vrijdag 6 februari 2009

Visboek van Adriaen Coenen

Het is altijd leuk om naar mooie oude tekeningen te kijken. In 1577 werd door de Scheveninger Adriaen Coenen (1514-1587) begonnen met het tekenen van allerlei vissen die hij op de visafslag tegenkwam. Daar zaten hele bizarre tussen en ook tekende hij vissen die in allerlei mythen voorkwamen. Letterlijk te mooi om waar te zijn. Als strandvonder werd hij vaak bij bijzondere vondsten en strandingen geroepen.
Zowel het Visboek als een later gemaakt boek van hem over walvissen en andere zeewezens, het Walvisboek, zijn in druk verschenen bij de Walburg Pers.
De KB heeft het Visboek volledig gedigitaliseerd en daar kun je online dus leuk doorheen bladeren.

Geen opmerkingen: