zondag 14 maart 2010

Fryske Wikipedia

Bij het doorlinken naar gedetailleerdere informatie over een onderwerp was ik al enige malen gestuit op Friestalige pagina's in Wikipedia.
Eerlijk gezegd was ik het al weer bijna vergeten toen ik afgelopen week een email ontving over de Fryske Wikipedia-pagina over de Stroobosser Trekvaart. Bij het graven van deze vaart, vergelijkbaar met de Amsterdamse Noord-Zuidlijn qua financieel debacle, ging niet alleen Dokkum failliet maar werd er in 1656 ook een herdenkingspenning geslagen. Het aardige van de non-profitorganisatie Wikipedia is dat het echt gebaseerd is op de 'wisdom of the crowds' zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Iedereen kan er aan bijdragen zonder er specifieke software voor nodig te hebben of te hoeven mailen. Het zelfreinigende en corrigerende vermogen van de groep is blijkbaar zo hoog dat er nauwelijks rotzooi op de site staat. Dit is het ideaalbeeld van een webgemeenschap die door het delen van kennis en informatie groeit en bloeit. Een mooi streven ook voor de Historische Vereniging Noordoost Friesland en de Sneuper publicaties!

Reactie van Gelkinghe:
Ik vind je iets te positief voor Wikipedia. Er is namelijk een enorm verschil in kwaliteit tussen artikelen. Als je vanuit je eigen kennis artikelen niet kunt beoordelen, moet je dus altijd bronnen ernaast zoeken.

4 opmerkingen:

Gelkinghe zei

Ik vind je iets te positief voor Wikipedia. Er is namelijk een enorm verschil in kwaliteit tussen artikelen. Als je vanuit je eigen kennis artikelen niet kunt beoordelen, moet je dus altijd bronnen ernaast zoeken.

Anoniem zei

Als je op dit lemma van de trekvaart op Oudwoude klikt, (Aldwâld) kom je ook de graaf Clancarty tegen. Daarop kun je doorklikken naar het lemma Clancarty.
Helaas staat daar nog steeds dat de graaf in 1698 al in Oudwoude kwam en een huis overnam. Ik heb 25 jaar onderzoek naar de graaf gedaan en zijn eerste vermelding uit Friesland dateert van na 1720 op Oudwoudmer zijl. De reëelcohieren van Oudwoude gaan terug tot ca. 1696. Als je een keer het nummer hebt waarop de graaf vermeld wordt, blijkt nogmaals, dat hij voor 1720 niet vermeld is, dar ook de graaf Archibald van Argyle totaal niet voor komt. Iemand heeft deze hyopthese ooit gelanceerd en kennelijk zal de graaf van Clancarty tot in lengte van dagen gedoemd zijn, dit misverstand met zich mee toe moeten slepen. Als dat niet mal is?

reinder postma - Aldwâld

Hans Zijlstra, blogger, sneuper, ondernemer zei

Hallo Reinder,
Het aardige van Wikipedia is nu juist dat je het zelf (itt webpaginas) kunt aanpassen. Zou ik in dit geval zeker doen!
Groetnis, Hans

Hessel de Walle zei

Ha Hans,

Ik vind je ook iets te positief. Wat mij vooral opvalt is de erbarmelijk kwaliteit van het Fries. Zelf heb ik al heel wat verbeteringen aangebracht, maar er is bijna geen beginnen aan.

Hessel de Walle