maandag 20 september 2010

Marten Posthumus, Herinneringen aan Rinsumageest

Zaterdag 16 oktober 2010, Lezing door de heer P. Duijff:

Toegegeven, onze vereniging heeft er voor gekozen om lezingen aan andere organisaties (zoals Historia Doccumensis ) over te laten, maar ik was toch wat verbaasd over de aankondiging van deze lezing op zaterdag 16 oktober in het Historisch Centrum Leeuwarden voor NGV Friesland. Vreemd genoeg niet ook even aangekondigd via de mail bij de Historische Vereniging Noordoost Friesland.

Enfin, spreker Pieter Duijff is lexicograaf bij de Fryske Akademy. Marten Posthumus, geboortig van Rinsumageest, ooit de belangrijkste plaats in Dantumadeel, is naar Noord-Amerika geëmigreerd. Daar heeft hij herinneringen aan zijn geboortedorp aan het papier toevertrouwd. De heer Duijff heeft deze in boekvorm uitgegeven. Voor mensen met interesse voor de familie- en streekgeschiedenis van Noordoost Friesland een prachtige gelegenheid om kennis te maken met de leefcultuur in de tijd van onze voorouders.

Geen opmerkingen: