woensdag 22 augustus 2012

De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland

Via Twitter kreeg ik als suggestie voor een nieuw te volgen account Collectie Gelderland. Nu ben ik een groot liefhebber van online kunstcollecties dus ik werd al snel volger. En dan ga je natuurlijk ook even kijken op de bijbehorende site. Op Dokkum vind je een aardige tegel van recente datum, op Friesland vind je ook een en ander maar op Ameland vond ik echt wat leuks:
Pannenkoek, polychroom, faience, zeilschip en tekst en 1723
Ronde, gewelfde pannenkoek met verhoogde rand. Blauw met blauwe trek, rood en geel op wit fond. Decor: in het midden een groot zeilschip met vlaggen van Nederland en Ameland, op de achtersteven het opschrift: 'DE JONGE NAGTEGA ANNO...1715' in de verte zes zeilschepen. Boven het schip geschreven: 'schipper Hendrik Jacobs Nagtegaal: Van Amelant Anno 1723 D: 10 April'. Rand: symmetrische voluutranken met bloemen.

soortbord (vaatwerk) (culinaire houders)
vervaardigerGrieksche A, De
vervaardigingsplaatsDelft
datering1723
materiaalfaience
afmetingenhoogte 3,6 cm
diameter 25,7 cm
nummer0962-AB 8499
collectieKeramiek (1600-1900)
bruikleen Van Verschuer
museumHistorisch Museum Arnhem(Dit blijkt inmiddels niet meer te kloppen!)

Nog leuker wordt het als je de informatie over de schipper en zijn schip aanvult met gegevens uit de Sonttoldatabase en de Historische Krantendatabase van de KB.
De Sonttoldatabase bevat diverse tochten van Hendrik Jacobs Nagtegaal (in diverse spellingsvarianten, zoek op Hen* Ja* Na*al) tussen 1713 en 1727. Op zijn eerste reis door de Sont neemt hij veelal specerijen en levensmiddelen mee, zoals tabak, rozijnen, suiker, peper, kaneel etc. Terug met name rogge en andere granen of hennep. Afwisselend wordt zijn thuishaven als Ameland en Amsterdam aangegeven, een veel voorkomend verschijnsel.

DateShipmasterPlaceDeparture - Destination
18-5-1713Hendrick Jacobsen NachtigalAmel.Amsterd. - Liebau
23-6-1713Henrich Jacobsen NachtigalAmsterd.Liebau - Amsterd.
14-8-1713Henrich Jacobsen NachtigalAmel.Amsterd. - Kønigsberg
11-9-1713Hendrich Jacobsen NachtigalAmel.Konigsb. - Amsterd.
8-11-1713Henrich Jacobsen NachtigalAmel.Amsterd. - Kønigsb.
11-12-1714Henrich Jacobsen NagtigalAmel.Amsterdam - Kiøbenhaufn
13-7-1716Henrich Jacobsen NagtigalAmsterdamAmsterdam - Riga
1-5-1724Hendrich Jacobsen NachtigalAmel.Amsterd. - Dantzig
12-6-1724Hendrik Jacobsen NachtigalAmsterd.Dantzig - Amsterd.
1-9-1724Hendrich Jacobsen NachtigalAmel.Amsterd. - Dantzig
27-10-1724Hendrick Jacobsen NachtigalAmel.Dantzig - Amsterd.
7-5-1726Hendrich Jacobsen NachtigalAmel.Amsterd. - Dantzig
14-5-1727Hendrick Jacobsen NachtigalAmsterdamBourgeneuf - Kiøbenhavn

In de krantendatabase vinden we op 19 september 1724 in de Oprechte Haerlemsche Courant een vermelding dat Hendrik Jacobsz Nachtegael het Vlie is binnengelopen.

Mogelijk is over hetzelfde of een vergelijkbaar bord al eerder gepubliceerd bij de Ouwe Polle van Ameland, gezien de vermelding bij het Meertens InstituutHendrik Jacobs Nagtegaal, Hollum geb. 1691, koopvaardijschipper op het schip De Naghtegael; zoon van Jacob Geerts Nagtegaal, die in 1708 op de Unie vaart en in 1710 op de Nagtegaal (Ameland) [J.H. Nagtegaal, 'Een wandbord van de Amelander schipper Hendrik Jacobs Nagtegaal', in: Informatieblad Stichting 'De Ouwe Pôlle', Ameland (1992?), nr 9, p 20; D.J. de Vries, 'Amelandse schippers in het midden en tweede helft van de 18e eeuw', in: Pôllepraat. Stichting 'De Ouwe Pôlle', Ameland (1998), nr 26, p 27].

Update: Pieter Jan en Tineke Borsch van Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager op Ameland melden:  Pôllepraat nr. 22 van maart 1997: Het museum ‘Sorgdrager’ is verrijkt met een prachtig wandbord, dat wij in bruikleen hebben gekregen van de Rijksdienst voor de Beeldende kunsten. Dit wandbord waarop de afbeelding prijkt van een driemastzeilschip, waar op de voor- en achtersteven de Ame­landse vlag wappert. Een uniek stuk, dat werd ontdekt in het gemeentemuseum te Arnhem, dat het bord eveneens in bruikleen had van de voornoemde rijksdienst. Wij konden dit bord alleen in bruikleen krijgen als we het weer in goede staat zouden brengen. Het bord was namelijk gebroken geweest en behoefde herstel.
Aldus geschiedde met als resultaat, dat de breuklijn nauwelijks meer zichtbaar is.
Het randschrift op het wandbord luidt als volgt: Schipper Hendrik Jacobs Nagtegaal van Amelant Anno 1723 B: 10 april.

Hendrik Jacobs Nagtegaal (geboren 25 nov. 1691 te Hollum) was de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Jacob Geerts Nagtegaal met Claeske Eelkes.
Als u meer wilt weten over de geschiedenis van dit schip en de belevenissen van de opvarenden, verwijzen wij u naar het Informa­tieblad voor de donateurs nr. 9 uit 1991 (de voorloper van de Pôllepraat).
Het unieke van dit bord is, dat dit een van de weinige afbeeldingen is, waarop de Amelandse vlag is te zien. Dat duidt duidelijk op de onafhankelijkheidspositie van Ameland!
Het wandbord is geplaatst in de vitrine over de scheepvaart met de bekende vlag in de schuur. Dus voor alle duidelijkheid: het bord is (al lang) niet meer in Arnhem, maar daar waar het thuishoort: op Ameland! Hieronder een kleurenfoto die ik maakte tijdens een bezoek aan het Sorgdragermuseum op 28 augustus 2012.

woensdag 15 augustus 2012

VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast

Ruim 150 jaar na zijn dorpsgenoot Abel Jans Tasman koos Jan Jans uit Lutjegast het ruime sop met de VOC. Afgelopen week presenteerde het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zijn jongste aankoop. Directeur Collecties Henk Dessens, zelf een verwoed wadvaarder, vertelde aan de diverse media over het verhaal achter de zilveren tabaksdoos.
Jan Jans voer van 1791 tot 1794 bij de VOC, de nadagen van het bijna 200-jarig bestaan van de maritieme multinational.
Persoonlijke bezittingen die rechtstreeks verwijzen naar de VOC-dienst zijn zeer zeldzaam, zeker van gewone zeelieden.

Op het deksel van Jan Jans’ tabaksdoos staat een afbeelding van Batavia (Jakarta) met verschillende schepen, waaronder een saluerende Oostindiëvaarder met VOC-vlag van de Kamer Amsterdam. Onderop het doosje staat een afbeelding van Kaap de Goede Hoop, weer met een aantal schepen en op de achtergrond de Tafelberg en Duivelspiek.

Aan de binnenzijde van het deksel staat een samenvatting van de reizen die Jan Jans als lichtmatroos maakte met de VOC: Jan Jans uit Tessel gezeijld met t Schip de 3 Gebroeders den 27 April 1791, Op Cabo de Goede hoop Gearriveerd den 25 August 1791. Met t Schip Roosenburg vertrokken den 9 Jann 1792, Op Batavia gearriveerd den 1 April 1792, Vertrokken met t Schip de Jonkvrouw Zibille Antoinette den 2 Juny 1792, Gearriveerd op Colombo den 16 August 1792, Vertrokken den 28 Septb 1792, Op Puntegalen * gearriveerd den 6 Octb 1792, Vertrokken den 12 Jann 1793, Geretourneerd op Cabo de Goede Hoop den 13 April 1793, Vertrokken den 23 May 1793, Geretourneerd in Tessel Den 10 February 1794.  De vermelde schepen, de hoeker Drie Gebroeders en het VOC-retourschip de Roosenburg, zijn goed gedocumenteerd. De Drie Gebroeders was door de VOC gecharterd bij een particuliere rederij om een groep zeelui van de Republiek naar de Kaap te brengen.
(* Puntegalen= Galle op Ceylon, ofwel het puntige schiereiland Punta Gala)

Het is opmerkelijk dat Jan Jans na aankomst in Batavia zo snel weer terugkeerde naar de Republiek (na 2 maanden), want meestal bleef een zeeman twee tot drie jaar in Azië varen voor hij weer terugkeerde naar de Republiek.
De online database met VOC opvarenden , gekoppeld aan Dutch Asiatic Shipping gegevens heeft deze gegevens over Jan Jans:
Gegevens van Jan Jans uit Luttekegast (het zou zelfs kunnen dat dit Lutkegeest in Tietjerksteradeel is, in plaats van Lutjegast!)
Datum indiensttreding:     27-04-1791     Datum uit dienst:     00-00-1794
Functie bij indiensttreding:     Jongmatroos     Reden uit dienst:     Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip:     Drie Gebroeders     Waar uit dienst:     Jonkvrouwe Sibilla Anthoinetta
Maandbrief:     Nee     Schuldbrief:     Ja
Gegevens van de vaart
Schip:     Drie Gebroeders     Vertrek:     27-04-1791
Kamer:     Amsterdam
Aankomst Kaap:     25-08-1791
Vertrek Kaap: 24-09-1791
Inventarisnummer:     6812
Folio:     133     Aankomst Batavia:     14-12-1791
DAS- en reisnr.:     4695.2

Details of voyage 4695.2 from Texel to Batavia
Number     4695.2
Name of ship     DRIE GEBROEDERS
Master     Groot, Jan Roelofsz. de
Tonnage     828
Type of ship     fluit
Built     hired
Yard    
Chamber     Amsterdam
Date of departure     27-04-1791
Place of departure     Texel
Arrival at Cape     25-08-1791
Departure from Cape     24-09-1791
Date of arrival at destination     14-12-1791
Place of arrival     Batavia
Particulars     According to K.A. 4328 the departing crew consisted of 372 men.
Next homeward voyage     8338.2
On Board     I     II     III     IV     V     VI
Seafarers     338     4     45     31     92     186
Soldiers                 32         32
Craftsmen                 4         4

Gegevens van de terugvaart
Schip:     JONKVROUWE SIBILLA ANTHOINETTA     Vertrek:     12-01-1793
Kamer:     Amsterdam     Kaap:     07-04-1793
31-05-1793
DAS- en reisnr.:     8356.1
        Aankomst:     10-02-1794
Details of voyage 8356.1 from Ceylon to Texel
Number     8356.1
Name of ship     JONKVROUWE SIBILLA ANTHOINETTA
Master     Christiaansz., A.H.
Tonnage     1150
Type of ship    
Built     1789
Yard     Amsterdam
Chamber     Amsterdam
Date of departure     12-01-1793
Place of departure     Ceylon
Arrival at Cape     07-04-1793
Departure from Cape     31-05-1793
Date of arrival at destination     10-02-1794
Place of arrival     Texel
Chamber for which cargo is destined     Amsterdam (330,617)
Particulars     According to K.A. 4336 Nikolaas Klopper was master. During the voyage the JONKVROUWE SIBILLA ANTHOINETTA called at Cork in Ireland. See also the ROZENBURG (8355).
Previous outward voyage     4705.1
On Board     I     II     III
Total     150     7     28

Ook uitzonderlijk was de lange terugreis van de Kaap naar de Republiek: ruim acht maanden.
Nader genealogisch onderzoek zou kunnen uitwijzen wat er verder van Jan Jans is terechtgekomen en mogelijk verklaren waarom een eenvoudige lichtmatroos zo'n mooie, dure, zilveren tabaksdoos had.

Update 1: Inmiddels zijn 2 personen met de naam Jan Jans gevonden in doopboeken Lutjegast, in 1746 en 1755 (zoon van Jan Derks en Tietje Jans). Die van 1746 lijkt me te oud voor een lichtmatroos in 1791 (45 jaar). Of het die van 1755 is vergt nog meer onderzoek.
Update 2: Dit zou zijn huwelijk kunnen zijn:
Kollumerland c.a., huwelijken 1801 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1801 in Kollum 
Man : Jan Jans afkomstig van Lutjegast  
Vrouw : Trientje Tjebbes afkomstig van Kollum  
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) 
 Trouwregister Hervormde gemeente Kollum 1718-1811  
Inventarisnr.: DTB 450
Update 3: Zou het het echtpaar Jan Jans Kiestra en Trijntje Tjebbes de Boer kunnen zijn, zoals vermeld op de genealogische pagina van ons lid Taeke van der Leij? Zijn geboortejaar was geschat op 1775 op basis van zijn overlijden in 1844 op 69-jarige leeftijd. Een lichtmatroos van 16 jaar kwam veel vaker voor (Jens True/Jan de With ging als 14-jarige bij de VOC, Michiel de Ruyter ook rond die leeftijd). Als het echt een Kiestra betreft dan is de zilveren tabaksdoos misschien niet zo verwonderlijk. De familie Kiestra was voorzover ik weet redelijk welgesteld. Mogelijk is de bekende arts Jan Jans Kiestra uit Ee hier aan gelieerd. Allemaal nog voorzichtige aannames, maar we komen dichterbij! Op deze genealogiepagina iets meer details over Jan Jans Kiestra. Het echtpaar komt ook voor op pagina 44 in het boek De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland
Op de site van Anton Musquetier wordt vermeld dat Jan Jans Kiestra van de bekende Bote Eskes 53 pondematen buitendijks, net ingepolderd, land gebruikt in 1821. In 1823 is hij zetter der belastingen en in 1841 bedankt hij als lid van het dijksbestuur.
In de database van het kadaster 1832, via www.hisgis.nl zie je dat Jan Jans Kiestra een landbouwer te Kollum was met veel grondbezit, naast zijn schoonvader Tjebbe Idserts de Boer (1817). In 1797 is hij waarschijnlijk Jan Janzen of de Jan Jans de jonge
In een lijst van Kollumer inwoners van 1825 staat hij vermeld als Jans Jans Kestra, samen met Tjebbe Jans Kistra. 
In 1844 wordt rond zijn overlijden een Memorie van Successie opgemaakt. Jaap Sip Faber heeft het familienetwerk van Jan Jans Kiestra nog wat beter in beeld gebracht.
Laten we niet te snel aannemen dat Jan Jans Kiestra inderdaad de eigenaar van de tabaksdoos was. Al voor 1811 werd de familienaam Kiestra/Kijstra gevoerd. De vraag is waarom hij dan niet op de tabaksdoos ook al zijn familienaam gebruikte. Anderzijds deed hij dat blijkbaar in 1801 bij zijn huwelijk ook niet.

Zou Jan Jans zo kort in Batavia geweest zijn omdat hij heimwee kreeg en spijt had van zijn onbezonnen vertrek? 

Update 4: Ik ben eigenlijk wel benieuwd uit welke inboedel veilinghuis Ald Fryslan (al in februari 2008) de tabaksdoos heeft. Hij is gemaakt door de Amsterdamse meester Fredrik Klupfel die maar zeer kort gewerkt heeft, van 1761 tot 1765, en gespecialiseerd was in het maken en graveren van tabaksdozen.Veiling februari 2008:
Zeer fraaie en zeldzame antieke zilveren tabaksdoos met fijne graveringen van schepen in haven van Batavia en onderzijde Haven stad met schepen Cabo d\' Goede Hoop. Mr Frederik Klupfel, Amsterdam 1761-1765
Voorzien van inscriptie aan binnenzijde van Jan Janz zeilreizen gemaakt tussen 1791 en 1794. 2500-3500 (richtprijs).
Geveild voor 29200 incl opgeld.

Voor wat betreft de inboedel zou ik denken aan een Dijkstra omdat de familie Kiestra in mannelijke lijn lijkt uitgestorven maar via de vrouwelijke lijn er nog wel Dijkstra's in recente tijd geweest moeten zijn. Dat de tabaksdoos al zo'n 30 jaar oud was toen Jan Jans terugkeerde uit de Oost zou er op kunnen wijzen dat hij hem van zijn vader heeft gekregen of in Amsterdam tweedehands heeft gekocht. 
En nog even een zijsprongetje: zou hij hebben meegedaan aan het Kollumer Oproer van 1797

Update 5: Er is een tweede kandidaat in beeld gekomen:  Jan Jans Westra. Hij zou dan bij zijn vertrek als matroos in 1791 21 jaar oud zijn geweest. Het huwelijk van Jan Jans Westra (op 19-6-1796) vindt veel eerder plaats dan dat van Jan Jans Kiestra (3-5-1801) en zou daarom beter aansluiten bij het einde van zijn matrozencarrière (1794). Het is misschien de moeite waard om ook even naar deze optie te kijken.
Persoonlijke gegevens Jan Jans Westra: Hij is geboren augustus 1770 in Lutjegast, Grootegast (Groningen). Hij is gedoopt op 12 september 1770 in Lutjegast, Grootegast (Groningen). Hij is overleden op 11 december 1829 in Rinsumageest, Dantumadeel (Friesland), hij was toen 59 jaar oud.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-johannes-zijlstra/I1049460271.php


Hij is op 19-6-1796 te Rinsumageest getrouwd met Bontje Jans (Viersen).
Dantumadeel, huwelijken 1796
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juni 1796 in Rinsumageest
Bruidegom: Jan Jans afkomstig van Rinsumageest
Bruid: Bontje Jans afkomstig van Rinsumageest
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis 1772-1810
Inventarisnr.: DTB 168

De ouders van Jan Jans Westra zijn Jan Cornelis en Anke Jans. Dit is hun huwelijk:
Huwelijk 24-09-1769   Lutjegast
Bruidegom: Jan Cornellis, van Westerhorn -Lutjegast
Bruid: Anke Jans, van Kollum
Bron: Kerkeboek Lutjegast 1684-1792
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 270, folio 114

Hoewel diverse websites melden, dat Jan Jans Westra te Lutjegast is geboren, is zijn doop op Alle Groningers niet te vinden (zie bij reacties dat hij wel degelijk gedoopt is te Lutjegast in 1770, HZ).  Zie verder de volgende links: http://members.chello.nl/~a.westra1/kwstekst.htm
http://www.angelfire.com/vt/sneuper/1829Rinsumageest.html


Update 6Uit telefonisch contact op 31 augustus met de heer Dijkstra van Veilinghuis Ald Fryslan blijkt het volgende: de verkoper in 2008 was een oudere heer Beintema, zoon van de (op)koper die de tabaksdoos zelf in Zuid-Afrika zou hebben gekocht, mogelijk omdat hij daar handel deed. Het was in 2008 dus al geen erfstuk meer. Bij de spullen die hij opkocht zat ook een zilveren brandewijnkom. De vraag is dus nu of te achterhalen is of een rechtstreekse nazaat Kiestra of Westra in Zuid-Afrika is terecht gekomen. Wordt vervolgd!

Update 7: In de familie van Kineke Beintema is dit verhaal niet bekend. Ook in de schoonfamilie Beintema van Antonia Veldhuis lijkt er niets bekend over een link met Zuid-Afrika. De optie van een mogelijk derde Jan Jans, namelijk Jan Jans Feitsma is weer afgevallen omdat tussen 1791 en 1794 diverse kinderen van en door hem werden gedoopt.

donderdag 9 augustus 2012

Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum

Hij was de zoon van de dominee van Hantum (Westdongeradeel), Pibo Brugmans en Petronella Wiersma (huwelijk op 1 juni 1725).
Antonius Brugmans (1732-1789) promoveerde al op zijn zestiende en werd toen hij 23 was benoemd tot hoogleraar in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Franeker. Hij zorgde ervoor dat er in Franeker een Theatrum Physicum werd opgericht voor onderwijs in de natuurwetenschappen. Brugmans specialiseerde zich in het veld van magnetisme, waarover hij ook regelmatig publiceerde. Hij had een zeilsteen in bezit (te zien in Museum Martena), een natuurlijke magneet van het mineraal magnetiet die op schepen voor het magnetiseren van de kompasnaald werd gebruikt.
Later vertrok hij naar de Universiteit van Groningen, als opvolger van Petrus Camper.
In 1761 huwde hij Johanna Frederica Manger te Franeker. Ze kregen o.a. twee zoons, Sebald Justinus (1763), die een beroemd wetenschapper in Leiden werd (zijn borstbeeld in de Pieterskerk en Hortus Botanicus) en Pibo Antonius Brugmans.
Een broer van Antonius was Georgius Brugmans, die Med.Doctor was in Dokkum.
Boek over magnetisme van Antonius Brugmans, in Museum Martena.

Er is een brief van Brugmans aan Linnaeus bewaard gebleven uit 1773 die online (in het Latijn) te bekijken is.

dinsdag 7 augustus 2012

Donderkerkje in Museum Martena te Franeker

Een prachtig bouwseltje als historisch cultureel erfgoed wordt gevormd door het donderkerkje. In Museum Martena te Franeker is momenteel de expositie Eisinga onder Professoren en daar heb ik even een kijkje genomen. Informatieve korte filmpjes aan de muur geven een toelichting op de instrumenten die staan opgesteld op de tweede verdieping.
Donderhuisjes en -kerkjes werden gebruikt om de werking van een bliksemafleider te demonstreren. Werkte deze goed, dan gebeurde er niets bij een electrische ontlading. Als de bliksemafleider onderbroken werd en er op die plek wat buskruit werd gelegd, dan zwiepten door de vonk de deuren open en vloog het dak er af. Het tentoongestelde exemplaar is van eind 18e eeuw en in bruikleen van het Universiteitsmuseum Groningen.
De autodidacten in de kring van Eise Eisinga, vaak boeren die in hun vrije tijd zich in de wetenschap verdiepten zoals Arjen Roelofs, Sieds Johannes Rienks en Jan Pieters van der Bildt experimenteerden met bliksemafleiders via o.a. vliegers. Levensgevaarlijk lijkt me. Ze slepen ook lenzen en bouwden sterrenkijkers. Zo kregen ze zelfs een opdracht van de sterrenwacht van de Leidse Universiteit maar dat groeide ze uiteindelijk boven de pet want de kijkers voldeden niet.
Er zijn ook donderkerkjes waarvan niet de deuren openvliegen maar het geheel gewoon instort.

Update: In het Haarlemse Teylers Museum heb je varianten als een donderhuis/-poort (de Amsterdamse Utrechtsepoort) en een donderscheepje !


zondag 5 augustus 2012

Kan Google het Frysk redden?

De studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen staat onder druk en er is zelfs sprake van dat het gestopt zou kunnen worden. Om dit te voorkomen is de website Red it Frysk online gegaan, waar men digitaal een petitie kan tekenen. Al meer dan 3500 mensen met hart voor het Fries hebben dat gedaan voor de tweede rijkstaal!
Afgelopen woensdag was ik bij de PC, de jaarlijkse kaatsklassieker in Franeker. Daar wordt vrijwel uitsluitend Fries gesproken, dus levend is de taal nog zeker. Sponsor Friesland Bank echter is weer een wat moeilijker verhaal want die moest recent gered worden door de Rabobank.
Wat denk ik nog een veel grotere positieve ontwikkeling zou zijn voor het Fries is de opname in de wereldwijde online vertaalservice van Google Translate. Op ons blog ziet u deze optie al in de linkerkolom en u hoeft maar in het dropdown menu aan te geven in welke taal u het wilt zien en in een handomdraai wordt ons volledig blog in die taal omgezet. Het is niet vlekkeloos maar goed genoeg om te begrijpen.
En in Google Translate zitten wel exotischer talen dan het Fries. Zo zit het Baskisch er in en ook het Esperanto. Hoe de vertalingen precies tot stand komen wordt op een pagina met een filmpje op YouTube uitgelegd.
Het is zeker mogelijk om het Fries in Google Translate te krijgen maar daar moet natuurlijk wel wat voor gedaan worden. Een groep Friezen die via Crowdsourcing zijn kennis deelt zou al mooi zijn. Je kunt nu al meewerken door vertalingen en woordenlijsten te uploaden via de gratis Google Translator toolkit.

Verder zou natuurlijk de Fryske Akademy of de Rijksuniversiteit Groningen een aanjagende rol kunnen spelen. Als dat gerealiseerd kan worden kun je in éen klap elke willekeurige website in het Frysk vertalen. Stel je eens voor wat een krachtige stimulans dat kan zijn! Want is het niet zo tegenwoordig dat als je als taal op Google niet goed zichtbaar bent je gedoemd bent te verdwijnen?

vrijdag 3 augustus 2012

Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden

Onlangs kocht ik het nieuwe boek van Carolijn Visser: Argentijnse Avonden. Centraal in het boek staat de levensloop van consul Ida van Mastrigt en haar leven in de Hollandse kolonie van Tres Arroyos.
Don Diego Zijlstra en Prins Bernard in 1951
Deze plaats ontving vele Friese emigranten, waaronder een 10-jarige jongen uit Dokkumer Nieuwezijlen die uitgroeide tot de patroon van de kolonie. Deze Dirk Zijlstra werd in Argentinië Don Diego Zijlstra genoemd en ontving zelfs een koninklijke onderscheiding. In 1951 ontving hij Prins Bernard nadat deze eerst in Buenos Aires op bezoek was geweest bij de president en Evita Peron. Een aanrader dit boek!
Overigens was ik kortgeleden in Dokkumer Nieuwezijlen en at bij Herberg De Pater, direct aan de sluis en gebouwd in 1729. Zeer vriendelijke bediening en uitstekend eten, zowel binnen als buiten op het heerlijke terras. Zeker een bezoekje waard!