woensdag 31 januari 2018

Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld

Op 2 februari 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek Verzwegen zeeheld.Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld van Jan de Vries. De uitgave wordt gepresenteerd
bij de opening van de tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Over Jacob Benckes was weinig bekend en zijn positie op de oorlogsvloot was een mysterie: Hoewel hij geen hoofdofficiersrang had, werd hij drie keer uitgezonden als leider van belangrijke missies. Verzwegen zeeheld werpt nieuw licht op de herovering van Nieuw-Nederland in 1673, het belangrijkste wapenfeit van Jacob Benckes, dat hem in de geschiedschrijving echter nooit is toegekend. Hij is de laatste vertegenwoordiger genoemd van de agressieve Nederlandse zeemacht uit de zeventiende eeuw.

Dit boek is geen biografie. Behalve twee portretten, geschilderd door Nicolaes Maes, bleef van zijn persoonlijke leefwereld weinig bewaard. Slechts door het opdiepen van vele veelal zakelijke documenten is zijn levensloop te volgen. Enkele brieven aan zijn opdrachtgevers gunnen ons een kijkje in zijn persoonlijkheid. Hij groeide op als jongste van zeven in een zeemansgezin in het Friese Koudum. Als jongen ging hij al mee naar zee en vanaf zijn negentiende tot zijn zevenentwintigste jaar was hij koopvaardijschipper.

Zijn keuze voor de admiraliteit van Amsterdam was geen toeval en Benckes was daar zeker niet de enige officier uit de schippersgemeenschap van de Friese Zuidwesthoek. Opvallend snel viel zijn benoeming tot kapitein-ter-zee. Uiteraard vocht hij in de diverse zeeslagen van zijn tijd, zoals de beroemde Tocht naar Chatham. Door twee missies naar West-Indië is zijn naam voor altijd verbonden aan die contreien. Jacob Benckes sneuvelde in 1677 op het Caribische eilandje Tobago.

Verschijning
Deze uitgave verschijnt februari 2018.

Ter gelegenheid van Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld organiseert het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek een tentoonstelling over Jacob Benckes.
De opening van de tentoonstelling en boekpresentatie vinden plaats op 2 februari in het Fries Scheepvaartmuseum. De expositie loopt van 2 februari tot 6 mei.

maandag 29 januari 2018

De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis

Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat nu eindelijk beschikbaar in toegankelijk Nederlands!

Vrijdag 26 januari verscheen “Het dagboek van de Amelander walvisvaarder HIDDE DIRKS KAT.
De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis.” Het is een hertaling van een bijzonder reisverslag uit de achttiende eeuw.

Tijdens het rampjaar 1777 leed de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat schipbreuk voor de kust van Groenland. Pas in 1818 verscheen zijn verhaal over deze reis onder de naam “Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778.”
De daarin beschreven ontberingen zijn talrijk en verschrikkelijk. Schepen die door het ijs ingesloten raken en worden verbrijzeld; manschappen die zich op ijsschotsen in leven moeten zien te houden of die bevriezen of verdrinken. Uiteindelijk worden ze gered door de “wilden”, de plaatselijke bewoners die we nu Inuit noemen. Het dagboek is ook 200 jaar na verschijning nog steeds spannend en actueel.
In het tweede deel van dit boek gaan een aantal auteurs nader in op het dagboek. Waarom verscheen dit dagboek pas in 1818 en niet al in 1778? Was Hidde Kat wel de echte schrijver? Wat gebeurde er precies in het rampjaar 1777? Waarom gingen wij Nederlanders ter walvisvaart? Hoe koud is koud ?

Vrijdag 26 januari vond de boekpresentatie plaats op Ameland. Daarbij werd tevens het Hidde Dirks Kat jaar 2018 ingeluid.
Het boek is een co-productie van Uitgeverij Wijdemeer en Mauritsheech Publishers.
Het is voor € 14,95 te koop in de boekwinkel.

Inhoud:
Deel 1
Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778
Deel 2
-    Het dagboek in context - Dolph Kessler
-    De laatste walvisvaart van Hidde Dirks Kat - Louwrens Hacquebord
-    Zeer zeldzame lotgevallen. De meerstemmigheid van het dagboek van commandeur Hidde Dirks Kat - Hans Beelen
-    Een wildeman in zijn schuitje - Gerrit Jan Zwier
-    Het Ameland van Hidde Dirks Kat - Aukje van Dijk
-    Het levensverhaal van Hidde Dirks Kat - Marjan Procee
-    Was Hidde Dirks Kat een held? - Gijs van der Ham
-    Het ijs. Het grote ijs! - Marcel Sijm

Boekgegevens:
Vormgeving: Wouter Nijman
Hertaling: Jantine van der Knaap en Anna Trap
Tekeningen: Egbarta Veenhuizen
Fotografie: Dolph Kessler
Omvang: 112 p.
Uitvoering: hardcover
ISBN 978 949 205 241 4
Uitgave: Wijdemeer& Mauritsheech Publishers
Een uitgave in het kader van het Hidde Dirks Kat jaar 2018
Verschijningsdatum: 25 januari 2018
Prijs: 14,95

vrijdag 19 januari 2018

Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”


Gemeentehuis Dongeradeel lezing 21 feb 2018De lezing wordt gehouden op woensdag 21 februari aanstaande

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk aan de Legeweg te Dokkum

Korte inhoud lezing:

Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel“  door de heer Pieter  Sijtsma.

Op 1 januari 1984 ontstond de gemeente Dongeradeel. Hiermee waren de drie voormalige gemeenten Oost- en Westdongeradeel en Dokkum opgeheven. 

Aan de hand van diverse gebeurtenissen in de afgelopen 35 jaar wordt u meegenomen naar hoe het was rond het jaar 1984 en hoe we er nu voorstaan in 2018. Wat is er verdwenen en welke ontwikkelingen hebben er in de 35 jaar plaatsgevonden.
Maar ook, wat is er niet veranderd? Zo wordt er onder andere aandacht geschonken aan het bestuur en de ambtenaren van de gemeente, de cultuur, sport en recreatie, het onderwijs, de economie. de agrarische sector en de kerken.

Waarom werd het betalen voor een inrit over de stoep van de gemeente in Dokkum afgeschaft en hoe zat het nou precies met de ontwikkeling van de Zuiderschans? Waarom moest men voor het aanvragen van een bijstandsuitkering naar Metslawier en voor een kapvergunning naar Ternaard?

Zomaar een aantal vragen die tijdens deze lezing ter sprake kunnen komen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op 21 februari naar de lezing. Van harte welkom!

Spreker Pieter Sijtsma was ambtenaar van de gemeente Dongeradeel, tegenwoordig ook wel stadsgids en verzorgt rondleidingen in het Gemeentehuis.

dinsdag 2 januari 2018

Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op zaterdag 20 januari 2018.
Deze wordt gehouden in Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.
Meldt u zich wel even van tevoren (voor 13 januari) aan per email bij Jelle Jan Koopmans.

Het programma

 9.30         Inloop / koffie         
 10.00     Huishoudelijke bijeenkomst

  • Opening / welkom
  • Mededelingen van het bestuur
  • Verslag ledenbijeenkomst 8 oktober 2016
  • Publicaties wurkgroep
  • Symposium 2018 (Zeevaartonderwijs)
  • Het project 'houtvaart' (Culturele hoofdstad 2018)
  • Nieuwe activiteiten  
  • Rondvraag
  • Afsluiting huishoudelijk gedeelte
10.30         Pauze: koffie

Wetenschappelijke gedeelte

10,45        De kerkramen van Hollum in een Maritiem historisch perspectief, Jacob Roep. Zie voor details ook De Sneuper nummer 111 en nummer 115.          
           
11.15        Het boek 'Verborgen zee aanzichten', Jaap de Jong                             
  
Afsluiting wetenschappelijk gedeelte

De vergadering en voordrachten zijn overwegend in het Nederlands.