zaterdag 14 mei 2011

Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden

Piet Boltjes realiseerde zich na een zestal jaren Stamboomonderzoek dat hij met enige regelmaat "overboord geslagen", "uit de mast gevallen", "aan boord overleden", etc. was tegengekomen.

In de zestiger jaren is hij begonnen met een kaartsysteem over de Nederlandse Zeilvaart, van plm. 1800 tot 1940.
1 kaart voor de relevante gegevens betreffende het schip en een tweede voor de gezagvoerders, plus aanvullende informatie. Stranding, vermissing, verkoop etc, 15 kaartenbakken vol informatie over plm. 10.000 + schepen.
Zoals Boltjes zegt: Waarom niet de overleden opvarenden uit de Regionale Archieven, cq Nationale Archieven plukken, en ze een "gezicht" geven? Een klein stukje "Stamboom" leek mij genoeg voor de opvarende. Als er al onderzoek naar de betreffende familie was gedaan, hoefde ik dat niet nog eens over te doen. Het betreffende schip zo uitgebreid mogelijk te presenteren heeft ook meer mijn belangstelling.
De opzet voor de lay-out van de scheepspagina, had zich door de jaren heen al ontwikkeld zoals hij nu staat. De pagina voor de opvarende was ook snel klaar.
Voor het geheel van de uiteindelijke vorm ben ik bijzondere dank verschuldigd aan mijn vriendin en achternicht, Roelie Spanjaard, van http://www.spanvis.nl/

Piet Boltjes heeft nu een eigen site onder de naam Zeemansleed via http://www.zeemansleed.nl/
De site is nog in opbouw (er worden nog vele namen toegevoegd) maar nu al kunt u feedback geven als u wilt. Via de Index kunt u zoeken op Schepen en Opvarenden.

Om nog even in de maritieme sferen te blijven: recent kwam ik een interessant onderzoek tegen die als een serie pdfs online is gezet. Het is getiteld: De invloed van ruimtelijke verandering op operationele strategieën in de vroeg-moderne Nederlandse scheepvaart: een case-study over de Nederlandse scheepvaart in de Finse Golf en op Archangel, 1703-1740(2009) Scheltjens, Werner Frans Yvonne. Hierin worden ook vele namen van (Friese) schippers genoemd.

En last but not least: De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy komt vrijdag 20 mei a.s. weer bijeen, nu in het Hannemahuis te Harlingen. Hier zal een presentatie gegeven worden door Gerald de Weerd, de conservator van museum Behouden Huys op Terschelling over de bouw van de replica van het schip waarmee Willem Barents naar Spitsbergen en Nova Zembla voer (waarom schrijven ze trouwens vaak Barentsz met een z? Dat deden ze vroeger volgens mij helemaal niet. Die s staat al voor soon!)

Geen opmerkingen: