donderdag 29 juni 2017

Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga

Artisante is verbouwd, een mooie gelegenheid om tijdens deze Gildeavond de uitbreiding te bewonderen.
Deze avond staat de bierbrouwersgeschiedenis van Dokkum centraal.

De Stichting Dockumer Biergilde en Bonifatius 754 hebben Warner Banga en Piet de Haan, ‘redactieleden van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland’, gevraagd de historie van dit ambacht in de Bonifatiusstad in woord en beeld te brengen. Een deel van deze geschiedenis is vastgelegd in het jubileumnummer van de Sneuper, we zullen jullie een exemplaar meegeven.

Jelke Krol van Adema Architecten zal vertellen over het proces en de vorderingen van de Micro-Stadsbrouwerij aan de Diepswal 5.

Van harte welkom bij Artisante Stadscafé , Diepswal 1, op vrijdag 30 juni om 21.00 uur!

woensdag 28 juni 2017

Hondenkarren in Noordoost-Friesland

Ons lid Ybele Steenstra wil graag iets met u delen.

Er waren ook in Noordoost Fryslân veel bekende en onbekende mannen of vrouwen met een hondenkar – slagers, melkboeren, straatvegers, marskramers, groenteboeren en ga zo maar door. Ieder met hun eigen verhaal. Verhalen die niet verloren mogen gaan.

Soms zijn er [ook] foto’s. Hier en daar op websites, Facebookpagina’s of in albums. Maar vaak zonder vermelding van naam.
Dat wil ik graag veranderen.

Daarvoor werk ik aan een blog https://hondenkarren.wordpress.com 
En vraag ik zo veel mogelijk verhalen, gegevens en [foto]materiaal.
In De Sneuper 36, 1996, is al eens gepubliceerd over hondenkarren, maar er is ongetwijfeld meer.

Helpt u ook mee om deze regionale geschiedenis over de hondenkarren met -bezitters completer te maken?

Dat kan door een reactie te plaatsen op mijn blog of door een mailtje te sturen naar ysteenstra@versatel.nl.