maandag 26 augustus 2013

Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700

Dokkum is een prachtig stadje, besloten binnen een aarden verdedigingswal die eind 16de eeuw werd
aangelegd. Op zes plaatsen is die wal extra beveiligd door een bastion of bolwerk, een uitspringend verdedigingswerk. Eén van deze dwingers, zoals ze in het noorden genoemd worden, draagt de naam van een Dokkumer burgemeester: de Van Aitzema dwinger.

Hij overleed drie eeuwen geleden. Maar in de sfeervolle straten van Dokkum zijn diverse huisgevels te vinden die er in zijn dagen al waren. Staande op de Zijl heeft ook hij kunnen opkijken naar de hoge renaissance gevels die, in de tijd dat hij zijn politieke carrière in Dokkum begon, al zo’n 60 jaar oud waren.


Hij woonde aan de Oranjewal, vlakbij de dwinger die naar hem genoemd is omdat hij die van de stad mocht gebruiken. In 1694 kocht hij er nog een statig huis (Mockema Zathe) in Aalsum bij, ‘onder de rook’ van Dokkum. De weg ernaartoe liet hij op eigen kosten met bomen beplanten, alsof het de  oprijlaan van zijn huis was. Rond 1700 was hij verreweg de rijkste man van Dokkum. En door zijn relaties met het stadhouderlijk hof en zijn hoge functies in de landelijke politiek, was deze Dokkumer burgemeester zeer invloedrijk. 


Hij gedroeg zich, lijkt het, als de onderkoning van Dokkum. Hij had een stoet aan personeel, sommigen in livrei. Dat is te zien op een schilderij uit 1697, dat hij liet maken ter gelegenheid van een belangrijk diner in zijn huis. Lange tijd is gedacht dat zijn gast de tsaar van Rusland was, op doorreis in Dokkum. Maar die was het niet, al blijft zijn identiteit ook in deze publicatie onopgelost. Wel wordt een duidelijker beeld gegeven van de burgemeester zelf en van de gouden penning die, op zijn initiatief, vanaf 1705 een nieuwe burgemeester ten deel viel.

Over deze man, Julius Schelto van Aitzema, die twee keer trouwde, eerst met Cornelia van Rosema, en na haar overlijden in het kraambed met de weduwe Sara van den Broecke, schreef directeur Ihno Dragt van Museum Admiraliteitshuis dit interessante boek. Niet alleen komt Dragt met een aantal spectaculaire nieuwe vondsten, maar ook schetst hij een uitgebreide context van de familie Van Aitzema (tot wie ook de bekende Lieuwe en Foppe behoorden) en zijn kuiperijen, het politieke spel om macht en geld. Naast alle niet eerder gepubliceerde genealogische en heraldische informatie (bronneninformatie) zijn ook de publicatie van de klok van Anna van Aitzema (pagina 54) en het zilveren bekertje op pagina 63 primeurs: nooit eerder gepubliceerd. Vooral de klok heeft Dragt wekenlang zoeken, telefoneren en mailen gekost: voor klokkenliefhebbers waarschijnlijk een sensatie.

Het boek wordt uitgegeven door de stichting Historia Doccumensis en zal verschijnen in de week van het Monumentenweekend (thema Macht en Pracht), 14 en 15 september 2013. U kunt het nu reeds bestellen per email of straks ter plekke kopen bij het Admiraliteitshuis. Een bezoek tijdens het monumentenweekend is extra interessant vanwege de bijbehorende mini-tentoonstelling over Aitzema en de Dokkumer vroedschapspenningen! De hoofdrolspelers op het schilderij zult u ook in levende lijve kunnen ontmoeten omdat acteurs en ondergetekende in passende kledij door het museum lopen!

Het boek bevat 160 pagina’s full color, met veel afbeeldingen en een namenindex. Er is veel bronnenmateriaal, o.a. vele brieven uit het Koninklijk Huisarchief en het Streekarchief te Dokkum, gebruikt. Voor alle rechtgeaarde sneupers een must voor in de boekencollectie!
En zoals u inmiddels van ons gewend bent proberen we zoveel als mogelijk online een namenindex van een historisch boek beschikbaar te stellen. Welnu, ook de Namenindex van Macht en Pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700 kunt u online doorbladeren. Misschien komt u nog een voorouder tegen!

Zie ook Sneuper 105 (en het vervolg in Sneuper 109) voor het eerder verschenen artikel over het schilderij uit 1697 van Gerardus Wigmana, de Maaltijd te Dokkum.

zondag 25 augustus 2013

Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie

Gens Nostra juli/augustus 2013 viel in de bus met een nieuwe cover. Zowel een nieuwe omslagfoto als een verstevigde kaft, op verzoek van de 9.000 leden, zoals de hoofdredacteur Leo van der Linden opmerkt. In zijn voorwoord geeft hij ook aan dat de gehele redactie opstapt omdat uit een 'rapport van een uit vier heren bestaande werkgroep Gens Nostra' zou blijken dat de zienswijze van het hoofdbestuur tot een onoverkomelijke koerswijziging gaat leiden. Ik ben benieuwd!
In dit nummer in ieder geval een stevige bijdrage van Martha Kist over het Album Amicorum van Janke Diederika Vlaskamp (1826-1903), in 2010 via een veiling in bezit gekomen van Vlaskamp-onderzoekster en publiciste Aly van der Mark.

Uit de inhoud van 64 pagina’s:

- F.W. van Alderwegen: Dengering

- Lodewijk van Duuren: Keesje van Domburg ofwel Cornelis Versluijs (1832-1911)

- Toon van Gestel: Populatiegenealogie. Theorie en praktijk van afstamming en verwantschap

- Martha Kist: Vergeet mij niet: het album van Janke Diederika Vlaskamp (1826-1903)

- Harmen Snel: Bij de kwartierstaat van Reinier Lucassen, kunstschilder

Verder:
Tien bijdragen in de rubriek het portret van …, te weten die van:

- H.R. Bolland: … Frederik Willem Wagner & Jacoba Hemkes

- Joop Bregman (†): … Jacob (Fulpsz) Bregman & Frouke Pul

- Joop Bregman (†): … Harm Lijfering & Rienje Wieringa

- Albert Hoekstra: … Anna Maria Clara Bruinsma

- Martha Kist: … Hendrik Doekes Hellema & Magdeltje Beekhuis

- Martha Kist: … Doeke Hendriks Hellema & Janke Diederika Vlaskamp
- Rinus van Langeraad: … Lieven Koole & Adriana Kregel

- Ruud van der Roest: … Johanna Kiefer

- Marjo Simons-Van Leeuwen: … Theodorus van Leeuwen & Agatha Bergman

- Jos Welzen: … Het gezin van Henricus van Ham & Maria Catharina Kwanjel

De Rubriek "Gens Data" met:

- J.W. Limpers: Verwantschap berekenen met Aldfaer

- Antonia Veldhuis: Kaarten en atlassen digit@@l

En verder de rubrieken Boeken, Aanwinsten, Periodieken, Vragen en de Mededelingen

zaterdag 24 augustus 2013

Friese familiedag

Kom je er na grondig onderzoek achter dat je voorouders uit (Noordoost) Friesland afkomstig zijn, dan wil je dat vast met de rest van je familie delen. Ga daarom met de hele familie een gratis dagje uit in Friesland. Bezoek de woonplaats van je betovergrootvader en –moeder, of de werkplaats van je grootouders.
De omgeving van Dokkum en de stad zelf staan vol met monumenten waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Een bijkomend voordeel van de monumenten is dat de meesten ervan gratis of voor weinig geld te bezichtigen zijn. Maak voor vertrek wel even een afspraak, dan sta je zeker niet voor een gesloten deur.


Molens
In het gebied leefde de bevolking vroeger vooral van de landbouw en veeteelt, om de weilanden en akkers te beschermen werden dijken aangelegd en natuurlijk ook molens om deze gebieden droog te houden of maken. Zeven van deze molens staan inmiddels op de monumentenlijst en staan in zo goed als originele staat te pronken in het landschap. Was opa molenaar, of keken je voorouders iedere dag naar deze bijzondere bouwwerken, dan mag een bezoekje eraan zeker niet aan je uitstapje ontbreken. Molen Zeldenrust te Dokkum is regelmatig open voor rondleidingen.

Ambachten
De oude ambachten die je voorouders in de streek hebben bedreven, zijn misschien niet meer in de familie te vinden. Met wat geluk kun je er toch nog wat meer over leren tijdens je bezoek aan de steden en dorpen. Bezoek het Admiraliteitshuis, een museum in Dokkum waar je meer leert over het leven van toen en de werkwijze van weleer. Op oude schilderijen bekijk je het leven in de streek in de afgelopen eeuwen en honderden voorwerpen in de vitrines geven je een interessante blik op het verleden.

Natuur
Voor niets komt de zon op, maar ook een mooie wandeling kost je geen cent. In het kader van je familiedag is het wellicht een leuk idee om een historische wandeling te maken over de verschillende terpen rondom Dokkum. Begin je wandeling in Holwerd en loop via paden en grasland naar Foudgum, Waaxens en Brantgum om te eindigen in Dokkum. Onderweg bewonder je de oude kerken, boerderijen en natuurlijk de terpen zelf die ook wel de ‘schatkamers van Friesland’ worden genoemd vanwege de vele archeologische vondsten die er worden gedaan.

donderdag 22 augustus 2013

Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam

In de huidige Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam werden vroeger anatomische lessen gegeven. Bijna
iedereen kent wel het schilderij de Anatomische Les van Professor Tulp door Rembrandt, waarop het lijk van een misdadiger ontleed wordt.
Nog steeds is een groot deel van de situatie van toen zichtbaar op de bovenverdieping van de Waag. Ook zijn er nog vele wapenschilden zichtbaar van de leden van het Chirurgijnsgilde van Amsterdam. Een van deze wapenschilden is van Folkert Snip (1733-1771), die in het Theatrum anatomicum in de Sint Anthonispoort ofwel de Waag regelmatig een anatomische les gaf. Hij was professor in de Anatomie en Chirurgie van 1762 tot zijn dood in 1771.
In het nummer 2013/2 april-juni van het historisch blad Amstelodamum staat een interessant artikel over gedenk- en presentiepenningen van de leden van het chirurgijnsgilde. De oudst bewaard gebleven penning is van 1620. Drs. C. Teulings, drs. F.F.A. IJpma en prof.dr. T.M. van Gulik verdiepten zich in een bijzondere collectie gildepenningen die zijn afgebeeld op beroemde groepsportretten van Amsterdamse chirurgijns. Hoe de chirurgijns deze penningen gebruikten was niet precies bekend. Het blijkt te gaan om presentiepenningen, toegangspenningen, baardragerspenningen, knechtenpenningen en vereringspenningen. Er zijn zelfs nog persoonlijke penningen van enkele chirurgijns die zijn afgebeeld op de groepsportretten van het gilde.
Snip werd opgeleid in de medicijnen aan de Universiteit van Franeker waar hij zijn graad als medisch doctor (op het proefschrift Dissertatio de hydropsis per chirurgiam curatione) behaalde in 1755 als pupil van de beroemde Petrus Camper. In Parijs werd hij onderwezen in het steensnijden en de verloskunde.
Voordat hij in Amsterdam hoogleraar werd hield hij praktijk in Dokkum. Van Folkert Snip (ook wel als Volkert Snip geschreven) werd gepubliceerd Vroedkundige Aanmerkingen, en Afbeelding eener bezwangerde Baarmoeder (postuum) en ook het werk Dissertatio de lithotomia, sive calculi sectione (1761). Hij was gelieerd aan en ongetwijfeld geinspireerd door de bekende Dokkumer vroedvrouw Catharina Schrader. Folkerts vader, Douwe Snip (getrouwd met Antje Johannis Fokkema in 1719), en Vrouw Schraders man, Thomas Higt, waren beiden zilversmid en bekleedden beiden het burgemeestersambt. Bij Folkerts geboorte in 1733 was het Vrouw Schrader die als vroedvrouw optrad.

vrijdag 16 augustus 2013

Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen

Cover: Heren op de praatstoel bij de Sint Caeciliakerk te Oosternijkerk
Een monsterklus is geklaard door een team van sneupers onder de bezielende leiding van onze oud-hoofdredacteur Reinder Tolsma. Nummer 2 bevat 31 verhalen en meer dan 400 pagina’s leesplezier! Dat is ruim 100 bladzijden dikker dan deel 1. Voor maar 20 euro!

Op onze Ledendag, op 5 oktober 2013 in het Bowlingcentrum te Oostrum bij Dokkum, zal in het kader van het 25-jarig bestaan van onze vereniging het boek “Op de Praatstoel – 2. Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850” verschijnen. In 2008 verscheen het eerste deel  (met 37 verhalen) en ondanks een herdruk was dat snel uitverkocht, maar bleef de vraag ernaar bestaan. 
Het bestuur besloot om niet over te gaan naar een tweede herdruk maar om in 2013 een tweede deel uit te geven.
Vanaf 2009 zijn daarom acht leden van de vereniging langs 29 oudere personen getrokken om tijdens interviews hun verhalen vast te leggen. Daarnaast zijn er twee egodocumenten over de houthandel in Dokkum opgenomen. 
Het boek is een behoorlijke pil geworden van meer dan 400 bladzijden en ongeveer 350 nog niet eerder gepubliceerde  foto’s en andere illustraties.
Naast verhalen uit Dongeradeel, zoals in het eerste deel, staan er nu ook verhalen in van personen uit Kollumerland (de Oudheidkamer aldaar had daar specifiek naar gevraagd, gezien het succes van het eerste boek) en uit Dantumadeel.
Om een indruk te geven van de inhoud van het boek volgen hieronder de geïnterviewde personen, hun beroep/bezigheid en (voornaamste) woonplaats; een zestal bijdragen is in het Fries geschreven.
1.Sjouke Starkenburg, carrosseriebouwer, Kollum
2.Meindert Meindersma, karrider, Mitselwier
3.Jan Smit, het Wierum van toen, Wierum
4.Klaas Elzinga, wegenbouwer, Dokkum
5.Klaas Baarsma, manufacturier, De Westereen
6.Oeds Radema, juwelier, Kollum
7.Klaske de Haan, boargemastersfaam, Mitselwier
8.Lieuwe van der Zee, dykwurker, Mitselwier
9.Richtsje Mollema, gezinsverzorgster, Nes
10.Wiebe van Klaarbergen, houtmolenaarsknecht, Dokkum
11.Klaas van Klaarbergen, boekhouder, Dokkum
12.Jantje Visser, houthandel Oberman, Dokkum
13.Siebe de Vries, heftruckchauffeur, Dokkum
14.Hendrik Dijkstra, loodgieter, De Westereen
15.Ljibbe Rekker, beheerder buitenplaats Fogelsangh-state, Veenklooster
16.Grietje van der Mossel, kosteresse, Nijewier
17.Former Idsardi, boer op Uilsmahorn, Holwerd
18.Hein Joustra, sigarenmaker, Dokkum
19.Age de Jong, loonbedrijf, Paesens
20.Andries Meinema, grafdelver, Nes
21.Tjalling de Jong, secretarie-ambtenaar, Metslawier
22.Oane Visser, frijwillich mûnder, Hantum
23.Sofrides Viet, technisch ambtenaar, Dokkum
24.Johannes Poortinga, jammaker, Dokkum
25.Cornelis Wijga, brugwachter, Dokkum
26.Sjoerd de Boer, dorpshuisbeheerder, Kollumerzwaag
27.Durk Geertsma, vertegenwoordiger, Kollumerzwaag
28.Joop Bosgraaf, dirigent, Kollum
29.Roel Nicolai, kraanmachinist, Westergeest
30.Lubbert Visser, kuiper en rij-instructeur, Ee
31.Fokke vd Veen, schoenlapper en kapper, Engwierum


Een uitgebreidere Namenindex van Op de Praatstoel 2 (pdf) kunt u online bekijken via onze website.

Waar het 5 jaar geleden gepubliceerde Op de Praatstoel (deel 1) vooral mondelinge overlevering van mensen uit de Dongeradelen bevatte is dus in dit deel 2 ook een groot aantal verhalen opgenomen van mensen uit de andere gemeenten in onze regio Noordoost Friesland: Kollumerland en Dantumadeel.

Door overmaking van € 15 op rekeningnummer 177.8581.41 t.n.v. Hist. Ver. NOF
( IBAN NL08 RABO 0177 8581 41 BIC: RABONL2U ) onder vermelding van ‘Praatstoel 2’ krijgt u dit prachtige vervolg op eerdere verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850.


Bespaar dus de portokosten!: Het boek is af te halen in Dokkum en Oosternijkerk.  
In Dokkum kan een exemplaar worden afgehaald bij Jan de Jager, Kouwe 9 te Dokkum.

Mensen die dit boek toegezonden willen krijgen, moeten € 6,75 extra overmaken en leden in het buitenland moeten daarvoor € 8,75 verzendkosten betalen. Meldt dan even uw lidnummer in de tekst bij de overschrijving.

En uiteraard kunnen overige belangstellenden het boek ook bestellen voor een nog steeds zeer scherpe prijs van dit kwalitatieve hardcover boek! Mailt u ons dan op ons contactadres met uw adresgegevens. Zodra u het bedrag heeft overgemaakt sturen we u het boek direct na toe.

Wees er snel bij want de eerste uitgave was 5 jaar geleden in een mum van tijd uitverkocht!
Barbier Geert Ronner aan het werk.

dinsdag 13 augustus 2013

Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans

Stichting Iepenloftspul Mitselwier speelt 13,14,20 en 21 september “de Smokkelaars fan `e Skâns van schrijver/dominee Hendrik Steen. Dominee Hendrik Steen schreef onder de schuilnaam Sibe fan Aangium en leefde van 1895 (Anjum) tot 1953 (Haren)
Naar aanleiding van het feit dat het in 2013 200 jaar geleden is dat ons land van de Franse bezetter bevrijd werd (o.a. door Prins Willem Frederik van Oranje) en Nederland weer onafhankelijk werd, heeft Stichting Iepenloftspul Mitselwier een openluchtspel laten schrijven over de ‘Smokkelaars’.
Het stuk is geschreven door Simy Sevenster uit Minnertsgea. De regie is in handen van Binne Reitsma (bekend van Tresoar en onze ledendag dit voorjaar) met hulp van assistente Martha de Jong, beide uit Blija
.
De Schans betreft het verdedigingsbolwerk te Oostmahorn die gebruikt werd om aanvallen vanaf zee te pareren. De zoon van dominee Steen zei onlangs dat de boeken van zijn vader uit nood waren geschreven omdat in die tijd het inkomen van een predikant te wensen overliet. Het schrijven van boeken was dan ook een welkome aanvulling op het gezinsinkomen. Het gezin van dominee Steen bestond uit vader en moeder en acht kinderen. Ook vertelde Johan Steen dat zijn vader onder pseudoniem Siebe van Aangium schreef omdat de kerkelijk gemeente dit niet mocht weten, omdat dan men er achter zou komen dat dominee ‘bijverdiende’.
Dat dominee Hendrik Steen de naam Sibe gebruikte was niet verwonderlijk omdat tijdens zijn studententijd hij door iedereen met Sibe werd aangesproken. De achternaam Van Aangium refereert aan het dorp Anjum. De boeken zijn online nog wel antiquarisch te verkrijgen.

U kunt online kaarten bestellen of eventueel ter plekke kaarten kopen voor de voorstelling in Metslawier.

zaterdag 10 augustus 2013

Historisch tijdschrift FRYSLÂN - themanummer Ons Museum

In Historisch Tijdschrift Fryslan, 19de jaargang, nr.4, juli 2013, de volgende onderwerpen:

Ons Museum
Zo ogenschijnlijk kalm het Fries Museum decennialang door de tijd scharrelde, zo onrustig is het sinds 2000. Het instituut aan de Leeuwarder Turfmarkt leek wat ingedut, maar kreeg onder leiding van Wim van Krimpen een flinke schop onder de kont. De laatste jaren is het museum speelbal van steeds heftiger discussies. Over de, volgens sommigen giftige, erfenis van Abe Bonnema, over het collectiebeheer, het tentoonstellingenbeleid, de directeurskeuzes, de rol van de provincie. Nu het eindelijk zover is dat het nieuwe gebouw op het Wilhelminaplein, vol in de schijnwerpers van Frieslands meest publieke ruimte, geopend gaat worden en de trots aanzwelt, is er beroering over talrijke ontslagen die het functioneren van een moderne cultuurtempel lijken te bedreigen.
Voor de Friese bevolking is het moeilijk te volgen: bijna elke week staat er wel een plan in de krant om tientallen miljoenen provinciegeld kwistig rond te strooien, maar moeten de cultuurdragers bij uitstek, Omrop Fryslân en het Fries Museum, hardvochtig snijden in de begroting. Het belang van een structureel sterker fundament van de cultuursector is kennelijk niet elke bestuurder duidelijk. En dat in een tijd waarin in Den Haag zelfs het voortbestaan van de provincie Fryslân in twijfel wordt getrokken. Op het Fries Museum is wellicht veel aan te merken, maar het is wel òns museum. Ons in de zin van Fries, ons in de zin van de hoeder en etaleur van de schitterende collecties van het Koninklijk Fries Genootschap. Ons Fries Museum is het meer dan waard om voor te strijden

In deze Fryslân enkele artikelen die het museum van verschillende kanten belichten: een bezoekverslag van Reinder Brolsma van een dikke eeuw geleden, een mooi voorbeeld uit de Topografische Atlas (een foto uit 1878 van de Grote Bosvijver met hermitage op landgoed van Ambrosius van Boelens te Olterterp), plus een vergeten verhaal over een ooit alledaags meetinstrument, de meetketting. Deze landmeetketting gaf de maten in koningsroeden weer, die de basis was voor de oppervlaktemaat pondemaat. Aan de zuidmuur van de kerk van Easterlittens hangen nog drie exemplaren als historisch ijkpunt voor boeren.

Verder in Fryslân de geschiedenis van de trekhond, vroeger een alledaags verschijnsel voor de hondenkar, nu radicaal verboden. Diverse namen van mensen uit Noordoost Friesland worden genoemd, zoals Jelle de Jong uit Veenwouden (die zich in april 1879 in de LC aanprees), Jouke Martens de Vries (die tussen Driesum en Dokkum reed) een groepsfoto van een broodhandelaar met hondenkar te Blija evenals een foto van Jacob Brouwer, een bewoner van Ameland op een hondenkar in 1925.

Ook een spannend, meer intrigerend verhaal over een moord in Tzummarum. Siem van der Woude vond in de aantekeningen van Daam Fockema (1787-1855) een verwijzing naar een vonnis van het Hof van Friesland in een zaak uit 1648 met ene Hans Reinders die in 1639 trouwde maar met de noorderzon (VOC) vertrok. Toen hij plots weer opdook na 10 jaar onstond er grote beroering, zeker nadat enige tijd later een lijk aanspoelde aan de kust bij Koehool.
Theodor Siebs was een Duitse geleerde met bijzondere aandacht voor de Friese taal. Hij maakte geluidsopnamen (op langspeelplaten ofwel schellakplaten) waarvan de exemplaren uit 1927 nog bewaard worden in Tresoar en het Lautarchiv van de Humboldt Universiteit in Berlijn. In Friesland werkte hij o.a. samen met de enthousiaste Geert A. Wumkes. Wie was deze man en hoe deed hij zijn werk?
‘Sumar’ staat al decennia bekend om ‘it stjonkfabryk’, de NTF. In deze editie de geschiedenis van de eerste jaren van deze kadaververwerker.

vrijdag 9 augustus 2013

Fries schilder Mancadan in Oostenrijks kasteel

In het prachtige Schloss Eggenberg, onderdeel van het Joanneum-musea complex vlak buiten de stad Graz in Oostenrijk, kwam ik een herkenbaar schilderij tegen van de Friese schilder Jacobus Sibrandi Mancandan (1602-1680). De beschrijving bij het schilderij van de in Minnertsga geboren schilder was vrij summier en bevatte weinig verhelderends. Mancandan schilderde vooral Italianiserende landschappen en was daarnaast ook veenbaas en burgemeester van Franeker van 1637 tot 1640.
Ik meende het schilderij wel eens eerder in een publicatie gezien te hebben maar toen ik het nakeek in o.a. De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw van Piet Bakker kwam ik vooral veel gelijkende schilderijen van hem tegen. Ook een zoekopdracht via Google Afbeeldingen levert vele resultaten op maar niet direct het exemplaar dat in Oostenrijk hangt. De Vrije Fries of Fryslan heeft wel eens over hem gepubliceerd meen ik. Welke Friese kunstkenner kan hier nog wat meer over vertellen?
Update: De Leeuwarder Courant publiceerde over Mancandan en meldde o.a. de vondst van zijn grafsteen op het Oldehoofsterkerkhof.
Update 2: Klaas Pera meldt: De schilder Mancadan (niet: Mancandan) stond ook bekend als veeschilder.“Meesterlijk vee: Nederlandse veeschilders 1600-1900”, geschreven door Cornelis Boschma. “Nieuwe gegevens omtrent J. S. Mancadan”, geschreven door C. Boschma
Verder staat er momenteel een schilderij van hem te koop bij veilinghuis Christie’s. Vraagprijs 96.000 dollar.  Link: http://www.christies.com/lotfinder/lot/jacobus-sibrandi-mancadan-minnertsga-c-1602-1680-tjerkgaast-4892890-details.aspx?intObjectID=4892890
Zie voor zijn genealogie de volgende site: http://www.hoogakker.info/info/genealogy/databases/Groningen/html/9619.htm

donderdag 8 augustus 2013

Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke

Op dinsdag 17 september 2013 vindt in Tresoar de uitreiking plaats van het nieuwe boek ‘De lêste Hikke’ Fryske nammen fan foarby

Op die dag zal schrijfster Aly van der Mark een boek presenteren over Friese voornamen die uitsterven of (bijna) niet meer voorkomen.

Locatie: Gijsbert Japickxzaal, Tresoar
Inloop: 15.30
Programma: 16.00

Auteur: Aly van der Mark

Aly van der Mark verzamelde tien jaar lang rouwadvertenties uit kranten met Friese voornamen, die uitsterven. Als een naam haar opviel, zag ze op de website van het Meertensinstituut hoe vaak die nog voorkwam in Nederland. Was dat minder dan 50 keer, dan kwam de naam op haar lijst. Na tien jaar had ze ongeveer 300 voornamen verzameld.
In dit boekje staan niet alleen de namen die verdwijnen, maar ook het levensverhaal van een aantal mensen die overleden zijn en een bijzondere naam hadden. Verder de verhalen van mensen met een aparte naam en Aly haar gedachten over de namen die kinderen tegenwoordig krijgen bijvoorbeeld Lykas, Dapper, Vlinder of Tijger.