zondag 29 november 2009

Namen van bemanningen schepen Moddergat

Sneupers Gerard de Weger en Paul Hillebrand ontdekten op het streekarchief in Dokkum, in een doos met nog te inventariseren stukken uit de Franse tijd, enige lijsten uit 1808 met namen van de schippers en bemanningen van de vloot van Moddergat, zowel geregistreerd in Westdongeradeel (registratie-teken WL) als Oostdongeradeel (OL). Blijkbaar nummeren ze wel mooi door want OL gaat tot en met 2 en WL nummert door vanaf 3. Zelf hebben de onderzoekers de onderlinge familierelaties en het locatienummer van hun woningen toegevoegd. Als u aanvulingen of vragen heeft horen we het graag. Reacties naar Gerard de Weger.


Schippers
naam
jr.SchiprelatieBemanningJr.FamilieHuis
Ca 1808 opgesteldtotnaamca 1808
Oost Dongeradeelschipperna 1811
Marten Martens 45OL 14Lieuwe Sijtzes33Wieringa368
(Post)broerJitze Martens49Post377
Sjoerd Johannes
neefMarten Jitzes19Post442
Douwe Benjamins68OL 25Klaas Botes60Groen390
(Visser)zoonJurjen Douwes36Visser432
zoonJan Douwes33Visser382 383
Bote Klazes22Groen390
Ca 1808 opgesteldkl znSipke Jans15Visser348
West Dongeradeel
Gerlof Foppes 52WL 35Freek Sipkes38de Jong421
(Hoekstra)Sjoerd Douwes34de Vries
huis 370 434zoonMonte Gerlofs25Hoekstra
zoonFoppe Gerlofs23Hoekstra370
zoonAndries Gerlofs14Hoekstra353
Willem Nuttes 32WL 4neef 4Tjeerd Willems58Visser
(de Jong)broerAndries Nuttes33de Jong
broerPieter Nuttes22Visser
broerAage Nuttes15de Jong
Minne Martens 28WL 54Wijtze Nuttes40Visser
(Zeilinga)Andries Goitzens53Botstra408
361 Oere 20Goitzen Andries25Botstra408
broerMonte Martens21v/d Lei
Tjeerd Sijtzes 43WL 6broer 4Gerlof Sijtzes41Wieringa378
(Wieringa)broerWillem Sijtzes33Wieringa376
huis 427 428Foppe Johannes35
Kornelis Johannes22Koning379
Aalze Botes 48WL 7zoon 4Bote Aalzes20Koudenburg
(Koudenburg)Tiete Aukes18Visser
Auke Kornelis48Visser
Taeke Jacobs34de Vries380
Pieter
Pieters
48WL 85Gerlof DouwesDouwma439
(Dijkstra)neefAndries Eesges30Adema438
huis 429Gerlof Johannes30Visser
zoonPieter Pieters18Dijkstra429
zoonSijberen Pieters14Dijkstra
Aant
Kornelis
65WL 9zoon 5Weeltje Aants33Post370
(Post)zoon Jan Aants30Post358
huis 373Monte Sijtzes
Jan Sijtzes
oomJenne Kornelis62Post
Frederik Eelzes55WL 10vader 5Eelze Jans88Schregardus
(Schregardus)broerJohannes JansVisser351
huis 411 412Age Lieuwes36Vanger448
zwagerWillem Douwes62
zoonTjerk Frederiks20Schregardus420
Sjolle Aukes66WL 115Hendrik Lieuwes32Vanger361
(Dijkstra)Pieter Kornelis53Visser359
Douwe Jitzes31van Dijk
Kornelis Pieters24Visser359
Folkert Pieters14Visser
Dirk Douwes58WL 12zoon 4Jacob Dirks28Visser399
(Visser)Taeke Eelzes36Visser349
Eelze Taekes20Visser349
Louw Ates28de Jong375
Bote Tietes41WL13broer 4Gerlof Tietes37Groen/Visser391
(Groen)SnikTijs Hajes58de Boer431
huis 372 Oere 34 1/2Gerlof Jacobs39de Haan
Hendrik Lieuwes32Vanger361
Gerben Doedes58WL 14zoon 4Doede Gerbens28de Vries381
(de Vries)zwagerTaede Andries52Botstra
huis 364Taeke Montes28Visser426
zoon Douwe Gerbens18de Vries433
Wijtze Jans58WL 154Makke Jacobs34Makkes
(Visser)Marten Sijtzes28Buurmans
huis 355Age Wijtzes38Boersma
Klaas Jans22Visser
Riemeren Willems40WL 16zoon 4Willem Riemerens18Mans388
(Mans)Haje Hendriks
huis 350Jimke Lieuwes28Boschakker
Sijtse Harmens
Hendrik Pieters48WL 175Jan Jans43Visser
(Dijkstra)Ate Jans30Visser
zoonPieter HendriksDijkstra
Dirk Tijssens28de Boer
Pieter Jans19Visser376
Goitzen Jelles 55WL 18zoon 3Jelle Goitzens29Basteleur367
(Basteleur)sch zoonSape Eintes30v/d Zee366
huis 366zoon Douwe Goitzens22Basteleur
Monte Alberts58WL 194Klaas Aukes63Visser386
(Visser)Auke Aukes51Visser362
huis 452Albert Jacobs38de Vries
zoonJan Montes18Visser452

1 opmerking:

willem groenia zei

bere interesant, maar wat ik ook leuk zou vinden is om gegevens van visserij na 1900 na te pluizen. met foto s