donderdag 9 augustus 2012

Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum

Hij was de zoon van de dominee van Hantum (Westdongeradeel), Pibo Brugmans en Petronella Wiersma (huwelijk op 1 juni 1725).
Antonius Brugmans (1732-1789) promoveerde al op zijn zestiende en werd toen hij 23 was benoemd tot hoogleraar in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Franeker. Hij zorgde ervoor dat er in Franeker een Theatrum Physicum werd opgericht voor onderwijs in de natuurwetenschappen. Brugmans specialiseerde zich in het veld van magnetisme, waarover hij ook regelmatig publiceerde. Hij had een zeilsteen in bezit (te zien in Museum Martena), een natuurlijke magneet van het mineraal magnetiet die op schepen voor het magnetiseren van de kompasnaald werd gebruikt.
Later vertrok hij naar de Universiteit van Groningen, als opvolger van Petrus Camper.
In 1761 huwde hij Johanna Frederica Manger te Franeker. Ze kregen o.a. twee zoons, Sebald Justinus (1763), die een beroemd wetenschapper in Leiden werd (zijn borstbeeld in de Pieterskerk en Hortus Botanicus) en Pibo Antonius Brugmans.
Een broer van Antonius was Georgius Brugmans, die Med.Doctor was in Dokkum.
Boek over magnetisme van Antonius Brugmans, in Museum Martena.

Er is een brief van Brugmans aan Linnaeus bewaard gebleven uit 1773 die online (in het Latijn) te bekijken is.

1 opmerking:

Gelkinghe zei

In het laatste nummer van Stad & Lande een artikel over een asregel door een IJslandse vulkaan anno 1783, waar Sebal Justinus B een studie over schreef.