zondag 6 oktober 2013

Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt

Door Jan de Jager.
Op 5 oktober 2013 verscheen het boek “Op de Praatstoel 2. Verhalen uit Noordoost-Friesland
Eimert Smits ontvangt Praatstoel 2
vanaf 1850
”.  Dit boek wordt uitgebracht door de Historische VerenigingNoordoost-Friesland in samenwerking met Andeko Graphics. De Historische Vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. In een drukbezocht Bowlingcentrum Dokkum werd dit boek gepresenteerd.
Na een film over het dagelijkse leven van Burdaard in 1967 gaf eindredacteur en sneuper Reinder Tolsma uit Oosternijkerk een levendige uiteenzetting van het boek. Aan de hand van foto’s werd ieder verhaal in het boek kort toegelicht. De zaal was muisstil bij het horen van die verhalen. Na deze boeiende uiteenzetting werd door voorzitter Haije Talsma het eerste exemplaar overhandigd aan de bestuursleden van het eerste uur. Na het uitreiken van exemplaren aan de interviewers startte de verkoop.
In 2008 verscheen al eens een Praatstoel. De basis voor het boek werd echter al veel eerder gelegd. Al begin jaren tachtig vond archivaris Wim Keune dat archiefonderzoekers niet alleen het archief moeten bezoeken. Zij moeten de straat op! Boeken in het archief worden goed bewaard, die blijven wel. Maar verhalen van de visserman, de turfschipper en de tonnenleger verdwijnen als je ze niet opschrijft. Zo werd de basis gelegd voor ‘Oral History’ in Noordoost-Friesland: het vastleggen van de mondelinge overlevering. In 2008 verscheen het eerste deel. Ondanks een herdruk was dat snel uitverkocht. Maar de vraag erom bleef bestaan. Daarom is nu een tweede deel van de Praatstoel uitgekomen.
Acht enthousiaste interviewers gingen 4 jaar lang de boer op om oudere bewoners van Noordoost Friesland te interviewen. De Praatstoel 2 bevat 31 verhalen met meer dan 400 pagina’s leesplezier. Naast verhalen uit Dongeradeel staan er nu ook verhalen in van personen uit Kollumerland en uit Dantumadeel. Voor het boek werden o.a. geïnterviewd: Meindert Meindersma, karrider te Mitselwier, Klaas Elzinga, wegenbouwer te Dokkum,  Jantje Visser, houthandel Oberman in Dokkum, Klaas Baarsma, manufacturier , De Westereen, Oeds Bartel Radema, juwelier in Kollum, Andries Meinema, doodgraver te Nes en Former Idsardi, boer op Uilsmahorn te Holwerd.

De Praatstoel 2 kost slechts € 20 en is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Noordoost Friesland door een email te sturen naar info@hvnf.nl. Het is tegen contante betaling ook op te halen bij: Jan de Jager, Kouwe 9 te Dokkum (0519-220135) of Reinder Tolsma, Lyts Ein 16 (0519- 241593) te Oosternijkerk. Het boek is ook verkrijgbaar bij de boekhandels in Dokkum en Kollum.

Geen opmerkingen: