dinsdag 25 juni 2013

11en30 juli 2013

Artikelen in 11en30 van juli 2013, het blad van NGV Friesland:

- Help: Doopsgezind (o.a. familie Kamstra en Boonstra, Drachten en gezin Roel Hendriks en Saapke Arends), D. Paetzel-Veenstra
- Vergeten helden uit Witmarsum, over Sybren Saecklesz, Pierre Aylva en Eebel Frisvoegel rond 1569 en de Slag bij Heiligerlee (zie ook Vrije Fries 1868 en 1890), Johan Seekles
- Wapens uit Friesland (gehucht in Nedersaksen), Jos Kaldenbach
- Een zuivelverhaal, over o.a. Galama, Miedema, Brandsma Witteveen en Hettinga, Kees Witteveen
- Matriarchale stamreeks Trijntje van der Meulen (Jetten, Huisman, Loek, Bruinsma, Scholten), Tineke Hartman
- Ze zijn te dom. Memorie van successie van Jetze Ruurds Veldhuis, Antonia Veldhuis
- De balk en de splinter: aanvulling artikel Sytze Giezen over ds Andreas Salmasius, Een laat huwelijk, met info van filosoof Bauke Zijlstra.

1 opmerking:

Tineke Hartman zei

Dank je wel voor het vermelden van de inhoud van 11 en 30, sneuper Hans Zijlstra, groet van Tineke Hartman