zondag 14 november 2010

Hallumer grafstenen blootgelegd

Sneuper Hessel de Walle, bekend van het monumentale boek Friezen uit vroeger eeuwen, waarin alle bekende Friese inscripties van voor 1811 zijn opgenomen, meldt nieuwe vondsten in Hallum.
De kerkvloer is verwijderd en daarmee zijn weer vele grafstenen blootgelegd. En vaak zijn het zeer monumentale. Veel namen van leden uit adellijke Friese families, zoals Van Eminga, Van Sythiema, Van Juckema, Van Camminga, Van Scheltema, Van Goslinga, Van Donia, Van Douma, Van Burmania, Tjaarda van Starkenborg, Van Galama, Van Jaarla, Van Feytsma, Van Roorda, Van Aebinga, Van Liauckema, maar ook dominee Sixtus Acronius (1588-1626) en de Leeuwarder lakenkoper Jonas Franses Oldersma en zijn vrouw Reineke Pieters Sevensma.

Als aanvulling op zijn boek houdt De Walle een genealogische website bij waarin regelmatig aanvullingen worden opgenomen. Met handige drop-down menuutjes kan snel de gezochte plaats of naam bekeken worden. Mooi werk!

2 opmerkingen:

Michiel van Ommen zei

Als steenhouwerij wordt ik hier heel blij van. Soms ongelovelijk hoeveel uren er ingestoken zijn om zulke grafstenen te maken. Gewoon schitterend. Maar ook heel belangrijk om een stukje historie voor het nageslacht te bewaren.

Met vriendelijke groet,

M. van Ommen

Hans Zijlstra, blogger, sneuper, ondernemer zei

Beste Michiel,

We geven je reactie door aan Hessel de Walle!

Groetnis!