zaterdag 15 januari 2011

Wapenboek Hesman en Genealogysk Jierboek 1993

Als je het in Noordoost Friesland over oude familiewapens en hun afbeelding hebt dan verwijs je bijna automatisch naar het Genealogysk Jierboek van 1993 van de Fryske Akademy. Daarin worden door leden van het Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy 340 wapens beschreven en afgebeeld van burgers en boeren, gebaseerd op het originele manuscript/wapenboek van Gerrit Hesman. Het onderzoek is gebaseerd op doop- en trouwboeken van Dokkum, autorisatieboeken, weesboeken en proclamatieboeken van Dokkum, het burgerboek van de stad Dokkum, opschriften van graven in de Grote Kerk te Dokkum en het handschrift van vroedvrouw Catharina Geertruida Schrader. Na het overlijden van haar eerste man, Ernst Willem Cramer, hertrouwde ze in 1713 met goudsmid en burgemeester van Dokkum, Thomas Higt (een artikel met portretten van alle leden van het gezin Higt-Schrader stond in Sneuper 91). Zij vermeldde, als tijdgenoot, Gerrit Hesman als 'verver en schilder'.  

Van het Genealogysk Jierboek 1993 staat een aardige index online. Daarvan is het alleen jammer dat het geen afbeelding van familiewapens bevat. Maar daar is nu een oplossing voor!
Tot mijn vreugde tipte sneuper Tjeerd Inia over de opname van het gescande Wapen-, en Vlaggenboek van Hesman in de database van Historisch Centrum Leeuwarden: http://www.beeldbankleeuwarden.nl/

Zo is het burgerwapen van Catharina Schrader (toen getrouwd met Ernst Cramer) te vinden met een volledige beschrijving (die ik nog niet kende): In blauw een zilveren wolk, komende uit de linkerschildhoek, waaruit komt een arm van natuurlijke kleur met een zilveren scheermes met zwart handvat in de hand, om het mes heen gekronkeld een bruine slang met de kop naar links, boven de slangenkop een antiek kroontje van goud, 1708.

Overigens is een ander mooi standaardwerk over familiewapens online De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel, uit 1890, van Johannes Rietstap.

Geen opmerkingen: