dinsdag 30 augustus 2016

Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders

Op zaterdag 17 september 2016 houdt Antonia Veldhuis een lezing:

'Met internet uw verleden vinden - Beter en sneller zoeken naar uw voorouders'.

Een lezing/demonstratie voor beginners en gevorderden over hoe u via internet onderzoek kunt doen naar uw roots. 

Antonia neemt u mee in een zoektocht om uw voorouders te vinden en ze daarna wat 'aan te kleden'.

U hoort en ziet hoe u op uw comfortabele bank, uw luie stoel of in uw eigen computer-hoekje mensen uit het verleden moet zoeken. 

U ziet websites waar u kunt lezen over uw roots,kunt zien wat deze mensen deden, waar ze woonden en wie hun buren waren;

Genealogische gegevens, aankleding, info over stad/dorp, kaarten, advertenties enz. 

U bent welkom in het Historisch Centrum aan de Groeneweg 1 in Leeuwarden, aanvang 13:30 uur.

vrijdag 12 augustus 2016

Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland

Net als het Notarieel Archief van Amsterdam, bevat ook het Notarieel Archief van Rotterdam interessante bestanden zoals testamenten, verklaringen en boedelbeschrijvingen.
Vanwege de connectie met het water komen er relatief vaak schippers uit het noorden in het archief
voor.
Ik heb op plaatsnamen als Dokkum, Dockum, Collum, Kollum, Ameland en Leeuwarden gezocht.
Hierbij kwam ik o.a. deze interessante gevallen tegen:

Jan Gerritsz, binnenschipper uit Dokkum, benoemt zijn vrouw Trijntge Pieters tot zijn erfgenaam. 20-aug-1678

Schipper Symon Lieuwis wonende in Dokkum door chercher Joost de Groot bekeurd in 1621

Willem Hemster,koopman, machtigt namens Cornelis Heemstra, zijn meester koopman, wonende in Friesland 9-jun-1656

Jan Maertensz Prins van Ameland reisvaardig om als matroos voor VOC met schip Burgh naar Oost-Indien te varen, 1675

Beslag op schepen van Taecke Hillebrants, schipper uit Fraeneker, en Sjoert Pieters, schipper uit Collum, 1644

Sijbrant Meijndersz van Dockum staat op v vertrek als botteliersmaat met schip de Witte Leeu naar Oostindie, 1665

Boedelinventaris nalatenschap van wijlen Grietgen Ulbesdr, weduwe van Dominicus Sapma, 1651, broer Dirck Ulbesz te Driesum en familieconnecties te Dokkum en Wouterswoude. Grietje Ulbes hielp haar man, remonstrants predikant, ooit ontsnappen uit de gevangenis in Amsterdam!

Jacob Jansz Broeckman van Dockum, varend als matroos van marsclimmersmaet op een schip van de Admiraliteyt, 1633

Verklaring van in beslagnemen lading haring door Gerrit Cloot, capiteyn onder gezag Admiraliteit v Dockum, 1608

Sioerdt Pieters, schipper v Collum, verkoopt aan Johan van Driell, schepen/brouwer in De Roode Leeuw een caechschuijt,1643

Zoekt u vooral zelf ook op de plaatsnamen, familienamen of beroepen die uw interesse hebben!