maandag 28 februari 2011

Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag

Afgelopen zaterdag 26 februari werd in het IJstijdenmuseum in Buitenpost de 5e Noordelijke Bodemvondstendag gehouden. Meer dan honderd detectoramateurs en amateur archeologen lieten hun vondsten bekijken door experts.

Evert Kramer van het Fries Museum en historicus Jan Zijlstra kregen vele mooie zaken in handen. Honderden munten en artefacten werden door de detectorspecialisten Cees Leenheer en Johan Koning onder de loep genomen.

Tot de topvondsten behoorden een Romeinse dobbelsteen uit de 2e of 3e eeuw na Chr. en een  prachtige gouden stins ring met stenen ingezet, gevonden bij een boeren sathe bij Ferwerd. Zie voor een volledig verslag de site van RTV Noordoost Friesland.
Als er trouwens een (amateur) archeoloog is die eens een bijdrage aan ons blog wil leveren, dan is ie welkom!

Geen opmerkingen: