donderdag 21 mei 2015

Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels

In een Nederlandse privé-collectie ontdekte glas-in-lood expert Kees Berserik wederom een ogenschijnlijk Fries wapenglas. Wat zien we afgebeeld?: een gedeeld wapenschild: heraldisch rechts (voor de kijkers links): goud de halve Friese adelaar in zwart en zilver drie lelies in zwart. Het andere deel: goud, een boom met drie vogeltjes.

In de Heraldische databank van het CBG staat het wapen van de familie De Jongh die de Friese halve adelaar met drie zwarte lelies draagt. Het lijkt hier een vrouwelijk wapen te betreffen.
In Familiewapens in Noord-Nederland (Bultsma,Dull en Brongers) is geen aanvullende informatie gevonden.
De boom (het mannelijk wapen) doet denken aan het familiewapen van Van Haersma maar daarin komen geen vogels voor.
Ik ben verder gaan sneupen in Wapenboek Hesman e.d. Het bracht geen nieuwe inzichten (Update: er is toch een wapen IJssel met drie vogels aan buitenkant van een boom). Ook Hessel de Walle en zijn online database met voorbeelden van Friese familiewapens gaf geen match.

Uiteindelijk bleek ik een aanwijzing te vinden op onze eigen site in de online Index op de Collectie Wapenfiches, Samengebracht door dr. A.L. Heerma van Voss, Gerangschikt naar wapenfiguren, Drs. J. Visser, Editie 2004, Onder auspiciën van de Fryske Rie foar Heraldyk, R.H. Postma:
1 boom met 3 vogels: IJssel

Bij Tresoar komt de familienaam (Van de) IJssel of IJsel voor in Dokkum en op Het Bildt. Maar welk echtpaar zal het betreffen?

Welke Friese heraldiek-kenner of genealoog heeft een suggestie?

Update: ons lid Klaas Pera verwees naar het boek “Graven spreken: perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden”, geredigeerd door Peter Bitter, Viera Bonenkampová en Koen Goudriaan. Daarin wordt ook de familie (Van) IJssel in Het Bildt en enkele Friese steden besproken. Zie daarvoor de volgende link:
https://books.google.nl/books?id=BcPSAQAAQBAJ&pg=PA228&dq=familie+ijssel+in+dokkum&hl=nl&sa=X&ei=mqddVafoMMX-UoDcgNgB&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=familie%20ijssel%20in%20dokkum&f=false

Geen opmerkingen: