maandag 19 oktober 2009

Dominee Hebelius Potter was reislustig

Na een weekje afwezigheid zag ik dat collega-blogger Gelkinghe op zijn blog een stukje had over een verslag van de Dokkumer dominee Hebelius Potter die in 1808 een uitstapje naar Schiermonnikoog maakte. Potter vertrok uiteraard vanuit de oude veerhaven van Oostmahorn, van waaruit ook nu weer, sinds de bouw van Esonstad, een veerboot naar het waddeneiland vertrekt.
Bron voor het verhaal is het door Hebelius Potter gepubliceerde boek - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het Vaderland, deel I (Amsterdam 1808), pag. 38 - 49. En zie ook het vervolg in deel II.

Dit volgde op een (mislukte) reis naar Zuid-Afrika, met een tussenstop op het eiland Sint Helena, waarvan hij de brieven publiceerde die online staan bij Google Books: Lotgevallen en ontmoetingen op eene mislukte reize naar de Kaap de Goede Hoop in de jaren 1804, 1805 en 1806.
Gelkinghe vraagt zich nog af of er ook onderzoek is gedaan naar de periode van ds. Hebelius Potter in Peins. In de inleiding op zijn boek over de mislukte reis naar de Kaap, zegt hij namelijk met zoveel woorden dat hij daar een akelige periode achter de rug had. Als u iets weet mail ons hier dan even over.
Overigens stond op onze website al een tijdje een transcriptie van Piet de Haan van Hebelius Potter die een begrafenis te Ferwerd beschrijft.
En prachtige historische wandelingen kunt u nog steeds in Noordoost Friesland maken via het project Historische Wandelpaden.

1 opmerking:

reinder h. postma zei

Een boeiend detail: in Dokkum woonde in de tijd van Potter de Familie Von Eichstorff waarnaar ik onderzoek doe. Deze familie Von Eichstorff kwam uit Oldenburg en er wordt beweerd dat zij van de koning van Denemarken afstammen, mogelijk een buitenechtelijke relatie met een prinses uit de tsarenfamilie Romanov.
Potter beschrijft in een ander deel zijn reis naar o.a. Oldenburg. en bij wie logeert hij daar? Juist, bij de familie Von Eichstorff. Wie weet heeft hij nog wat brieven voor hen meegenomen.