woensdag 28 juli 2010

Link tussen Braziliaanse Wanderley en Friese Van der Leij familie?

In Brazilie leeft hedentendage een behoorlijk aantal mensen met de achternaam Wanderley, soms in combinatie met een andere achternaam, zoals je in Spaans/Portugese landen wel vaker ziet.
Via de email van de Historische Vereniging Noordoost Friesland kreeg ik een vraag (die ik en Taeke vd Leij overigens jaren geleden al eerder niet kon beantwoorden) over de mogelijke link met de Friese familie Van der Leij.
Volgens de Braziliaanse genealogen is hun stamvader Caspar von Neuhoff van der Ley, een cavalerie kapitein/ritmeester, die in 1630 in Brazilie aankwam met de West Indische Compagnie, en dus rond 1600 geboren zal zijn. Tot 1654 had men Recife (het Rif) in Hollandse handen, maar het doel om heel Brazilie te koloniseren (het Groot Dessein) werd niet gerealiseerd.
Duidelijk is in ieder geval dat Caspar niet afstamt van Jan Hendrick Jarichs van der Leij, die begin 17e eeuw equipagemeester en ontvanger van de convooyen en licenten bij de Friese Admiraliteit in Dokkum was. Hij ontwierp als wiskundige ook een methode om de lengtegraad te bepalen.
Mogelijk zijn ze wel verwant via gemeenschappelijke voorouders.
Overigens staat een deel van de genealogie van Jan Hendrick Jarichs van der Leij in het Stamboek Friesche Adel bij de Tietema's, online op http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=198&menu=1&zveld=Aantekeningen&volg=258
Hierin wordt aangegeven dat zijn vader Hendrick Jarichs van der Leij bij de totstandkoming van de Unie van Utrecht betrokken was. Mogelijk had deze broers/familie die aan Caspar te linken zijn.
Ons lid Tjeerd Inia kwam al met de volgende aanvullende gegevens:
1. Eelk Jarichs van der Leij (de zus), gehuwd met Pybe Aenes (o.a. voorouders van Sjoertjen Reyns Rheen, de vrouw van Jurriaen Jans van der Leij)
2. Claas Jarichs van der Leij (de broer), gehuwd met N.N. en vader van: (Tjetsche [schoonmoeder van burgemeester Sybrand Ealses Inia], Sierd en Feijke), waarschijnlijk uit het boek "De Heeren van den Raede" en "ut it selde skaei as Greate Pier" van R.S. Roarda.

Via Google Books is nog wel iets te vinden over de familie van Jan Hendriks Jarichs van der Leij
zie o.a.de Navorscher, maar dit staat eigenlijk ook al jaren online in het artikel op de Sneuper site: Jan Hendrick Jarichs van der Ley (1565-1639), een onbekend genie uit Dokkum.

of m.b.t. Caspar van der Leij: A collection of voyages and travels.

Brieven van Caspar van der Leij tijdens zijn periode voor de WIC in Brazilie, toen hij o.a. suikermolens en slaven bezat (in Engelse vertaling), op de site van de vragensteller Ivo Wanderley:  https://web.archive.org/web/20071111113032/http://www.irwanderley.eng.br/Gaspar_Historia/Monografia_Moonen_ing.pdf

Het boek Nederlanders in Brazilië 1624-1654 door de Braziliaan (en afstammeling van Gaspar) Jose Antonio Gonsalves De Mello is ook een mooie bron: https://web.archive.org/web/20100927021709/http://de-wit.net/bronnen/brazil.html

Heeft iemand een idee wat de link kan zijn en of er eerder over Braziliaanse Van der Leij's/Ley's in Friesland gepubliceerd is (Gaspar zou in het Fries Jasper kunnen zijn)? Gezien de gecombineerde achternaam Von Neuhoff van der Leij zou ook via een vrouwelijke Van der Leij die met een Duitser trouwde een link kunnen bestaan. Ook Reid van der Leij heeft geen connectie kunnen vinden, zo bleek nadat ik dit gevraagd had.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

zie ook het het boek van Joosse, Geloof in de Nieuwe Wereld. Ontmoeting met Afrikanen en Indianen (2008).
Dat gaat over relaties van de kerk destijds met de bevolking o.a. in Brazilië, Pernambuco en Paraiba, hoofdstuk 8,pag. 433 (Caspar vander Leij),437,440,457, 489.

Anoniem zei

Op http://genealogie.dorpshistorie.nl/ onder het kopje “Van der Leij (Ley, Lei)” wordt ook e.e.a. uitgebreid beschreven incl. een link naar Duitsland.

Groeten

Evert-Jan van der Leij