maandag 13 september 2010

Wil Schackmann op toernee in Friesland

Sneuper Wil Schackmann, auteur van het boek De Proefkolonie en kenner van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid houdt komende tijd enige lezingen in Friesland. In De Sneuper heeft hij samen met redacteur Reinder Tolsma over Dokkumers in de Koloniën gepubliceerd.
In oktober is hij twee keer in de provincie om een verhaal te houden:

- Dinsdagavond 19 oktober bij de bibliotheek in Drachten, Museumplein 1, Drachten, aanvang 19:30 uur, zie hier voor de aankondiging en voor algemene info als routebeschrijving.

- Woensdagavond 20 oktober bij de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., zalencentrum De Ark, Kerkstraat 13, Wolvega, aanvang 20:30 uur.
(deze laatste avond is ook openbaar)

Een keertje in Heerenveen is in bespreking, maar heeft nog geen datum.

Geen opmerkingen: