dinsdag 15 april 2008

Bezoek eens het Streekarchief te Dokkum


Sinds de verhuizing van het Streekarchivariaat Noordoost Friesland van het oude onderkomen boven de Dokkumer brandweerkazerne naar het Kenniscentrum bij de Openbare Bibliotheek aan de Brokmui zijn de onderzoeksmogelijkheden sterk verbeterd. Officieel heet het nieuwe samenwerkingsverband nu Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, waarin ook het plaatselijke Seniorweb (computerles voor 55+) en een speelotheek is ondergebracht.

Uiteraard zijn alle spullen in Dokkum nieuw, dus tafels, stoelen, computers en archiefruimten voldoen nu aan alle moderne eisen.

Bijzonder is het tapijt waarop een afbeelding van het Burgerboek van Dokkum , het oudste document uit het archief (1574), is ingeweven. In een aangrenzend deel zijn de namen van de dorpen uit de regio in het tapijt verweven.

De grootste verandering betreft echter de openingstijden. Deze zijn nu aangepast aan die van de Bibliotheek, waardoor nu vaker 's avonds en in het weekend een bezoekje kan worden gebracht. Met 45 uur per week is het zelfs de meest geopende bibliotheek van Friesland.

maandag: 13.30-17.30 18.30-20.30 *
dinsdag 9.30-17.30 18.30-20.30
woensdag 9.30-17.30
donderdag 9.30-17.30
vrijdag 9.30-17.30 18.30-20.30 *
zaterdag 10.00-13.00

* gedurende deze uren is de studiezaal van het streekarchief toegankelijk, maar er worden dan geen originele archiefstukken uit het depot gehaald.
Voor archiefbezoek aan de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog blijft een telefonische afspraak wenselijk.

Wat veel genealogen en historici niet beseffen is dat het Streekarchief de ideale plek is om een kopie van de eigen onderzoeksresultaten of het geschreven boek te deponeren. Zo weet u zeker dat uw inspanningen voor het nageslacht bewaard blijven en mogelijk zelfs nieuwe contacten opleveren. Ook als u stopt met uw hobby of geen andere familieleden heeft die interesse voor uw verzameling hebben is het aan te raden een schenking aan het archief te doen, eventueel testementair!
De adresgegevens: Brokmui 62, 9101 EZ Dokkum, telefoonnummer 0519-22 28 53.

Wat vindt u nu al zoal wat u niet bij Tresoar of op internet vindt ? Een inventaris is beschikbaar via het FriesArchiefnet, maar te noemen valt bijvoorbeeld de Diaconieboeken, Weesboeken (waarvan we wel een toelichting en beknopte index op de Sneuper site hebben), Grondpachten aan het weeshuis te Dokkum (1585-1808), een transcriptie van het dagboek van vroedvrouw Catharina Schrader, speciekohieren, waterschapsarchieven, collectie Van Thuynen, archieven van regionale instellingen, en natuurlijk een rijke collectie aan regionale boeken, kranten, genealogieen en niet te vergeten: medesneupers. Vaak zijn onderzoekers die al langer met de regio bezig zijn wandelende encyclopedieen wat betreft familienamen en historische gebeurtenissen, en uiteraard kunt u ook de archivaris en medewerkers ter plekke om uitleg vragen.
Overigens worden de archieven van Schiermonnikoog en Ameland eveneens door de streekarchivaris, Tjeerd Jongsma, beheerd en kunt u voor het raadplegen met hem een afspraak maken.

Op uw zoektocht door de archieven is het zinvol het artikel van Reinder Tolsma over de diverse archiefbronnen, zoals Speciekohieren, Reeelkohieren, Kadastrale leggers, Floreenkohieren en Proclamatieboeken te lezen.

Een misverstand is dat de website van de Historische Vereniging Noordoost Friesland die van het Streekarchief Noordoost Friesland is. Weliswaar wordt veel informatie uit het archief (digitaal) gepubliceerd in de Sneuper of op de website, maar de vereniging is onafhankelijk. Het email-adres voor vragen aan de vereniging is dan ook anders dan het emailadres van het streekarchief !

Geen opmerkingen: