vrijdag 16 augustus 2013

Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen

Cover: Heren op de praatstoel bij de Sint Caeciliakerk te Oosternijkerk
Een monsterklus is geklaard door een team van sneupers onder de bezielende leiding van onze oud-hoofdredacteur Reinder Tolsma. Nummer 2 bevat 31 verhalen en meer dan 400 pagina’s leesplezier! Dat is ruim 100 bladzijden dikker dan deel 1. Voor maar 20 euro!

Op onze Ledendag, op 5 oktober 2013 in het Bowlingcentrum te Oostrum bij Dokkum, zal in het kader van het 25-jarig bestaan van onze vereniging het boek “Op de Praatstoel – 2. Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850” verschijnen. In 2008 verscheen het eerste deel  (met 37 verhalen) en ondanks een herdruk was dat snel uitverkocht, maar bleef de vraag ernaar bestaan. 
Het bestuur besloot om niet over te gaan naar een tweede herdruk maar om in 2013 een tweede deel uit te geven.
Vanaf 2009 zijn daarom acht leden van de vereniging langs 29 oudere personen getrokken om tijdens interviews hun verhalen vast te leggen. Daarnaast zijn er twee egodocumenten over de houthandel in Dokkum opgenomen. 
Het boek is een behoorlijke pil geworden van meer dan 400 bladzijden en ongeveer 350 nog niet eerder gepubliceerde  foto’s en andere illustraties.
Naast verhalen uit Dongeradeel, zoals in het eerste deel, staan er nu ook verhalen in van personen uit Kollumerland (de Oudheidkamer aldaar had daar specifiek naar gevraagd, gezien het succes van het eerste boek) en uit Dantumadeel.
Om een indruk te geven van de inhoud van het boek volgen hieronder de geïnterviewde personen, hun beroep/bezigheid en (voornaamste) woonplaats; een zestal bijdragen is in het Fries geschreven.
1.Sjouke Starkenburg, carrosseriebouwer, Kollum
2.Meindert Meindersma, karrider, Mitselwier
3.Jan Smit, het Wierum van toen, Wierum
4.Klaas Elzinga, wegenbouwer, Dokkum
5.Klaas Baarsma, manufacturier, De Westereen
6.Oeds Radema, juwelier, Kollum
7.Klaske de Haan, boargemastersfaam, Mitselwier
8.Lieuwe van der Zee, dykwurker, Mitselwier
9.Richtsje Mollema, gezinsverzorgster, Nes
10.Wiebe van Klaarbergen, houtmolenaarsknecht, Dokkum
11.Klaas van Klaarbergen, boekhouder, Dokkum
12.Jantje Visser, houthandel Oberman, Dokkum
13.Siebe de Vries, heftruckchauffeur, Dokkum
14.Hendrik Dijkstra, loodgieter, De Westereen
15.Ljibbe Rekker, beheerder buitenplaats Fogelsangh-state, Veenklooster
16.Grietje van der Mossel, kosteresse, Nijewier
17.Former Idsardi, boer op Uilsmahorn, Holwerd
18.Hein Joustra, sigarenmaker, Dokkum
19.Age de Jong, loonbedrijf, Paesens
20.Andries Meinema, grafdelver, Nes
21.Tjalling de Jong, secretarie-ambtenaar, Metslawier
22.Oane Visser, frijwillich mûnder, Hantum
23.Sofrides Viet, technisch ambtenaar, Dokkum
24.Johannes Poortinga, jammaker, Dokkum
25.Cornelis Wijga, brugwachter, Dokkum
26.Sjoerd de Boer, dorpshuisbeheerder, Kollumerzwaag
27.Durk Geertsma, vertegenwoordiger, Kollumerzwaag
28.Joop Bosgraaf, dirigent, Kollum
29.Roel Nicolai, kraanmachinist, Westergeest
30.Lubbert Visser, kuiper en rij-instructeur, Ee
31.Fokke vd Veen, schoenlapper en kapper, Engwierum


Een uitgebreidere Namenindex van Op de Praatstoel 2 (pdf) kunt u online bekijken via onze website.

Waar het 5 jaar geleden gepubliceerde Op de Praatstoel (deel 1) vooral mondelinge overlevering van mensen uit de Dongeradelen bevatte is dus in dit deel 2 ook een groot aantal verhalen opgenomen van mensen uit de andere gemeenten in onze regio Noordoost Friesland: Kollumerland en Dantumadeel.

Door overmaking van € 15 op rekeningnummer 177.8581.41 t.n.v. Hist. Ver. NOF
( IBAN NL08 RABO 0177 8581 41 BIC: RABONL2U ) onder vermelding van ‘Praatstoel 2’ krijgt u dit prachtige vervolg op eerdere verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850.


Bespaar dus de portokosten!: Het boek is af te halen in Dokkum en Oosternijkerk.  
In Dokkum kan een exemplaar worden afgehaald bij Jan de Jager, Kouwe 9 te Dokkum.

Mensen die dit boek toegezonden willen krijgen, moeten € 6,75 extra overmaken en leden in het buitenland moeten daarvoor € 8,75 verzendkosten betalen. Meldt dan even uw lidnummer in de tekst bij de overschrijving.

En uiteraard kunnen overige belangstellenden het boek ook bestellen voor een nog steeds zeer scherpe prijs van dit kwalitatieve hardcover boek! Mailt u ons dan op ons contactadres met uw adresgegevens. Zodra u het bedrag heeft overgemaakt sturen we u het boek direct na toe.

Wees er snel bij want de eerste uitgave was 5 jaar geleden in een mum van tijd uitverkocht!
Barbier Geert Ronner aan het werk.

1 opmerking:

Anoniem zei

Bedankt.


Gr. J.F. Ronner