zaterdag 1 januari 2011

Criminele Sententies Kollumerland 1700-1811

Een nieuw genealogisch jaar beginnen met een namenlijst van de door mij alom gewaardeerde R.S. Roarda lijkt me niet slecht. Afgelopen week ontving ik het voormalige recensie-exemplaar van het CBG die door Roarda hemzelf was getekend en opgestuurd vlak na de publicatie in 1959. Het werkje is vergelijkbaar met degene die ik van Dokkum al eens online gezet heb.
Er zal zelfs enige overlap zijn met het boekwerk van wijlen Hietkamp, Kerfstokjes van onze voorouders, hoewel deze verhalenderwijs slecht een greep uit de mogelijkheden nam.
Roarda maakte het overzicht (in het pre-computer tijdperk!) in overleg met de heer Spahr van der Hoek van het Streekcentrum te Olterterp. Het werd, zoals ze zelf aangeven een 'by tiden tige nijsgjirrich oersjoch'. En zo is het maar net!
Gezien de periode, 1700-1811, waarin ook het Kollumer Oproer van 1797 valt, worden veel betrokkenen vermeld, soms met een korte omschrijving van hun daden. Dit hoeven lang niet altijd gewelddadigheden geweest te zijn. Ook getuigen en personen die belaagd zijn worden genoemd.

Veel Sneupplezier met het doorbladeren van Kriminaliteit yn Kollumerlân, 1700-1811.
Uiteraard moet u voor de originele en veel uitgebreidere dossiers bij Tresoar in Leeuwarden zijn. Er moet natuurlijk wel wat te doen overblijven!

Mocht uw familie wat dieper in de Friese Wouden zitten dan kunt u ook nog even online bladeren door de Achttiende Eeuwse criminaliteit in de Wouden.

Met een beetje geluk vindt u zelfs nog negentiende eeuwse foto's die crimineel interessant zijn.

Geen opmerkingen: