donderdag 3 oktober 2013

VOC-schip strandt op Ameland in 1683

Het Nationaal Archief van Indonesie (ARSIP) heeft met behulp van Nederlandse specialisten en financiering
van het Enkhuizer Corts-fonds een deel van het Unesco-Werelderfgoed VOC-archief van Batavia gedigitaliseerd. Het project is nog in ontwikkeling maar nu al zijn de indexen en scans beschikbaar van de Dagregisters van het Casteel te Batavia van 1683-1731. Uiteindelijk moet dat de volledige reeks van 1624-1806 worden.
Het is nog maar een begin, maar ik vond al enige interessante documenten, oa over Gualter (Qualter) Zeeman en een schip dat in september 1683 op Ameland gestrand moet zijn. Het Daghregister van 1684 maakt in ieder geval melding van: De voorleden jaarse 3 Seylonse retourschepen waren behouden int patria aangelant beneevens eenige der Batavise retourbodems van de welcke 't kostelijke schip Tidoor door agteloosheijt van de overheden den 27e September op 't eijlant Amelant ongeluckige was verseijlt, mitsgaders 't schip Asia dat op de hoogte van 17 a 18 graden noorderbreedte door een orcaan zoodanigs ontset zijnde dat niet langer boven water gehouden konde worden door het volcq verlaten en gesoncken was...
Dit VOC-schip Asia (of Azie) had onderweg bij Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) al problemen met lekkages en moest toen gerepareerd worden (zie pag.nr. 248 en 249 van dit document). Het is net ten noorden van de Kaapverdische Eilanden vergaan.
Het VOC-schip Tidore was in 1668 gebouwd voor de Kamer Zeeland van de VOC en was op weg naar Hoorn toen het in 1683 op Ameland verging. Schipper was Jakob Been en de commandeur aan boord was Hendrik van Oudshoorn. Zelfs de Oprechte Haerlemsche Courant maakte er melding van op 14 oktober 1683!
Een mooie bron dus om eens goed doorheen te sneupen: http://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/search/ ! Zie ook de diverse artikelen online. Wel even (gratis) registreren om de scans te kunnen zien.

Geen opmerkingen: