dinsdag 27 september 2016

Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie

We kennen Wil Schackmann uit Groningen nog van zijn eerdere twee publicaties (met daarin diverse Friezen/ Dokkumers): De Proefkolonie en De Bedelaarskolonie.

In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in het kinderetablissement Veenhuizen. Hier moeten ’s lands meest kansarme kinderen worden opgevoed tot nijvere landarbeiders. Er wonen er uiteindelijk in totaal zo’n 8600; steeds met z’n tachtigen op zalen van elk 4,7 bij 30 meter.
In zijn nieuwe en derde boek, De Kinderkolonie, ook weer talloze voorbeelden maar deze keer geen Noordoost Friezen.
Maar zoals Wil mij meldde: Er zijn wel Dokkumse kinderen geweest, 23 om precies te zijn. Dat wil zeggen dat zijn de kinderen die op het contract met de regering vanuit Dokkum gekomen zijn.
Het kan zijn dat er ook kinderen die op contract met de Wees- en Armenvoogden van Dokkum geplaatst waren en die in principe in de vrije koloniën Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord woonden, naar Veenhuizen overgeplaatst zijn geweest, maar dat is helaas indertijd niet goed geregistreerd.
Hieronder het lijstje van die 23. Als mensen willen weten hoe het die kinderen is vergaan in Veenhuizen, dan moeten ze even wachten tot 23 oktober, want dan is de database van op contract met de regering geplaatste kinderen klaar en dan wordt die opgenomen in www.alledrenten.nl.

Op zondag 23 oktober 2016 houdt Schackmann een lezing over zijn boek en onderzoek in het Drents Archief.

Kinderen uit Dokkum in de kinderkolonie (niet in boek genoemd):

Nr achternaam voornaam laatste woonplaats datum aankomst
12 Bosma Antje Dokkum 1836-10-21
35 Dijkstra Elske Cornelis (v) Dockum 1832-02-17
162 Molen van der Pietje(v) Dokkum 1832-02-17
633 Bosma Klaas Dockum 1832-02-17
1200 Veen van der Hendrik Dockum 1846-06-11
1203 Veen van der Susanna Rebecca Dockum 1846-06-11
1205 Veen van der Trijntje Dockum 1846-06-11
1209 Veen van der Lolke(m) Dockum 1846-06-11
1245 Vos Durk Dockum 1840-10-24
1251 Vos Jacobus Dockum 1840-10-24
1365 Witziers Anna Dokkum 1825-06-30
1366 Febre le Dirk Dokkum 1825-06-30
1367 Lutgendorp Hendrikus Dokkum 1825-06-30
1368 Bosman Fokke(m) Dokkum 1825-06-30
1369 Potsma Aukje Gales Dokkum 1825-06-30
1666 Reis Sara Dockum 1847-08-19
1669 Reis Trijntje Dockum 1847-08-19
1670 Vonk Geeske(v) Dockum 1847-08-19
1671 Vonk  Jietske(v) Dockum 1847-08-19
1732 Vries de Bartel Dokkum 1829-06-16
1922 Tol Jietske Dockum 1828-10-27
2231 Postema Maijke(v) Dockum, dom Giezendam 1836-10-21
2232 Postema Krijn Aukes Dockum, dom Hardinxveld (Z.Holl) 1836-10-21

Nr achternaam voornaam laatste woonplaats datum aankomst
1252 Boonstra Klaas Harmens Dantumadeel 1829-08-26
1851 Lampe Johannes Leeuwarderadeel 1828-10-20
1857 Lampe Barend Dantumadeel 1828-10-20
1923 Vriesema Isaäk Durks Dantumadeel 1828-10-27
1656 Pot Jacob Klazes Ferwerderadeel 1828-10-08
1657 Dreijer Froukje Gerbens Ferwerderadeel 1828-10-08
23 Besselaar Maria Catharina Kolleraam 1831-08-18
1376 Veen van der Gerlof Geerts Kollum 1834-04-28
1442 Zijlstra Douwe Jans Kollum 1825-07-04
1443 Braak Sijbrandi (m) Kollum 1825-07-04
1444 Vries de Geert Kornelis Kollum 1825-07-04
1445 Boorsma Maayke Alles (v) Kollum 1825-07-04
1446 Laan van der Jelle Pieters (m) Kollum 1825-07-04
233 Veen van der Jan Geerts Kollumerland 1829-11-30
638 Groot de Antje Sijbes (v) Kollumerland 1830-06-15
689 Winius Hettje Reins (v) Kollumerland 1829-11-30
997 Hagenaar Klaas Paulus Kollumerland 1829-11-30
1018 Damstra Wekke Dates  (v) Kollumerland 1829-11-30
1074 Groot de Evert Sybes (m) Kollumerland 1830-06-15
1194 Ittema Catharina Kollumerland 1829-11-30
1424 Leegstra Iete Klazes (m) Kollumerland 1829-11-30
1991 Veen van der Aafke Bennes Kollumerland 1829-11-30

Geen opmerkingen: