zondag 5 juni 2011

Collectie Beetstra als bron voor schippers

Op de website van de Sonttolregisters staan ook enkele verwijzingen naar andere maritieme bronnen. Een daarvan is de collectie Beetstra, die bij Tresoar berust. De heer W.T. Beetstra (1916-2007) was apotheker in Workum. Over de scheepvaart verzamelde hij gegevens uit diverse bronnen en doorploegde hij als het ware de jaargangen van de Leeuwarder Courant en de archieven van de Friese Nedergerechten. Al zijn aantekeningen verwerkte hij in een overzicht dat per schipper was geordend. Het eindresultaat is een verzameling van 10 ringbanden met gegevens over ruim 1500 Friese schippers uit ruwweg de jaren 1740-1800.
De aantekeningen zijn aan te vragen met toegangsnummer 342-15 onder de naam Collectie Beetstra.
 
In het bestand staan 67 vermeldingen van schippers met domicilie Dokkum en enkele met Peasens en Anjum/ Ezumazijl. Ook wordt de naam van het schip vermeld (sommige schippers komen met meerdere schepen voor) en de map waarin de naam voorkomt. Mooi om te zien trouwens, die prachtige scheepsnamen, zoals Abrahams Offerrande van schipper Lam.
 
Map 8
Schipper: Pytter Jansen Visser, Peasens
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Bote Clases Groen, Peasens
Schip: De Jonge Claas

Map 1
Schipper: Daniel Symons (Zijlstra), Anjum. (Hij werd met zijn kofschip door de Engelsen gekaapt.)
Schip: De Eendragt
--------------------------------------------------------------------------------
Map 4
Schipper: Johannes Beerndts, Anjum
Schip: De Vrouw Debora
--------------------------------------------------------------------------------
Map 2

Schipper: Harmen Harmens, Dokkum
Schip: De Jonge Ysbrand
--------------------------------------------------------------------------------
Map 2
Schipper: Harmen Harmens, Dokkum
Schip: De Petrus Adrianus
-------------------------------------------------------------------------------
Map 3
Schipper: Ype Martens, Dokkum
Schip: De Saadsayer
--------------------------------------------------------------------------------
Map 3
Schipper: Ype Martens, Dokkum
Schip: De Juufrouw Agatha
--------------------------------------------------------------------------------
Map 3
Schipper: Jan Aris Kok, Dokkum
Schip: De Jonge Ysaak
--------------------------------------------------------------------------------
Map 3
Schipper: Jan Aris Kok, Dokkum
Schip: De Anna en Maria
--------------------------------------------------------------------------------
Map 3
Schipper: Jan Jacobs Visser, Dokkum
Schip: De Jonge Catharina
--------------------------------------------------------------------------------
Map 3
Schipper: Jelle Doekles de Haan, Dokkum
Schip: De Vrouw Catharina
--------------------------------------------------------------------------------
Map 4
Schipper: Job Luitjens, Dokkum
Schip: De Jonge Gerard
--------------------------------------------------------------------------------
Map 5
Schipper: Pieter Gerbrants, Dokkum
Schip: Jouke Teitsma

Map 5
Schipper: Pieter Jurjens Les, Dokkum
Schip: De Jonge Dochter Dieuwke Heringa
--------------------------------------------------------------------------------
Map 5
Schipper: Pieter Jurjens Les, Dokkum
Schip: De Catharina
--------------------------------------------------------------------------------
Map 5
Schipper: Rienk Alefs, Dokkum
Schip: De Jonge Gellef
--------------------------------------------------------------------------------
Map 6
Schipper: Sipke Sipkes, Dokkum
Schip: De Jonge Jan Doekes
--------------------------------------------------------------------------------
Map 6
Schipper: Teake Jacobs Lam, Dokkum
Schip: Abrahams Offerande
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Abe Greelds van der Werf, Dokkum
Schip: De Juffer Jantje
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Abe Greelds van der Werf, Dokkum
Schip: De Wijnstok
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Ale Jans, Dokkum
Schip: De Juffrou Cornelia
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Bernhardus Giliams, Dokkum
Schip: De Juffrou Johanna Henderika
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Bernhardus Giliams, Dokkum
Schip: De Vrouwe Judith

Map 7
Schipper: Bernhardus Giliams, Dokkum
Schip: De Jonge Henderica
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Bernhardus Giliams, Dokkum
Schip: De Gunst der Vrienden
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Bode Jacobs, Dokkum
Schip: De Nieuwe Werf van Bock
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Bode Jacobs, Dokkum
Schip: 't Wapen van Ferweradeel
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Eerde Eles, Dokkum
Schip: De Vrouw Ettje
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Feyke Sjabbes, Dokkum
Schip: De Vrouw Anna van der Werf
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Fokke Arents, Dokkum
Schip: Broer Bock
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Folkert Jans, Dokkum
Schip: Abrahams Offerande
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Folkert Jans, Dokkum
Schip: De Juffrou Jeltje
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Folkert Jans, Dokkum
Schip: De Magdalena en Maria Anna

Map 7
Schipper: Jan Doedes Klein, Dokkum
Schip: De Vier Gebroeders
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Jan Jansen Rouaan, Dokkum
Schip: De Jonge Maria
-------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Jan Lammerts Bakker, Dokkum
Schip: Var en Wendt
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Jan Lammerts Bakker, Dokkum
Schip: Juffrou Janke Lubberts
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Jentje Hendriks, Dokkum
Schip: De Vrouw Elisabeth
--------------------------------------------------------------------------------
Map 7
Schipper: Jentje Hendriks, Dokkum
Schip: De Vijf Gebroeders
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Coert Folkerts Dijk, Dokkum
Schip: De Twee Gebroeders Fockema
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Cornelis Engels, Dokkum
Schip: De Jonge Hendrik Brouwer
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Cornelis Engels, Dokkum
Schip: Frederik en Age
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Lolke Hilles, Dokkum
Schip: Martinus en Dina
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Luitjen Jacobs Bakker, Dokkum
Schip: De Verwachting
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Meine Jans de Vries, Dokkum
Schip: De Drie Gebroeders Minnema
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Mijndert Jans Hettinga, Dokkum
Schip: De Jonge Dochter Dieuwke Heringa
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Pieter Ruman, Dokkum
Schip: De Geertruida Adriana
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Reinder Obbes, Dokkum
Schip: De Broer en Anna
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Reinder Obbes, Dokkum
Schip: Juffrou Anna
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Teeke Jans, Dokkum
Schip: De Jonge Johannes
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Teunis Jannekes, Dokkum
Schip: De Jonge Crans
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Uilke Minkes, Dokkum
Schip: De Juffrou Cornelia
--------------------------------------------------------------------------------
Map 8
Schipper: Uilke Minkes, Dokkum
Schip: De Juffrou Anna
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Eeltje Tabes, Dokkum
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Enne Jans, Dokkum
Schip: De Jonkvrouw Lucretia
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Eeltje Hendriks, Dokkum
Schip: Abrahams Offerande
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Guilliam Bernardus, Dokkum
Schip: De Jonge Fokkema
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Guilliam Bernardus, Dokkum
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Johannes Volkerts, Dokkum
Schip: Hollands Welvaart
--------------------------------------------------------------------------------
Map 9
Schipper: Klaas Jans de Boer, Dokkum
Schip: De Jonge Isaac

Geen opmerkingen: