vrijdag 17 juni 2011

Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811

Nadat ik al eerder via dit blog delen van de Criminele Sententies van het Hof van Friesland, 1700-1811 (die voor Noordoost Friesland door R.S. Roarda per gemeente op een rijtje zijn gezet) online had gezet, zoals Dokkum en Kollumerland, kreeg ik de afgelopen dagen weer scans binnen van sneuper Tjeerd Inia. Deze keer betrof het de lijsten met namen van mensen die vermeld zijn in de Criminele Sententies en een woonplaats hadden in de gemeenten Dantumadeel en Achtkarspelen.
De boekjes zijn in de Friese taal maar zijn met name gealfabetiseerde namenlijsten, meestal op voornaam en soms op achternaam als het een echte achternaam in plaats van een patroniem betreft.

De gemeente Dantumadeel heeft de dorpen Veenwouden, Dantumawoude, Akkerwoude, Broeksterwoude, Rinsumageest, Wouterswoude, Driesum, De Valom, Roodkerk en Sijbrandahuis. Ze komen allemaal voor in Kriminaliteit yn Dantumadiel 1700-1811.

In de gemeente Achtkarspelen heb je de dorpen Augustinusga met buurtschappen Blauwverlaat, Rohel, en Roodeschuur. Verder Harkema, Twijzel, Surhuisterveen, Drogeham, Stroobos, Buitenpost, Kootstertille, Surhuizum, Twijzelerheide en Boelenslaan. Deze plaatsen staan in Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700-1811.

Beide boekjes zijn als pdf op het Sneuper Slideshare-platform beschikbaar en kunnen gewoon gedownload worden maar ook als diashow bekeken op het formaat van het hele scherm. Mocht u een familielid vinden en er nog een mooi verhaal bij hebben, laat het ons dan weten. Mogelijk kunnen we het dan in de Sneuper publiceren.

Geen opmerkingen: