dinsdag 16 februari 2016

De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer

Afgelopen zaterdag was in het tv-programma Verborgen Verleden de beurt aan cabaretier Jochem Myjer om uit te vinden hoe zijn stamboom, en dus afkomst, in elkaar zit.

In een zeer afwisselende en interessante aflevering begon het met een bezoek aan het Stadsarchief
Harmen Snel en Jochem Myjer. Foto: CBG.
Amsterdam
, waar archivaris Harmen Snel de vaderlijke lijn Myjer uit de doeken deed en de verklaring vond voor de vreemde spellingswijze van de familienaam Myjer: een schrijffoutje van de pastoor!
Het spoor leidde naar een immigrant uit Paderborn die in onecht geboren was en daardoor niet de ouderlijke boerderij kon overnemen en aldus zijn heil in Amsterdam zocht.

Via de moederlijke lijn werd het allemaal een stuk spectaculairder, met veel dominees, en kwam er zelfs een link naar de broer van Willem van Oranje (Jan de Oude, graaf van Nassau-Dillenburg) boven water. Ook was er een voorvader die in de Aya Sofia in Istanbul met naam en afbeelding op een muur staat afgebeeld. De uitzending kunt u online nog bekijken.

Veel van het onderzoekswerk naar de voorouders van bekende Nederlanders wordt gedaan door het Centraal Bureau voor Genealogie, CBG. En omdat een televisieprogramma ook maar beperkte ruimte heeft geeft het CBG online via haar blog nog aanvullende details over de afkomst van, in dit geval, Jochem Myjer. En daar zag ik onderaan, onder het kopje Italiaanse voorouders, een naam die ik kende: Sormani. Ik citeer: "In de kwartierstaat van Jochem Myjer komen we ook Italiaanse voorouders tegen. Pietro Vittore Sormani, in 1791 geboren te Rezzago in Noord-Italië, trok naar Groningen, noemde zich voortaan Pieter Victor en trouwde in 1821 met Catharina Allegonde Witte." En verder: "De familielijn naar Jochem loopt via Christina, de vierde dochter van Pietro/Pieter en Catharina. Christina Josepha Elisabeth Sormani trouwde in 1851 in Groningen met de Groninger Johannes Hinderikus Harmannus Raken. Ze kregen dochter Catharina, die de moeder werd van de vader van de oma van Jochem".

Ik heb namelijk in mijn kwartierstaat via mijn (katholieke) moeder en grootmoeder Kappelhof ook een Italiaanse voorvader die Sormani heet, die ook uit het kleine dorpje Rezzago komt.
Jaren geleden had ik al via onderzoeker Ton Kappelhof, gepensioneerd medewerker van het IISG in Amsterdam, vernomen dat we beide afstammen van ene Carlo Antonio Vittore Donato Sormani c.a., zoon van Andreas Satiro Sormani en Giuseppa Christina Caminada (ook van deze familienaam zijn er hedentendage in Nederland nog nazaten)
geboren 7 augustus 1781 te Rezzago, overleden 4 augustus 1819 te Groningen.
Hij had uit zijn relatie (niet gehuwd) met zijn huishoudster Geesien Harms Kappelhoff drie kinderen:
Harmanus (1814-1856)
Christina (1816-1862)
Andreas (1818-?)
In ieder geval éen van deze drie kinderen, Harmanus, kreeg de achternaam van de moeder: Kappelhof.

Carlo werd op 14-jarige leeftijd door zijn ouders naar familie in Groningen gezonden (ooms en koopman/winkeliers Carlo Antonio Sormani en Giovanni Carlo Sormani) om inlijving in het leger van Napoleon te ontgaan (volgens familie-overlevering). In 1798 vertrok hij van Groningen naar Farmsum, keerde in 1801 terug naar Groningen en trad met pauselijke dispensatie in 1802 in het huwelijk met zijn volle nicht Francisca Sormani. Door dit huwelijk kon hij weer de dienstplicht van Napoleon ontwijken. Later verliet hij zijn vrouw en keerde in 1813 naar Farmsum terug, de omgeving van Geesien.

Zowel Pietro Vittore als Carlo Antonio Vittore Donato zijn zoons van Andreas Satiro Sormani en Giuseppa Christina Caminada. Broers dus. En blijkbaar is Pietro Vittore op 4-jarige leeftijd met zijn 10 jaar oudere broer meegegaan naar Groningen! Er is zelfs nog een foto van Pietro Vittore.
Dat maakt Andreas Satiro Sormani de gemeenschappelijke voorvader van mij, Ton Kappelhof en Jochem Myjer!

Er is nog een vrij groot aantal nakomelingen met de familienaam Sormani in Nederland. In 2007 waren dat er zeker 147 volgens de familienamen-database van het Meertens Instituut. De familie Caminada had er in 2007 zelfs 173.

De actieve familie Sormani houdt nog jaarlijks een familiedag.

Het dorp van stamvader Sormani, Rezzago ligt ten noordwesten van Lecco, op een schiereiland dat aan twee zijden wordt begrensd door het Lago di Como. Ton Kappelhof was in Lecco in oktober 2005 maar wegens slecht weer niet in Rezzago, dat erg hoog ligt en waar veel toeristen komen, vanuit Milaan om van het bergklimaat in Lombardije te genieten. Dit gebied was vanouds Italiaans, maar ligt in de Alpen en dichtbij de Zwitserse grens.

Harmanus Kappelhof werd rijksveearts en huwde met Margaretha Schoonbeek op 23 augustus 1840. Margaretha werd geboren in 1816 te Groningen en is overleden in 1890 te Groningen. Zij waren de grootouders van mijn grootmoeder van moederskant, dochter van Petrus Victor Kappelhof en Geeske Laffra.

En nu we toch bezig zijn: mijn grootmoeder Kappelhof vertelde mij vroeger altijd dat ze familie was van de beroemde filmster Doris Day. Nu heet deze actrice van origine wel Doris Mary Ann Kappelhoff, maar het is nooit bewezen dat er een connectie is!

5 opmerkingen:

Harry Perton zei

De naam Sormani komt redelijk vaak voor in Groninger kranten:
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=sormani&facets%5BspatialCreation%5D%5B%5D=Groningen&page=1&maxperpage=10&sortfield=date&cql%5B%5D=(date+_gte_+%2201-01-1618%22)&cql%5B%5D=(date+_lte_+%2231-12-1995%22)&coll=ddd

Hans Zijlstra, blogger, sneuper, ondernemer zei

Ja, al vanaf ca 1787 zie je de koopman Antoni Sormani genoemd worden op de Kremerrype waar de groene bril uithangt. Dat is dus zoals je meldde de Vismarkt Noordzijde, doorlopend bij A-kerkhof/Brugstraat. Wat in dialect de Glène Riepe heet. Donkere zuidzijde van de Vismarkt is Slachtersrijp.

Arno Sormani zei

Ik was in een eerder stadium al benaderd door de productiemaatschappij die de uitzendingen Verborgen Verleden regelt over een band tussen Jochem Myjer en de familie Sormani.

Ook uw blog over Jochem, de familie Sormani en Kappelhof is interessant.

Wat ik jammer vind is dat u niet de moeite heeft genomen mij te berichten dat u links naar mijn website vermeldt.
Overigens waardeer ik het wel dat deze links zijn gemaakt.

Hans Zijlstra, blogger, sneuper, ondernemer zei

Beste heer Sormani,
Hartelijk dank voor uw reactie! Ik ben vergeten u te contacten maar gelukkig heeft u dit artikel toch gevonden. Heeft u nog interessante aanvullingen op hoe de broertjes Sormani precies naar Groningen zijn gekomen? Wat verder graven in de online kranten levert ongetwijfeld ook de nodige nieuwe inzichten op de werkzaamheden in de stad Groningen.

Hans Zijlstra, blogger, sneuper, ondernemer zei

Mooie voorbeelden in de kranten: 29 mei 1787 in de Groninger Courant: Antoni Sormani aan de Kremer Ryp daar de Groene Bril uithangt, Verkoopt alle zoorten van Fransche en Engelsche Galantery Waaren, alle zoorten van Kouzenm Zyde Linten, witte en zwarte Kanten, Zyde en Katoene Doeken, en zwarte Taft, Gazen en Neteldoek, beste Rotting Stokken, Paraplu en Parasol, Fransche Klompen en Pantoffels, alles voor een civiele prys, verzoekt ee ieders gunst en Recommandatie.

Op 23 oktober 1787 in dezelfde krant vrijwel dezelfde annonce, maar nu ook met Oranje linten!
En weer wat later: De Koopman A.Sormani staat op de Markt in de Vreemde Roef tegen de Snuifkoper Wilkens over, de 2de kraam van de Pelster Straat, verkoopt allerlei zoorten van Galantery Waren etc

Het moge duidelijk zijn dat Sormani al vroeg een goede neus voor reclame had!

In 1794 meldt de Groninger Courant dat een J. Sormani met een compagnie van Italiaanse schoorsteenvegers verhuisd is.

Op 2 januari 1797 kondigt A. Sormani in de krant de geboorte van een welgeschapen dochter aan. En op 3 februari 1800 een zoon.

Begin 1799 wordt een Sormani en Benvenuti aangeprezen om hun Illuminatie Glazen!