vrijdag 25 februari 2011

109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland

Vandaag is Geertruida Draaisma uit Makkum 109 jaar oud geworden. Tot enige tijd geleden was de toen 108-jarige Wytske van Dijk-Meindersma de oudste van Nederland, maar zij overleed op 10 november 2010.
Destijds dacht ik dat Wytske de enige levende persoon was die met haar geboortedatum in de online database van de Burgerlijke Stand bij Tresoar stond. Echter ook Geertruida Draaisma staat er in:
Geboorteakte Wonseradeel, 1902
Aangiftedatum 25 februari 1902, akte nr. 45
Geertruida Draaisma, geboren 25 februari 1902
Dochter van Josephus Johannes Draaisma en Anna Hubee

Volgens de Wikipedia-pagina van Geertruida Draaisma heeft ze haar hoge leeftijd niet te danken aan haar gezonde levenswijze, getuige haar voorliefde voor roken en drinken. Maar het feit dat ze nooit getrouwd is en geen kinderen heeft misschien wel. In haar werkzame leven was ze cheffin van een hoedenzaak in Leeuwarden, Dechesne aan de Nieuwstad. Hoedje af voor deze dame!

Geen opmerkingen: