vrijdag 8 januari 2010

Historische Lezing Veenwouden 21 januari

Symen Schoustra meldt het volgende:

Binnenkort gaan de “Historische Lezingen in de Bibliotheken” van start. Dit is een nieuw initiatief, gericht op mensen die meer willen weten over onze eigen geschiedenis.

Op donderdagavond 21 januari vertelt Jacob van der Vaart (van de Fryske Akademy) over de “Lânskipsskiednis fan de Mieden”.

Ongeveer 1000 jaar geleden vestigden de eerste permanente bewoners zich in de miedengebieden van de Noordelijke Wouden. Zij kwamen uit de kleistreken en trokken via de aanwezige veenriviertjes de moerassen binnen, om deze te ontginnen. Deze pioniers legden de basis voor de huidige indeling van de dorpsgebieden en de verkaveling in lange stroken.
Deze avond gaat met name over het ontstaan van het landschap en de dorpen van het gebied tussen Burgum en Dokkum.

Dr. Jacob van der Vaart is mede-auteur van het boek “De Mieden – een landschap in de Noordelijke Friese Wouden”. Hij zal zijn verhaal houden in het Fries. De lezing begint om 20:00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Plaats: Openbare Bibliotheek, De Wylgen 2 te Veenwouden. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd, maar koffie en thee is gratis. De zaal is open om 19:45.

Meer weten? Ga naar http://www.ontdekdebieb.nl/ Klik op het kaartje op “NoordOost Fryslân” voor
alle informatie. Aanmelden kan ook telefonisch: 0519-292278.

De reeks “Historische Lezingen in de Bibliotheken” is een initiatief van de Fryske Akademy in samenwerking met de Friese bibliotheken. De lezing in Veenwouden is de eerste in een reeks van vier, over heel verschillende onderwerpen uit de Friese geschiedenis. Medewerkers van de Fryske Akademy gaan naar bibliotheken in vier verschillende plaatsen om een lezing te houden. Met name geïnteresseerden die geen lid zijn van de bibliotheek worden hiervoor uitnodigd. Bezoekers krijgen na afloop een ’tiplijst’ van historische boeken, die in de bibliotheek geleend kunnen worden.

1 opmerking:

reinder zei

Donderdagavond met belangstelling deze lezing van Jacob van der Vaart gevolgd. En ik niet alleen! Het was mudjevol en vele stoelen en krukken moesten worden aangesjouwd. Onder grote belangstelling van het geboeid luisterende publiek (van 20.15 tot 22.15 was het muisstil, op enkele vragen na) deed Van der Vaart de landschapsgeschiedenis uit doeken van het noordelijke deel van de Friese Wouden, en dan met name het weidegebied De Mieden, vanaf 300.000 jaar gelden tot aan vandaag de dag toe. Ja, ook de Centrale As kwam nog eventje langs, ex-gedeputeerde Bertus Mulder kon een opmerking niet laten.
Zeker een zeer geslaagde avond en voor herhaling vatbaar.