woensdag 18 juli 2012

Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen

Voor degenen die het bericht in de regionale media gemist hebben: onze grafstenenkenner Hessel de Walle ontdekte onlangs in de kerk van Pietersbierum (in Noordwest Friesland, niet te verwarren met het Groningse Pieterburen) twee grafstenen onder de houten kerkvloer die vrij uniek zijn. Het betreft middeleeuwse grafstenen van geestelijken, priesters Ulbe en Hessel, met familiewapens. Samen met een collega van de grafschriftencommissie van de Fryske Akademy heeft hij de teksten op de zerken ontcijferd. Deze zijn niet in het Latijn maar in het Middel-Nederlands, in Gotisch schrift:

int iaer ons heren m cccc en l xix op sinte iohannes baptista d(ach) do stoerf her wlbe personer hyr bigraven bide voer die zie(l)
Personer (lees: belangrijkste priester) Ulbe is dus op 24 juni 1469 overleden.
Int iaer ons heren m cccc l xxvi (do) staerf h[e]r hessel p[er]sone[r] to peters bere[m] des dagh nae sinte laurentius
Personer Hessel is dus op 12 augustus 1476 overleden.

Deskundige drs. O.D.J.  Roemeling uit Hardegarijp wijst op een vermelding in de Oudfriesche oorkonden. Hierin worden Ulbe en Hessel genoemd als respectievelijk vicaris en pastoor te Pietersbierum in de jaren vijftig en zestig van de vijftiende eeuw. Roemeling doet al jaren onderzoek naar katholieke geestelijken die in de middeleeuwen werkzaam waren in de Friese parochies.

Bekijk maar eens het aardige filmpje van Omrop Fryslan.Hessel de Walle houdt de nieuwe vondsten bij in zijn online database die een aanvulling is op zijn gedrukte standwerk over inscripties in Friesland van voor 1811: Friezen uit vroeger eeuwen. Destijds maakt Omrop Fryslan ook al een filmpje met hem in de kerk van Hogebeintum.

Geen opmerkingen: