dinsdag 9 maart 2010

De Vrije Fries 2009 boeiend en beeldend

Afgelopen week ontving ik als lid van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur het Jaarboek De Vrije Fries 2009 die in samenwerking met de Fryske Akademy wordt uitgegeven.
De eerste bijdrage is van de hand van Rik Dubbink, getiteld Literair Kwartier en gaat over de Dokkumer Fokke Sierksma als literair radiocriticus bij de Regionale Omroep Noord, 1946-1955. Het artikel wordt vergezeld door een uitgebreide bibliografie, zeker voor de Dokkumers zeer interessant. Het zal me niks verbazen als Fokke ook familie is van wijlen Sneuper en Liudger-kenner Klaes Sierksma, die jaren hoofd bij de NOS was.
Het volgende artikel is van Han Nijdam, de auteur van Lichaam, Eer en Recht in Middeleeuws Friesland: Klinkende munten en klinkende botsplinters in de Oudfriese rechtsteksten: continuïteit, discontinuïteit, intertekstualiteit. Het verhaalt over de merkwaardige gewoonte in het Oudfriese recht om als iemand in een gevecht tot op het bot verwond was de hoogte van de boete te laten bepalen door het volume van het geluid van de botsplinters op het metaal van een schild!
Corien Rattink beschrijft het leven van Samuel Senior Coronel, die zich inspande voor de volksgezondheid in Leeuwarden.
De economische en politieke elite van Sneek tussen 1870 en 1910 komt in beeld via een artikel van Jelle Jan Koopmans.
De schitterende schilderijen van Lambert Jacobsz zijn in kleur afgedrukt en worden door Jasper Hilligers gepresenteerd in het artikel Lambert Jacobsz en zijn werkplaats omstreeks 1630. Ook in het Amsterdamse Rembrandthuis hangen schilderijen van hem.
Een recentere kunstenaar was Jan Buiteveld (1747-1812), een Sneker decoratieschilder, die door Sytse ten Hoeve over het voetlicht wordt gebracht.
En de immer populaire canons worden door Tico Koopmans in De officiële Friese canon aan een kritische blik onderworpen.
Afsluitend schrijft Ernst Taayke van het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis de Archeologische Kroniek van Fryslan over 2007 en 2008.
De moeite waard dus om lid te worden van het Fries Genootschap, zeker ook nu dankzij een erfenis het kwartaalblad Fryslan een stevige upgrade krijgt. Alleen jammer dat hun website totaal niet onderhouden wordt. Weliswaar gaat uitgeverij Waanders (overigens niet te verwarren met burgemeesteres Waanders van Dokkum) straks het blad Fryslan uitgeven, inclusief een bijbehorende website, maar ik heb mijn grote twijfels over het wervende karakter daarvan (nota bene de belangrijkste doelstelling van en reden waarom het Fries Genootschap 30.000 euro extra per jaar aan het blad denkt te moeten besteden). Over een jaartje zal ik deze strategische keuze graag eens aan een analyse onderwerpen (jullie mogen me mailen hoor).
Interessant om in deze context het artikel van Meindert Schroor te lezen over Hoe een genootschap zich verjongt: sociaal-geografische kanttekeningen bij de ontwikkeling van het ledenbestand, 2002, pagina 1-2, 3-4, 5.

Geen opmerkingen: