zaterdag 23 mei 2009

Grietman Oostdongeradeel werd premier van Nederland

Weekblad Elsevier Magazine geeft met enige regelmaat een Special uit. Online wordt dit een dossier Schelte van Heemstra (1807-1864). Nu ken ik die naam wel uit de historie van Oostdongeradeel toen hij daar grietman was en ook tijdens mijn eigen studie in Groningen was er een Schelto van Heemstra, vast en zeker een nazaat. Ik werd zelfs wel eens voor hem aangezien omdat ik blijkbaar op hem leek!
genoemd. De achtste in de serie Alle Nederlandse Premiers was

Wat ik me niet realiseerde was dat Schelte of Schelto van Heemstra premier van Nederland is geweest! En wel in 1861.

Lees in detail hoe dat kwam in de papieren versie met alle premiers sinds 1945 (100 pagina's) of in het online artikel van Elsevier.

Geen opmerkingen: