vrijdag 15 juli 2016

Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat

Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis
 
Garnalenfabriekje Moddergat
Zaterdag 8 oktober 2016 in Paesens-Moddergat bij het Garnalenfabriekje.
Naast een bezoek aan museum Moddergat/Fiskershuske zullen onze redacteur Nykle Dijkstra en ons lid Henk Goslings lezingen geven.


Bij deze middag zijn dan ook leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland en andere belangstellenden welkom. Meldt u zich wel even van tevoren aan bij Jelle Jan KoopmansProgramma:
13.30    Inloop + koffie/thee in ’t Fiskershuske
14.00    Rondleiding ’t Fiskershuske (2 euro pp voor eigen rekening)
15.00    Verplaatsing naar Garnalenfabriek + koffie/thee
15.15    Ledenvergadering
1.    Opening
2.    Verslag vorige bijeenkomst
3.    Symposium 2017
4.    Mededelingen + rondvraag
5.    Afsluiting
15.30    Wetenschappelijk deel
1.    Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen    Nykle Dijkstra
2.    Een Dokkumer familierederij            Henk Goslings
16.30    Afsluiting + borrel
17.00    Einde bijeenkomst

Geen opmerkingen: