zaterdag 9 juli 2011

Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken

In de zomer van 2011 doen 270 kerken in Friesland, waaronder 40 in Noordoost Friesland, mee met Tsjerkepaad.
In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. In 2010 is het uitgegroeid tot de openstelling van bijna 250 kerken in geheel Friesland (incl. de Friese Waddeneilanden) met wel 40.000 bezoekers. In 2011 hebben 270 kerken aangegeven mee te willen doen aan Tsjerkepaad.

De meeste kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak nevenactiviteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fietsroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning.

De deelnemende kerken herkent u aan de speciale Tsjerkepaadvlag. De meeste kerken zijn open op zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Bij de VVV’s en de deelnemende kerken zijn speciale gidsen en folders verkrijgbaar met daarin een korte beschrijving van de kerken. Veel oude opschriften van graven (voor 1811) kunt u ook terugvinden op de site van sneuper Hessel de Walle.
Recentere grafteksten vindt u op http://www.graftombe.nl/

Geen opmerkingen: