zondag 3 april 2011

Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water

Het tijdschrift Fryslan van het Fries Genootschap van maart 2011 staat in het teken van de strijd tegen de wateroverlast.

In dit themanummer:
- Mosterd na de maaltijd, over mosterdpotjes als aandenken aan het oversteken van de Zuiderzee op de schaats
- Kustlijn en blokhuizen van Harlingen en Stavoren
- Opsterlandse veenderijen onder water, door Kerst Huisman
- Watersnoodramp 1825
- Het probleem van de waterafvoer, door Siem vd Woude
- Verhaal achter pestbosjes
- Herre Kingma en de zeedijken
- Wie was ir. Wouda (naar hem werd het Wouda-gemaal in Lemmer genoemd).
- Nieuw leven van de Secretaris Schumacher, de Terschellinger reddingboot. Toevallig meldt Omrop Fryslan ook net dat er in Moddergat de oude reddingsboot Buma 2 gerestaureerd gaat worden. Deze heeft tot 1942 dienst gedaan.
- De warme ontvangst van Anna van Hannover in Friesland (zij trouwde met de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso).

Geen opmerkingen: