vrijdag 17 april 2009

Historie Klooster Claerkamp online

Sneuper-redacteur Reinder Tolsma was afgelopen woensdag in de Nederlands Hervormde kerk te Rinsumageest. Er werden Gregoriaanse gezangen ten gehore gebracht door het koor Schola Cantorum Mistura zoals die vroeger in het Cisterciënzer klooster (van de schiere/grijze monniken) Claerkamp werden gezongen.
De Stichting Klooster Claerkamp maakte in de kerk haar oprichting bekend en lanceerde een nieuwe website:

http://www.kloosterclaercamp.nl

In 2007 hield de Historische Vereniging Noordoost Friesland haar najaarsvergadering in deze kerk met 11e eeuwse crypte, waarvan we een filmpje online hebben.

Alleszins de moeite waard om eens uw geest te verruimen daar ginds in Rinsumageest!

Geen opmerkingen: