zaterdag 24 januari 2009

Oude Friese adel en aanverwante families

Door: Simon Wierstra

De heren P.Noomen en G.Verhoeven begonnen aan een enorme klus om genealogieën van de oude Friese adel weer te geven aan de hand van het “Burmaniaboek” met daarbij vooraf een uitgebreid onderzoek in de primaire bronnen.
De publicaties vonden plaats in de genealogische jaarboeken (GJB) 1994/2000 van het Genealogysk Wurkferban van de Fryske Akademy.
Begonnen werd in GJB 1994 met Aebinga en het eindigde abrupt met Burmania in GJB 2000.

Ik vond het toen erg jammer en omdat ik uit andere adellijke families al veel personen in mijn kwartierstaatbestand had heb ik dat toen bewerkt voor het internet. Daarnaast heb ik veel overgenomen uit bovenvermelde publicaties met verwijzing naar de jaarboeken.

Men kan de families vinden op pagina 6 van mijn site http://www.simonwierstra.nl/ of rechtstreeks door hier te klikken op de directe link naar de Friese adelpagina.
Bij elke familie is een personenindex waarin gezocht kan worden.
Gemakkelijker en uitgebreider zoeken, zoals b.v. naast personen ook op toponiemen, kan door in de bestanden te zoeken met Ctrl+F (of de zoekmachine in “bewerken” kiezen).

Op bijgaande afbeeldingen: Frans van Eysinga van Burmania, houtvester en pluimgraaf (degene die het Recht van Zwanenjacht controleerde) (1711) [Fries Museum, Leeuwarden].

De Camminghaburg zoals afgebeeld in de zestiende eeuw op het portret van Rienck van Cammingha. De middelste toren is waarschijnlijk de oude middeleeuwse stins. Links is de boerderij afgebeeld met een oudfries koehuis zonder schuur.
Uit: Leeuwarden 750-2000, (uitgave 1999, van Wijnen ,Franeker)

Geen opmerkingen: