vrijdag 21 september 2018

De Sneuper 131, september 2018, met scheepsramp, boerderij Wie en Cammingha

Het najaarsnummer van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 131, heeft als cover het schip Roline Maria, dat met Holwerder kapitein Hoekstra op de rotsen bij Macao klapte tijdens een orkaan.

In het omslagartikel verhaalt Nykle Dijkstra, op basis van het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek door Hans Zijlstra gevonden aantekeningenboekje, de lotgevallen van kapitein Hoekstra en zijn internationale bemanning bij het Aziatische Macao in september 1871.

Reinder Tolsma beschrijft de bijzondere geschiedenis van de boerderij Wie bij Nes en Sake Meindersma heeft een doorwrocht verhaal over de bruggen van Burgumerdam.

Frans Thuijs heeft weer enkele stoute staaltjes uit de ‘Confessieboeken’ van het Stadsarchief Amsterdam met crimineeltjes uit Noordoost-Friesland.

Jannie van der Kooi heeft, in samenwerking met onze redactie, een aardig artikel over de familie Van Kuiken, waarvan ze vermoedt dat ze Joods bloed in de aderen hebben. In komende nummers van De Sneuper zullen we nog meer aandacht geven aan dit thema, met Joodse bank van leninghouders in Kollum en de bekende Joodse familie Van Collem (met oa filmkenner Simon van Collem).

In de prachtige nieuwe rubriek over verdwenen states en stinzen uit Noordoost-Friesland behandelt Reinder Tolsma deze keer Cammingha te Ferwert en onze vaste heraldicus Rudolf Broersma legt uit hoe het gemeentewapen van de inmiddels verdwenen gemeente Kollumerland c.a. is opgebouwd.

Zo is De Sneuper 131 afwisselend en interessant voor iedereen, maar natuurlijk kan uw artikel daaraan bijdragen in een volgend nummer... Want wij blijven afhankelijk van de kopij van onze leden. Stuur dus vooral uw (genealogische of streekhistorische) bijdrage in! De kopijvoorwaarden kunt u online inzien.

De najaarsledenbijeenkomst zal in het Groningse Westerkwartier bij het Noordelijke Archiefdepot in Nuis plaatsvinden, met een bezoek aan de mooie Coendersborg in Nuis!

Inhoudsopgave:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
- Schipbreuk van de Roline Maria in 1871, Nykle Dijkstra
- Boerderij Wie te Nes, Reinder Tolsma
- De bruggen van Burgumerdam, Sake Meindersma
- Noordoost-Friezen in Amsterdamse confessieboeken, Frans Thuijs

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS 
 - Joden in Fryslan, familie Van Kuiken, Jannie van de Kooi
 
RUBRIEKEN & COLUMNS
- COLUMN: Je mutte mar hoare...,Ihno Dragt
.
- Vergane glorie: Cammingha te Ferwert, Reinder Tolsma
- Heraldiek, wapen van Kollumerland c.a., Rudolf J. Broersma
 
DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
 
- Museumbezoekje: Sorgdrager Museum, Jacob Roep
- Ingeboekt: Een revolutionaire kerk & Traanjagers, Lisette Meindersma en Hans Zijlstra 
- WEBSITE & -BLOG: Digitaal verhaal: Van Portretten tot Interieur, Hans Zijlstra

Op de Praatstoel 2: verhalen uit NOF. Bestel dit fantastische boek (leuk als kadootje)! Slechts 10 euro voor ruim 400 pagina's hardcover (plus verzendkosten 6,75 ivm dikte boek. Af te halen in Dokkum zonder verzendkosten).
 
Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar voor oa 4 x De Sneuper en deelname aan ledendagen) via dit online formulier.

U kunt ook altijd een ruim van de belasting aftrekbare gift doen. Wij zijn immers een Algemeen Nut Beogende Instelling: Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dus een particulier die 1000 euro schenkt mag 1250 euro van de belasting aftrekken, een bedrijf zelfs 1500 euro.

vrijdag 7 september 2018

Tinco tentoonstelling trekt talrijke toeristen

Het zal u, als trouwe lezer, niet ontgaan zijn dat sinds 13 juni 2018 in Beetsterzwaag de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt plaatsvindt.
Uitreiking exemplaar Tinco Lycklama fotoboek

Ruim twee jaar nadat ik samen met George Homs en Wibo Boswijk de Tinco Lycklama Foundation oprichtte en vorig jaar reeds in Cannes, waar Tinco Lycklama zijn collectie aan de stad schonk, een succesvolle eerste tentoonstelling kon realiseren, is ook in Beetsterzwaag het enthousiasme tot grote hoogte gestegen!

In samenwerking met de stichting Historisch Beetsterzwaag en Cultbee kon het oude grietenijhuis aan de Hoofdstraat 17 (normaliter atelier van beeldhouwster Eja Siepman van de Berg) voor drie maanden gehuurd worden. Uiteraard mede dankzij diverse fondsen.

Naast de door Pat Belgers prachtig ingerichte tentoonstelling met maar liefst 181 artefacten uit Cannes uit de Tinco Lycklama collectie (een unicum in de uitleen van een Frans museum naar Nederland) werd er ook door Heleen Verhage een uitgebreid lezingenprogramma opgezet (alle 10 lezingen vrijwel uitverkocht) en regelde Martine Mees de live uitvoering van twee door Tinco geschreven muziekstukken die we vorig jaar in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk in Parijs vonden: Gardes de Persepolis (een mars) en Filles de Babylon (een wals).

In de tentoonstelling is een mooie link naar het heden gelegd met de gouaches van het hedendaagse Syrië en Libanon door archeoloog/kunstenaar Theo de Feyter, die ook als 'artist in residence' diverse markante gebouwen uit Tinco's leven schilderde.

Als vrijwilligersorganisaties kon er gelukkig een beroep gedaan worden op vele inwoners van Beetsterzwaag, die als suppoost en kaartjesverkoper optraden en bij diverse lezingen kwamen kijken. Een beter voorbeeld van Mienskip is vrijwel niet te vinden in dit jaar van Culturele Hoofstad van Europa, Leeuwarden/Fryslan 2018.

Maar niet alleen de lokale bevolking, ook belangstellenden en toeristen uit het hele land en ver daar buiten kwamen tot nu toe op bezoek. Recent was er zelfs een reünie van leden van de familie Lycklama a Nijeholt, waarvan er 16 uit Canada en de Verenigde Staten kwamen!
Samen met de tentoonstelling vorig jaar in Cannes zijn er nu zo'n 20.000 belangstellenden geweest, waarmee we denken ruim ons doel om deze onbekende Friese jonker terug in de schijnwerpers te plaatsen bereikt te hebben.
Dat mag ook wel blijken uit de belangstelling van de media: vele artikelen in de Leeuwarder Courant, een heuse documentaire van Omrop Fryslan, een hele pagina in de Telegraaf (samen met de Iran tentoonstelling in het Drents Museum) en recent nog een reportage met Theo de Feyter in Vrij Nederland.

Wegens het succes tot nu toe is dan ook de tentoonstelling met twee weken verlengd, tot 23 september 2018.
Komt allen dus nog even langs in de prachtige Hoofdstraat van Beetsterzwaag! Openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 11 tot 17 uur en de toegang is slechts 5 euro (vandaag en morgen tijdens Open Monumentendag zelfs tot 19 uur!).
Voor een luttel extra bedrag koopt u daarbij een catalogus met vele kleurenfotos van de tentoonstelling!