woensdag 6 januari 2010

Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd

Verenigingen als de onze drijven voor een groot deel op vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger en sneuper van het eerste uur is Henk Aartsma, bestuurslid en PR man van de vereniging. In de rubriek De Vrijwilliger in de Nieuwe Dockumer Courant wordt hij aan de tand gevoeld.

Geen opmerkingen: