maandag 4 februari 2013

Gens Nostra 2013 in nieuw jasje

De NGV had al aangekondigd dat Gens Nostra een extreme make-over zou ondergaan. Afgelopen zaterdag viel hij op de mat. In plaats van het aloude A5-formaat is GN overgestapt naar A4 kleurendruk, in feite hetzelfde als we met onze De Sneuper een jaar geleden hebben gedaan.
De belangrijkste argumenten die genoemd worden zijn het toenemende gebruik van kleur, meer afbeeldingen die beter tot hun recht komen, en de flexibiliteit van de cover.
Meer interactie met de website hoort daar mijns inziens ook bij. Het eerste kleurennummer is nog wel een beetje dun en behoudend ontworpen (vrij donker). Maar al met al lijkt het mij een prima verandering!
In het eerste nummer van 2013 portretten van Willem Jelles Berg en Tietje Kneubel uit Borgercompagnie/Sappemeer.
Harmen Snel van het Stadsarchief Amsterdam stelt de vraag of een postume doopgetuige zou kunnen, gezien de diverse voorbeelden die er van zijn.
De vonnissen van het Alkmaarse schepengerecht (1517-1557) zijn gedigitaliseerd en getranscribeerd via de site van Regionaal Archief Alkmaar en wel specifiek het Correctieboek met Namenindex. Zelfs de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier wordt in de vonnissen genoemd! In een vonnis uit 1524 wordt hij Lange Pier genoemd, die een groep Gelderse huursoldaten leidde die in 1517 Alkmaar overviel.
Verder de bekende rubrieken en een artikel over GEDCOM en groepen in Aldfaer.
In de afdelingsbladen van de NGV nog enkele Noordoost-Friezen: GroninGEN, nr 3, sept 2012, Het pottenbakkersgeslacht De Vries met oudst bekende Sijtze Gerbens de Vries die te Blija ondertrouwde in 1721 met Frouk Freeriks. En in Threant (Drenthe), nr 4, 2012: Genealogie van Pijtter Andries (Dijkstra) uit o.a. Oostdongeradeel, Baflo en Coevorden.
Update: Uit enkele reacties op de NGV site blijkt dat diverse leden nog niet erg tevreden zijn over het eerste nummer.

2 opmerkingen:

Richard Keijzer zei

Om het nieuwe formaat A4 te noemen is toch wat te veel eer. In de lengterichting komen we dan 4 centimeter te kort. Verder wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de kleurmogelijkheid, er staat alleen een kleurbalk bovenaan en een vies kleurverloopje aan de onderkant. Door de extra brede marges links en rechts is er nauwelijks meer ruimte gekomen voor tekst en foto's.
Kortom, dit valt heel erg tegen.

Hans Zijlstra, blogger, sneuper, ondernemer zei

Op zich heb je wel gelijk Richard maar ik wil het niet al te negatief benaderen. De richting is goed, de invulling nog niet. Ze schijnen problemen te hebben met de opmaak cq zetwerk, zie http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident=1693
Niet handig natuurlijk omdat de eerste indruk niet bepaald overtuigd en dat kan lang blijven hangen. De komende Gens Nostra zal dus waarschijnlijk ook weer "dunner en volgt later dan de bedoeling is." Al met al een valse start die hopelijk goed komt in volgende nummers.
Met De Sneuper hebben we die aanloopproblemen gelukkig niet gehad! Komend maartnummer zal zelfs 4 (echte) kleurenpagina's dikker zijn dan voorheen.