woensdag 7 april 2010

Kerfstokjes van onze voorouders

Hoewel ik in eerdere artikelen over de Criminele Sententies van het Hof van Friesland meldde dat deze bron niet veel gebruikt wordt zijn er toch diverse sneupers die hieruit putten voor publicaties. Naast de bekende R.S. Roarda en W.Tsj. Vleer was ook wijlen Han Hietkamp fanatiek bezig de criminele dossiers uit te pluizen voor interessante verhalen. Dat ontstond, zoals je vaker ziet, door de vondst van een voorouder, in zijn geval Oeds Sijbes. In zijn publicatie De Kerfstokjes van onze voorouders, met als ondertitel Verhalen opgetekend uit de dossiers van het Hof van Friesland, over vroegere inwoners van Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Kollumerland komen regelmatig chergers (douanebeamten aan de Friese grenzen) voor, zoals Goytsen Deddes Luimstra, die betrokken waren bij conflicten over illegaal in- en uitgevoerde goederen. In dit geval betrof het met name de grens Friesland/Groningen. Ook komen veel leden uit de familie Pama in de verhalen voor, de koopman/ brouwer Wytse Minnerts Lipstra en de complete Bende van Pieter Eenoogh (Pijtter Hendriks uit Breda) die in de jaren 1714-1718 veel diefstallen pleegde maar allemaal werden opgehangen.
Overigens gebruikte hij als bron niet alleen de Criminele maar ook de Civiele Sententies van het Hof van Friesland, het trouwregister van de Doopsgezinden in Surhuisterveen, DTB van Achtkarspelen en Tietjerksteradeel en diverse geschriften van het Nedergerecht Achtkarspelen. De index van het boek staat al enige jaren op de Sneuper site. Naast de verhalenbundel Kerfstokjes heeft Hietkamp nog diverse andere verhalenbundels gepubliceerd, zoals Het Hattumsvolk uit Veenwouden, een beschrijving van de kwaadaardige activiteiten van Albert Hattums, zijn vrouw Antje Martens en hun zeven kinderen.
De boekwerken zelf zijn waarschijnlijk wel ter inzage beschikbaar bij Tresoar of het Streekarchief te Dokkum.
In november 2003 schreef ik samen met Hietkamp een artikel in Leovardia over een Perzische dief die in herberg de Ooievaar in Leeuwarden werd opgepakt. Hij had diamanten van zijn Armeense baas in Amsterdam gestolen.

Geen opmerkingen: