dinsdag 2 november 2010

Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal

Anton Musquetier meldt dat het fotograferen van de kerkboeken van Ferwerderadeel voltooid is. Het betreft Dopen, Trouwen, Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconieboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken Kerk en Diaconie bezittingen.
Dit zijn plaatsen en jaartallen waarover de informatie beschikbaar is:
- Blija en Hogebeintum- 1611-1980
- Ferwerd-1654-1958
- Hallum-1532-1934
- Marrum-Westernijkerk-1619-1962
- Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
- Wanswerd en Jislum 1686-1977
Van Wanswerd en Jislum zijn een aantal bijzondere boeken bewaard gebleven waarin, naast het overlijden, zelfs de doodsoorzaak vermeld wordt.
Invt. nr. 65 Registers van de graven en begravenen, met vermelding van de doodsoorzaak, 1831-1877,
Invt. nr. 66 Registers van de graven en begravenen, met vermelding van de doodsoorzaak-1877-1961,
Invt. nr. 67 Kaart van het kerkhof te Wanswerd behorende bij invt. nr. 66, 20e eeuw.

Tevens is Wanswerd de geboorteplaats van de oudste bewoner van Nederland op dit moment, Wytske van Dijk-Meindersma.

De digitale versies van de oude kerkboeken kunt u online doorbladeren via http://www.altijdstrijdvaardig.nl/
In de linkerkolom (menu) klikt u dan op Foto's van documenten uit de kerkarchieven van Friesland.
Een mooie gelegenheid om de donkere winteravonden mee te vullen!

Geen opmerkingen: