zondag 7 maart 2010

Nederlandse fotografen vanaf 1839

Als u bezig bent met oude foto's en het dateren ervan kan het zeer handig zijn te weten wie de fotograaf was. Sinds kort is er een nationale fotografendatabase in opbouw. Via www.fotografen.nl kunt u de online fotografen-encyclopedie met basisgegevens over fotografen raadplegen. Momenteel zijn dat de gegevens van zo’n 40.000 fotografen afkomstig van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en het Nederlands Fotomuseum. Fotografen.nl is een levende website die constant aangevuld, gecontroleerd en up-to-date wordt gehouden door professionals en door de websitebezoekers zelf.
Fotografen.nl
is een initiatief van het Nederlands Fotomuseum en het RKD.
In het zoekscherme kan zowel op achternaam als plaatsnaam gezocht worden. Op zoekterm Dokkum vind ik o.a. Jan Kuipers en Pieter Tjepkema. Vervolgens kan ik in zijn pagina verder klikken naar zijn info in de database van RKD Artists. Als er foto's beschikbaar zijn kan ook daar naar doorgeklikt worden.
Op de site van Andrys Stienstra is een lijst van fotografen in Friesland beschikbaar. Ook hiermee heeft u een hulpmiddel om een eventueel onbekende foto mee te dateren. Als u oude foto's scant vergeet dan niet ook de achterkant te scannen (waar vaak gegevens over de fotograaf op staan). Helaas is dat niet gebeurd met de foto's van de rubriek Sneuper zoekplaatjes.

Geen opmerkingen: