zaterdag 26 juni 2010

Hallumer Almanak 1779 geschonken aan Tresoar

Tresoar meldt de schenking door de Stichting Vrienden van Tresoar van De Oprecht Nieuw Hallumer Almanach foar 1779 als bijzondere aanwinst voor de collectie. Volgens het titelblad is de almanak geschreven door Maayke Jakkelis, maar die dame was geen bestaande persoon maar een personage dat in een vorige almanak werd opgevoerd. Maayke was een parmantige boerin uit Hallum, die naar Leeuwarden afreist om de intocht van prins Willem V mee te maken. Maar daar komt het niet van; ze laat zich kussen door een jonge officier. Het verhaal van Maayke Jakkelis trok veel lezers; dat is waarschijnlijk de reden dat zij als schrijver van de almanak is opgevoerd.

De echte auteur van de almanak blijft anoniem, maar het was een publiek geheim dat het een dominee uit Dokkum, Feike de Boer, was.

Het is een wonder dat een almanakje als dit bewaard is gebleven; ze werden meestal weggegooid als er weer een nieuwe uitkwam. Er is verder iets opmerkelijks aan dit exemplaar van de almanak, er is namelijk een stuk bij ingenaaid. Het toegevoegde is Jonge Lieuws Boosk , een lichtvoetige toevoeging bij de meer zakelijke informatie van de almanak. De gehele almanak is in gescande vorm beschikbaar via de Tresoar website.

woensdag 23 juni 2010

Sneuper 97, juni 2010 gepubliceerd

De zomer is net aangebroken en dat betekent dat er weer een fleurig exemplaar van De Sneuper op de mat valt. Het juninummer 97 van het blad van de Historische Vereniging Noordoost Friesland staat weer boordevol interessante genealogische en streekhistorische verhalen.

Voor de niet-leden hebben we nog steeds een proefnummer, Sneuper 91 van maart 2009, ter kennismaking volledig online staan. En als u lid wilt worden en daarmee elk kwartaal de dikke Sneuper in de bus wilt krijgen, evenals contact met de (inmiddels 450 !) mede-leden en toegang tot de ledenvergaderingen (de volgende is op zaterdag 9 oktober in Dokkum) kunt u zich eenvoudig online aanmelden, het kost slechts 15 euro per jaar waarbij u bovendien de dubbel-cd met Sneuper 1 t/m 75 er gratis bij krijgt! En nog steeds is kopij altijd welkom via ons email-adres.

In Sneuper 97, juni 2010 de volgende onderwerpen:
Genealogie
-p.74 Edelman, Klaver en Van der Werff, R. Keizer
-p.84 Groeten uit Amerika (deel 9b: Epke A. Roorda, K. Postma
Streekgeschiedenis
- p.93 Verdwenen eendenkooien Brantgum-Waaxens, G. Mast
- p.113 Reactie ‘kalkovens Ezumazijl’, M. Koopmans
- p.114 Dokkum en de koloniën, een inleiding, W. Schackmann
- p. 119 Reactie ‘Sybrandus en Sjoert Huisinga’, S. Wagenaar
- p. 120 Verkiezingen in 1617, P. de Haan
- p. 122 Dokkumer Schutters, P. de Haan
- p. 124 Een herberg in Moddergat, P. Hillebrand
- p. 127 Zeeslag bij Gibraltar, 1607, E. Smits Fazn
- p. 132 Posttarieven, H. Wiersma
Varia
- p.113 Veel kranten nu online, Persbericht
- p.134 Ingeboekt, R.H. Postma
- p.135 Vakantietip: Klooster Ihlo

zondag 20 juni 2010

De zin van het delen

Veel genealogen hebben in de loop der jaren een groot aantal papieren en digitale bestanden opgebouwd die de familiegeschiedenis beschrijven. De digitale bestanden worden veelal bewaard op de harde schijf van de computer. In diezelfde periode zijn er echter ook nogal wat ontwikkelingen geweest op het gebied van software en hardware. De meesten zullen zich nog wel herinneren dat tekstbestanden in Wordperfect werden opgemaakt en dat grote slappe (floppy) disks werden gebruikt om bestanden op te slaan. Beeld werd veelal vastgelegd op videobanden of grote tapes. Dat kan nu al tot problemen leiden!
Niet alleen kunnen de oude opslagmedia vaak niet meer afgespeeld worden wegens het verdwijnen van de afspeelapparatuur ook de floppys en zelfs CDs verminderen snel in kwaliteit. Computers worden nog maar zelden uitgerust met een diskette-station. Fotos verkleuren of werden oorspronkelijk in een te lage resolutie digitaal opgeslagen.
Stuur bij voorkeur met enige regelmaat uw bestand als email-bijlage naar uw webgebaseerde email-account zoals yahoo of gmail en familieleden. Zorg er ook voor dat de bestanden in nieuwe software-formaten leesbaar blijven of als een txt bestand worden opgeslagen. Ook een papieren uitdraai die bij familieleden of een archief worden ondergebracht zijn een goede manier om uw jaren van onderzoek veilig te stellen. Voor Noordoost Friesland kunt u uw gegevens aanbieden bij het Streekarchief en de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
Videobanden kunt u laten digitaliseren bij de HEMA of speciaalzaken, waarna u een kopie, of delen daarvan op YouTube kunt plaatsen, zoals ik met de dorpsfilm uit 1952 van Munnekezijl heb gedaan.
Foto's kunt u scannen en op een website plaatsen of ter bewaring aan het archief of onze vereniging geven. Eventueel plaatsen we het in ons online foto-album Zoekplaatjes.
Bijkomend voordeel van het delen van uw gegevens is dat u mogelijk nog aanvullingen en verbeteringen op uw onderzoek krijgt! Zeker bij oude foto's en films is het uitermate lastig om ontbrekende namen bij de gezichten te krijgen. Wacht er dus niet mee!
Zorg er ook voor dat uw adresgegevens bij uw onderzoek vermeld worden (dus niet alleen emailadres want die verouderd ook vaak snel!).

woensdag 16 juni 2010

Oerboeren in de Friese Wouden

In het nieuwe IJstijdenmuseum, bij de Kruidhof te Buitenpost, is onlangs de expositie Oerboeren in de Friese Wouden geopend. Het persbericht vermeld hierover het volgende: In 2010 wordt vanaf 10 april tot 9 oktober de tentoonstelling “Oerboeren yn ’e Fryske Wâlden” gehouden. De tentoonstelling gaat over de eerste boeren die zich in het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden vestigden.
Bodemsporen en vondsten van artefacten hebben aangetoond dat die eerste boeren vanaf ongeveer 6.000 jaar geleden in de Friese Wouden gingen wonen, vee hielden, gewassen teelden en boerderijen bouwden. De sporen van die vroege bewoning worden op veel plaatsen in de Fryske Wâlden teruggevonden op de hogere zandruggen in het gebied. Dat het IJstijdenmuseum met deze speciale tentoonstelling komt is geen toeval. Het wonen van de eerste boeren in de wouden is lang een stukje van Fryslân´s verloren geschiedenis geweest.

In de geschiedenis over de Friese prehistorie is weinig terug te vinden over deze eerste boeren. In het IJstijdenmuseum wordt aandacht geschonken aan de boeren die in de Jonge Steentijd in de wouden leefden en daar hun boerderijen op de hogere zandkoppen hadden gebouwd. Vondsten van amateurarcheologen uit de Friese Wouden en reconstructies van werktuigen laten de bezoekers veel zien over de boeren uit die tijd.

In de Prehistorische hof wordt de tentoonstelling aangevuld door een replica van een prehistorische houten ploeg, eergetouw genoemd, en een tweetal impressies van steengraven uit de Nieuwe Steentijd.

Door Lammert Postma en Jan F. Kloosterman (zie zijn blog via de link) is een boek geschreven over de eerste boeren in de Friese Wouden. In het boek wordt ingegaan op plaatsen waar die eerste boeren zich vestigden, hoe ze leefden en wat voor gereedschappen ze hanteerden. In het verlengde daarvan is er in het IJstijdenmuseum aandacht voor de vele amateur archeologen uit de Wâlden, die op de hogere zandgronden de sporen en werktuigen van de oerboeren hebben gezocht en gevonden.
Ook zijn er twee routes ontworpen, die wandelaars en fietsers langs plaatsen voeren waar duizenden jaren geleden de eerste boeren in de Wouden hebben gewoond. Er is een wandelroute van 10 km met informatie en bijzonderheden over deze plaatsen en een wandel/fietsroute van 25 km, die ook veel bijzonderheden vermeldt over de oerboeren in de Friese Wouden. Interessante boeken over het gebied van de Friese Wouden zijn overigens De Mieden. Een landschap in de Noordelijke Friese Wouden en Boeren in de Friese Wouden. De komst van de landbouw naar het gebied rond Bakkeveen - 3400 v.C.

Met het project Oerboeren in de Friese Wouden wil het stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum in Buitenpost een stukje van Fryslân´s vergeten geschiedenis in de publiciteit brengen en aandacht besteden aan de ontdekkers van de boerencultuur in de Wouden gedurende de Nieuwe Steentijd en Bronstijd. Door aan de tentoonstelling en het boek de wandel en fietsroutes te verbinden verwacht het bestuur een actieve wisselwerking tussen het museum en de natuur, cultuurhistorie en cultuur in het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden.

Fryslâns gedeputeerde van cultuur, Jannewietske de Vries heeft op vrijdag 9 april de tentoonstelling Oerboeren yn e Fryske Wâlden, officieel geopend. Aan haar is het eerste boek met de bijbehorende fiets en wandelroute aangeboden. Volgens burgemeester Tjeerd van der Zwan kan op de activiteiten in zowel het IJstijdenmuseum als de Kruidhof een verdere ontwikkeling volgen in de vorm van een informatiepunt over het Nationaal Landschap de noordelijke wouden.
De ligging van deze beide musea en de aanwezigheid van het NS station vormen ingrediënten voor een verdere uitbouw. Jan Kloosterman van het IJstijdenmuseum sloot zich bij deze suggestie aan temeer daar het IJstijdenmuseum ook vanuit haar positie regelmatig het wouden landschap er bij betrekt door fiets en wandelroutes.
De tentoonstelling Oerboeren yn e Fryske Walden duurt tot eind oktober 2010.

maandag 14 juni 2010

Najaarsvergadering 9 oktober in de Posthoorn te Dokkum

Zet hem alvast in uw agenda: De Najaarsvergadering van de Historische Vereniging Noordoost Friesland op zaterdag 9 oktober 2010 in de Posthoorn te Dokkum.
Nadat we de afgelopen jaren met de ledenvergaderingen een tour door Noordoost Friesland gemaakt hebben met o.a. Hogebeintum, Birdaard, Veenwouden, Dantumawoude, Rinsumageest, Ee en Anjum gaan we nu weer eens in de elfstedenstad vergaderen: Dokkum. Plaats van samenkomst is de Posthoorn, aan de Diepswal.
De nadruk zal deze keer meer liggen op het uitwisselen van genealogische en streekhistorische gegevens. Dus neem uw boeken, mappen, laptops, foto-albums en andere familiestukken mee!
Er zullen rondleidingen in de middag gehouden worden langs o.a. gevelstenen en in het Admiraliteitshuis.
Verdere informatie zal t.z.t. verschijnen in De Sneuper en op dit blog.

vrijdag 11 juni 2010

Historische badmode en ouderwets zwemmen in Dokkum

Ga je mee zwemmen?
Expositie over de geschiedenis van de badmode en zwemmen in Dokkum

In museum het Admiraliteitshuis is vanaf zaterdag 12 juni de expositie ‘Ga je mee zwemmen?’ te bezichtigen. De tentoonstelling laat de geschiedenis en ontwikkeling van badkleding zien en vertelt over het baden in de verschillende zwembaden in Dokkum.

Aan de hand van een groot aantal badpakken uit eigen collectie, de collectie van het Fries Museum, Museum Pakhuis Koophandel in Leeuwarden en Museum Noordwijk is de ontwikkeling van het badpak te zien. Was er rond 1900 een heus pak voor vrouwen en voor heren, nu zijn de bikini en de zwembroek de standaard op de Nederlandse stranden.

De mooiste en oudste badpakken zijn gedragen tussen 1890 en 1920. Daarnaast zijn er badpakken van het merk Tweka, deze werden alleen in de goede sportzaak verkocht, en gebreide badpakken.

Erg leuk is de collage van badpakken die door het publiek zijn ingebracht. Het is net alsof je op een warme dag op het strand beland bent.

De expositie wordt ondersteund met afbeeldingen uit tijdschriften en foto’s van de Pim Kamminga stichting en door het publiek ingebrachte foto’s. Te zien zijn onder andere kinderen die zwemles krijgen, een vriendinnengroep op het strand van Ameland en demonstaties tegen de geplande sluiting van het zwembad in Dokkum.

Ook gaat de expositie in op de geschiedenis van de zwembaden in Dokkum. Aan de hand van foto’s wordt verteld over het ontstaan van het zwembad en de locaties die het gekend heeft.

Op deze locaties werden ook zwemlessen verzorgd. Het museum heeft een groot aantal zwemdiploma’s weten te verzamelen uit de periode 1942-1991 van mensen die in Dokkum het zwemdiploma hebben behaald. Sommige kinderen hadden het papiertje al op 5 jarige leeftijd, anderen wachten daarmee tot zij 35 jaar waren.

‘Ga je mee zwemmen?’ is te zien van 12 juni t/m 18 september 2010.

Voor in de agenda:
Mw. Loes Schurer – de Haan, vrijwilligster in het Admiraliteitshuis heeft voor deze expositie een rondleiding voorbereid. De rondleiding duurt 90 minuten en kost € 5,00 per persoon (incl. entree en kopje koffie/thee). Er wordt verteld over de geschiedenis en de ontwikkeling van badkleding en het baden, ondersteund met anekdotes en verhalen.

Opgeven kan via info@museumdokkum.nl of telefoon 0519 - 293 134, bij minimaal 5 personen kan de rondleiding doorgaan.

Data: woensdag 30 juni, 28 juli, 18 augustus en 8 september telkens om 14.00 uur.

dinsdag 8 juni 2010

Oude foto's van Alberda familie te Ee

In Sneuper 96, maart 2010, publiceerden we een lijst met namen van mensen die voorkomen in een oud foto-album van de familie Alberda uit Ee. Via een van onze leden kreeg de Historische Vereniging Noordoost Friesland het aanbod de foto's te scannen en het album zelf in het Streekarchief te bewaren. Het zijn oude foto’s (voor en na 1900) en het mooie daarbij is dat van de meeste foto’s de namen bekend zijn. Niet alleen gaat het om foto’s uit de Alberda-familie. Ook zijn er foto’s bij van de dominee, de schoolmeester, vriendinnen enz. uit hun tijd. Inmiddels zijn al zeker vijf leden van onze vereniging verblijd met een digitale kopie van éen of meerdere oude foto's uit deze collectie, die de eigen genealogie verlevendigen. Wie belangstelling heeft voor een bepaalde foto uit de lijst hieronder kan deze aanvragen bij onze vereniging.

U begrijpt wel dat, vanwege de werkzaamheden die zitten in het zoeken en versturen van zulke foto’s, dit niet massaal kan gebeuren. Heeft u ook foto’s of dia’s die de moeite waard zijn, laat het dan weten, we scannen en documenteren ze graag. Uiteraard hebben leden voorrang en mocht u dat nog willen worden dan kunt u zich hier makkelijk online aanmelden.

Hieronder volgt de namenlijst van de beschikbare Alberda-foto’s:

Aisma (Geertje)
Alberda (Eelkje Jans, Eelkjen en Melis, Emke, Etje J., Fetze, genealogie, Heiltje J., Jan J., Jan Tj., Jan Jans, kinderen, Maaike, Maaike en Emke, Martha, Martha en Nieske, Melis, Melis J., Melis Jans, Tjalling, Tjalling Jans, Trijntje
Alberda-de Jong (Sijke)
Alberda-Jousma (E/Hille)
Alberda-Meindersma (Eelkje, Tjalling en Fetze)
Alberda-Terpstra (Jan, Sijke)
Alberda-Wassenaar (Jan, Tjipke)
Althuizius (Jan, Joh.)
Beek (Ernst)
Beintema (Johannes Douwes, K.D., Sikjen Tjallings)
Bergmans (Grietje, relaties)
Boer de (dr)
Boerderij
Boersma (Petronella)
Boersma-Alberda (Reinder, Maaike)
Bos (Anna)
Botma (Folkert Easges, Folkert Jacobs, Jan Korn., Kornelis, Nynke Korn.)
Botma-Jousma (Eelkje)
Botma-Terpstra (Anna)
Buitendijk (dominee, mevr.)
Bulthuis Raard (meester)
Castelein (Anne)
Dijkstra (Baukje Pieters, Gerrit P., Tjitske)
Douma (Anna, Grietje, Grietje Sybrens, relaties, W.J.)
Dreijer (Jantje)
Faber (Trijntje)
Feddema (Jantje)
Ferwerda (Pietje)
Fokkema (Tet en Jan)
Gereformeerde school (Ee groep III)
Gorter (J. en W.)
Groenewold (dominee)
Groenewold-Bos (Trijntje)
Hania (Sijke)
Hannema (Berend, Maaike Melis)
Hartmans (Berend Johannes, Dirk Dirks, Hartman, Maaike, Maaike Melis, Riemke Popes, Tjitske,Trijntje)
Hartmans-Alberda (Maaike, Melis)
Heeringa (B.J., Ids B.)
Hiemstra (Emke, Emkje J., Ettje J., Ettje of Baaije, Gosse Jans, Jan Gosses, Jantje G., Jantje Gosses, Pier G., Sijke G., Sijke Gosses, Tjitske G., Ytje)
Huizinga (Itje)
Humalda (Dirk)
Idsardi (Anna Maria, Betje, Former Jans, Jan F., Jan Fr., Jatje, Nienke, Nynke, Rienk, Rienk Idzes)
Idsardi-Hiemstra (Baaije)
Idzinga (Petronella)
Jaarsma (Marika [Maaike?])
Jansma (Maaike)
Jong (Sijke)
Jong de (Cobe, Emke, Frans, Frans Minnes, Imco Minnes, J.F., Jaap Minnes, Jacob Fr., Jacoba Jacobs, Jan F., Jan Fr., K [Sietse], Klaas, Klaas Jac., Minne, Minne Fr., Renske Minnes, Coba)
Jong de-Jong de (Jacobje)
Jong de-Alberda-Douma (Klaas, Jan, Tj., Douwe P.)
Jonge de (NN)
Jousma (Janke, M., Maaike, Pytje, Sibe Hilles, Siebe Hilles)
Jousma-Alberda (E.)
Koldijk (NN., S.)
Krol (Ate B., Gerrit B., Klaas B., overzicht, Tjeerd B.)
Laatste jachtdag 1895
Meindersma (A. en E., Abe, Anne, Douwe Fetzes, Douwe Johannes, Eelke Fetzes, Eelkje,Eelkje F., Eelkje Fetzes, Geertje Idzes, Ids P., Jan P., Pieter Fetzes, Taetske, Tiete Pieters, Tietje, Tietje en Ane)
Meindersma-Alberda (Jantje)
Meindersma-Sevart (Pieter F., Wilhelmina)
Meinsma (Harm, Trijntje)
Miedema (Jantje, Tjallina)
Mossel, van der (Gerrit Sjoerds)
Mporinanx (familie)
Obma (Jacob Hendriks)
Pauwels (Minke)
Poëziealbum (Namen)
Poortinga (Dirk)
Postma (relaties, Trijntje)
Pouwels (Mina)
Prins (Ytje Piers)
Puma (Griet)
Reinding (Ymkje)
Rienks (Baukje)
Romar (Idske)
Roos (Elisabeth)
Roos, de (Lysbeth)
Spriensma (Tjerk)
Streekstra (Berber)
Sytsma (Nienke)
Terpstra (Aaltje, Aaltje en Trijntje, Anna, Berend Willems, Broer, Doet, Gosse, Gosse Br., Hiltje, Jan, N.N., Nynke, Sietske Y., Sijke, Sjoukje, Taetske, Tietje Berends,Tjets, Wytse Br.)
Veenstra (Jantje)
Visser (Aaltje, Anna, Trijntje)
Weiland (Jifke, Trijntje)
Wieringa (Siebe)
Wiersma (Klaas)
Woude, van der (Jan P.)
Wynia (Naentske N.)
Yntema (meester)
Zijlstra (Abeltje Aants, Eke Aants)
?………… (onderwijzer)

Bovenstaande lijst van op portretten afgebeelde personen laat zien hoe belangrijk het is om op foto’s steeds de namen en data te schrijven of op een andere manier te bewaren wie de afgebeelde personen zijn. Foto’s met personen kunnen nog zo oud of mooi zijn, als de namen niet bekend zijn, zijn ze feitelijk onbruikbaar.
Overigens stonden in Sneuper 30, december 1994, ook foto's van de Alberda familie, aangeleverd door mevrouw Y. Hiemstra-Alberda: Jan Jans Alberda (1790-1864), Sikjen Tjallings de Boer, Melis Jansz Alberda met Sijke Franses de Jong, Jan Tjalling Melisz Alberda met Sijke Broers Terpstra. Ook hierbij behoorden foto's van de aangetrouwde families Beintema, Hartmans en Meindersma.

Laat de schenking van deze fotocollectie een aansporing zijn voor anderen die ook over dergelijke collecties beschikken om deze ter bewaring af te staan aan een archiefbewaarplaats. Uiteraard nadat de foto’s eerst zijn ingescand waardoor ze eventueel gemakkelijk gepubliceerd kunnen worden terwijl de originele foto’s niet verder in kwaliteit achteruit gaan!

maandag 7 juni 2010

Nieuwe online maritieme bronnen

Regelmatig komen er nieuwe maritieme bronnen online. Ik heb weer een aantal voor u op een rijtje gezet.
In al deze bronnen komen Friezen voor.

Zo heeft het Britse Nationaal Archief een database met onderscheidingen van zeelieden uit de koopvaardij tijdens de Eerste Wereldoorlog online gezet. Zoeken kan op naam en geboorteplaats. Let op: het is deels een betaal database, dus de details kosten geld.

Verder heeft Piet Boltjes uit Amsterdam een bestand online gezet met daarin Friezen in de koopvaardij vanaf ca 1800 tot heden, waarbij op naam van Schip en Opvarende gezocht kan worden. Hierin staan ook Friese opvarenden van de SS Leerdam (zie afbeelding hierboven), die op weg naar Buenos Aires verging.

Een vroegere periode wordt bestreken door de Zweedse tegenhanger van onze VOC, het Archief van de Zweedse Oost-Indische Compagnie 1731-1813. Nederlandse plaatsen die voorkomen in de database als plaats van herkomst (sok amnen=zoek plaatsen): Amsterdam, Holland, Rotterdam, Zeeland.
Vermoedelijk betrof het dus meer de VOC Kamer waar ze vandaan kwamen.

De bekende online database met VOC Opvarenden heeft inmiddels ook enkele scheepssoldijboeken van voor 1700 gedigitaliseerd. Zo vind je nu het schip de Gouden Gans uit 1644 en het Wapen van Zeeland. Ook vond ik nog een grappige transcriptiefout van een zeevarende uit De Rottevalle: Jan Itses, de ratteval (!), Immagonda, 1763.

Al enkele jaren volg ik het blog van Jim Bender over Anglo Dutch Wars, de Engelse Oorlogen die op zee werden uitgevochten. Af en toe staan er interessante zaken over de Friese Admiraliteit op, zoals het bericht over de pinas Gideon, in 1631 onder commando van Tjebbe Aukes uit Dokkum.

vrijdag 4 juni 2010

Oudheidskamer Mr Andreae te Kollum met nieuwe site

Tijdens de ledenvergadering van onze vereniging in Damwoude, april 2010, overhandigde ik een tweetal notulenboeken aan Lukas Cazemier van Oudheidkamer Mr Andreae. De notulenboeken zijn van de Cooperatieve Landbouwvereniging Munnekezijl & Omstreken en beslaan de jaren 1931-1963. Hierin wordt verslag gedaan van de jaarvergaderingen, excursies en het gezamenlijk inkopen van meststoffen en dergelijke. De boeken (die ik zelf overigens vrijwel geheel gescand en in een Picasa webalbum geplaatst heb) waren in bezit van sneuper Oeble Viersen die ze weer van een familielid, oud-voorzitter E.Oostenburg, had gekregen. Door de schenking aan de Oudheidkamer worden de boeken voor het nageslacht veiliggesteld in een bibliotheek die meer bijzondere werken aangaande de gemeente Kollumerland bevatten. Hierin bevinden zich bv ook de dagboeken en plakboeken van Johannes Belgraver (Jan de Tippelaar). Daarnaast heeft de Oudheidskamer een fotoarchief met oude foto's.
Cazemier zit in het bestuur van deze Oudheidkamer Mr Andreae te Kollum. Deze is gevestigd in een oud postkantoor in het centrum. De Oudheidkamer heeft tot doel het publiek te betrekken bij de historie van de gemeente Kollumerland. De vaste collectie objecten laat het leven en werken van inwoners van Kollumerland omstreeks 1900 zien. In een aantal kamers vindt u: oude ambachten, dienstbodekamer, stijlkamer, fotoatelier, schoolklas, kruidenierswinkeltje,en verder nog religieuze objecten,een kostuumafdeling en een verzameling vaandels. Daarnaast houdt men ook lezingen, zoals op 22 september 2010 met onderwerp: De bodem Vertelt, door Evert Kramer, conservator archeologie bij het Fries Museum te Leeuwarden.
De naam is ontleend aan Mr. Arnoldus Johannes Andreae (1845-1899), geboren te Kollum op 30 januari 1845 als zoon van Daniël Hermannus Andreae en Petronella Maria Eskes. Hij trouwde op 25 september 1877 met Ulrica Hermanna Huber. In de tweede helft van de 19e eeuw was hij notaris in Kollum en daarnaast historicus. Bekend is hij o.a. om zijn publicatie "Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, deel I en II".
Sinds kort heeft de Oudheidkamer een nieuwe website, waarop uitgebreide informatie over de bezoekmogelijkheden en tentoonstellingen gegeven wordt. Een bezoekje waard voor de sneuper met banden met Kollumerland!

dinsdag 1 juni 2010

De Krant van Toen database met oude krantenartikelen

De Leeuwarder Courant was al een tijdje online beschikbaar met artikelen die teruggaan tot het oprichtingsjaar 1752.
Via een nieuwe website, http://www.dekrantvantoen.nl/ zijn naast de LC nu ook het Dagblad (vroeger: Nieuwsblad) van het Noorden en documenten die het Dokumintaasje Sintrum Ferwerderadiel heeft gedigitaliseerd, zoals groepsfoto's en dorpsgezichten online beschikbaar. Zie hiervoor ook de inventaris bij het Streekarchief te Dokkum.
Daarnaast gaan een kleine 7000 pagina's van het Sâwn Stjerren Nijs en diens voorganger MOH Post online. U kunt zowel Uitgebreid zoeken als gewoon Bladeren in de kranten, waaronder de Nieuwe Dockumer Courant en het Nieuwsblad van Noordoost Friesland.
Ook is op de website een rubriek Historische kaarten van de Friese grietenijen beschikbaar. Al met al prachtige aanvullingen om uw stamboomgegevens mee te verlevendigen!

En dat is nog niet alles! De Koninklijke Bibliotheek heeft een nog groter kranten-project online gebracht. De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 zijn doorzoekbaar en een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945. Zoeken in Vier Eeuwen Kranten kan via de Historische Kranten database.
Als u iets leuks gevonden heeft of er een artikel over schrijft, mail ons !