donderdag 3 november 2016

Presentatie boek Geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland

Op zaterdag 5 november wordt de Geschiedenis van de Doopsgezinden in Fryslân van historicus drs. Cor Trompetter gepresenteerd bij Tresoar te Leeuwarden.

In dit boek schetst auteur Cor Trompetter het ontstaan van de doopsgezinde beweging in Friesland, met als centrale figuur de ex-katholieke geestelijke Menno Simons.
Verdrinking, onthoofding, ophanging viel een doopsgezinde ten deel vanwege afwijkende standpunten en theologische leer. Ook Menno Simons kwam al snel bij de vervolgers in het vizier en moet vluchten.
En toch: hoe kon een minderheid als de doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw toch zo’n belangrijk stempel drukken op ons geestelijk erfgoed, ook in Friesland.  Doopsgezinden stonden in politieke zin aan de kant, werden vervolgd en toch speelden ze een buitengewone rol op economisch en cultureel gebied.

Programma van sprekers,
• Welkomstwoord en inleiding: Drs. Bert Looper, directeur Tresoar
• Prof. Dr. Piet Visser, em. hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom
• Dr. Cor Trompetter, auteur van het boek

Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Geen opmerkingen: