maandag 16 februari 2009

Achttiende eeuwse criminaliteit in de Friese Wouden

Hij kan niet vaak genoeg geroemd worden: R.S. Roarda. Deze genealoog in het tijdperk van voor de computer vind ik een absolute held. Vele publicaties en indexen zijn van zijn hand, nauwkeurig op alfabet gezet en doorgaans in het Frysk!
Niet alleen heeft hij in 1954 een uitgebreide index gemaakt van Dokkumers in de diverse oude publicaties (Nammen fan Dokkumers ut earder tiid), ook heeft hij een Friestalig boekwerkje gepubliceerd met de titel ACHTTSJINDE IEUSKE KRIMINALITEIT YN DE WALDEN.
Het staat vol met korte uittrekseltjes van (vaak kleine) criminele activiteiten in het ruime gebied van de Friese Wouden, met daarin de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Hearrenfean, Kollumerlân, Opsterlân, Smellingerlân, Stellingwerfen, Tietsjerksteradiel en Utingeradiel. Deze zijn gebaseerd op de Bijlagen van de Criminele Sententies van het Hof van Friesland over de periode 1700-1811.

Het boekje is niet heel erg bekend, maar ik heb gemerkt dat velen er familieleden in terug konden vinden. Sneuper Tom Zijlstra heeft het oude boekwerkje (OCR) gescand zodat we het nu digitaal beschikbaar kunnen stellen. Uiteraard horen we graag of er nog leuke zaken door sneupers in gevonden worden. Ook als u er geen familie in aantreft is het een hele aardige publicatie om met verwondering doorheen te lezen!
De geheel Friestalige tekst is opgenomen in de rubriek Indexen van de website van de Historische Vereniging Noordoost Friesland/ De Sneuper en kan nu dus online bekeken worden.

Geen opmerkingen: