dinsdag 14 juli 2009

In het blauwe licht van God

Vorige week bestelde ik een boek dat is samengesteld door Jaap Hellinga: In het blauwe licht van God.
In dit door de Friese Pers Boekerij uitgegeven boek worden ruim 50 verhalen verteld die verborgen lagen in de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen.

In november berichtten we op dit blog al over dit interessante boek voor Sneupers, maar toen had ik het nog niet gelezen. Er blijken een paar hele leuke verhalen in te staan die zich in de regio Noordoost Friesland afspelen of er een link mee hebben. Zo is er een artikel met dezelfde naam als het boek, waarin beschreven wordt hoe de 47-jarige dominee Adriani zijn 25-jarige bruid Jitske Spoelstra in 1931 vermoordde door verdrinking in de zee bij Ameland.
Ook bij Ameland en Schiermonnikoog de stranding van de Liberty Glo in 1919 die een rijke hoeveelheid juttersgoed gaf, zoals flessen ossentong, bontmantels, damesondergoed en zijden jurken. De visserskinderen van Moddergat konden zich in het nieuw steken! Visserman P.K. Visser uit Moddergat redde van de Engelsmanplaat drie Amerikanen, vier Spanjaarden en een IJslander.
Een met medewerking van wijlen Sneuper-lid en Napoleonkenner Jan Paasman uit Burgum gemaakt artikel over Jelle Djurres Radelaar getuigt van de wrede tijd in de oorlog van Napoleon met de Russen rond 1812.
De knecht van Eelko van Haersma in Ryptsjerk, Johannes Steinmitz, werd krankzinnig in 1755.

En armendokter Hendrik Jan Smit te Metslawier voelde zich rond 1905 te goed om de volgens hem vieze patiënten te helpen uit o.a. Niawier.
Of de eenzame dood van Jacob Bleeker uit Hollum op het Wad in 1917, waarvan zijn medelopers toch wel een beetje de schuld kregen.
De koppige en wrokkige landbouwer Straatsma uit Birdaard die op drift raakte in Dokkum in 1894.

En last but not least het verhaal van De wijnhandelaar en zijn broer, waarin Douwe Petrus van Steenwijk uit Dokkum wordt beschreven die als gediplomeerd heel- en vroedmeester rond 1825 in Ommerschans terechtkwam en aan drank en verdriet ten onder ging. Wil Schackmann deed voor zijn boek De Proefkolonie ook al onderzoek naar deze bijzondere verschijning. Al met al dus een aanrader dit boek!

Geen opmerkingen: