zaterdag 28 november 2015

En de sneuper...hij digitaliseerde voort

Bij het doen van onderzoek naar de regionale geschiedenis van Noordoost Friesland en de bijbehorende genealogie komen met enige regelmaat dezelfde bronnen en boeken voorbij. Vele daarvan zijn al gedigitaliseerd beschikbaar gemaakt of geïndexeerd door Tresoar via AlleFriezen.nl

In de kast heb ik diverse boekjes staan waarvan het handig zou zijn ze ook digitaal beschikbaar te
hebben. Daarom digitaliseer ik met enige regelmaat deze vaak wat oudere werkjes, vooral als er veel namen in voorkomen of ze prachtige volksverhalen bevatten.

Recent zijn deze titels er bij gekomen die u digitaal kunt doorbladeren of downloaden als pdf. Voor de verandering eens merendeels Friestalige boeken! Vanwege de omvang van de bestanden zijn ze soms opgedeeld in twee of meerdere delen:

Reboelje yn de Dongeradielen, deel 1 en deel 2. Als los bestand het Deiboek fan Lolke Hulshuis. Auteur Douwe P. Keizer.
De index met namen voor dit boek vindt u in deze namenlijst en de veroordeelden in deze lijst.In De Sneuper nummer 17 (vanaf pagina 15) wordt verslag gedaan van de avonturen die Taeke Jans hierbij beleefde.


Kollumer Oproer van 1797, naar de verhalen van de medespelers, B.K. van der Veen (1947-2014), in deel 1,  een deel 2 en een deel 3. Zie ook de indexen op voornamen en plaatsnamen.

Rare  Kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten door de eeuwen heen (Dantumadeel, Dongeradelen, Kollumerland), W.T. Vleer

Genealogysk Jierboek 1993, Burgerwapens Dokkum en omgeving door Gerrit Hesman, deel 1 en deel 2 met achterin index op namen. Kleurenfoto's van de burgerwapens ofwel familiewapens vindt u in de Beeldbank van Historisch Centrum Leeuwarden.

Skiednis fan Eastdongeradiel, Samme Zijlstra, in deel 1 een deel 2 en een deel 3

Dongeradeel byda aestersida der Pasen, in deel 1 en een deel 2.

Nammen ut alde liifrenteregisters yn Fryslan, 1624-1809, deel 1 en deel 2.

Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan, 1728-1747, deel 1 en deel 2.

En graag breng ik nog een keer onder de aandacht het boerderijenboek van Reinder Tolsma (met de geschiedenis van de boerderijen in Oostdongeradeel) die we al veel langer digitaal beschikbaar hebben:
Pleatsen yn Eastdongeradiel.

Geen opmerkingen: