woensdag 1 februari 2012

Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645

Op woensdag 15 februari 2012 zal de lezing De Admiraliteit in Dokkum 1597-1645 door museumdirecteur Ihno Dragt in drukvorm te koop zijn.
Formaat 22x22 cm; 44 pagina's full color; prijs € 10.

Heeft u interesse, dan is  het boekje te koop op 15 februari  tijdens de Lezing die Dragt geeft in de Doopsgezinde Kerk aan de Legeweg te Dokkum. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De lezing begint om 20 uur en duurt ongeveer 1 uur. Zie voor meer details van de lezing in de Kalender op de site van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Waarschijnlijk zal het boekje naderhand ook te koop zijn in de boekwinkel van Museum Admiraliteitshuis aan de Diepswal (indien nog voorradig).

Zie ook het Notulen- en resolutieboek 1599, van het zeekantoor voor convoyen en licenten, Admiraliteit van Friesland te Dokkum, van de hand van secretaris Johannes Saeckma. Op de site van Martin Engels staat eveneens een transcriptie over het jaar 1601.

Fraai is ook de afbeelding van de begrafenisstoet in januari 1633 bij het overlijden van Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz te Leeuwarden, met de leden van de admiraliteit (Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteijt) en rekenmeesters van Friesland (o.a. Hector van Bouricius).
Het is me niet geheel duidelijk wie de specifieke raadsleden van de Friese Admiraliteit kunnen zijn. Eimert Smits Fazn vermeld in zijn publicatie De Friese Admiraliteit boven water de volgende personen in de periode 1626-1639 (in ieder geval de laatste 5 in de lijst lijkt me het meest logische):
6 Jan.1626  Willem van Zuylen van Nyevelt  1626/1639/1
1 April 1626 Johan Cloot           1626/1639/6
1 April 1626 Wilhelmus Verrucius       1626/1639/5vo
10 Juni 1626 Steven Stevensz Laeckervelt   1626/1639/11
18 Juli 1626 Dirck Lubbers Lubbertsen     1626/1639/13vo
23 April 1627 Geert Roeloffs          1626/1639/23
19 Mei 1627  Dr.Hero Wiarda          1626/1639/25
16 Juni 1627 Willem van Viersen        1626/1639/27vo
26 Juni 1627 Sibrant Bungha          1626/1639/28
2 juli 1627  Sixtus Abensones Beuma      1626/1639/28
28 Maart 1628 Willem Ubbena toe Enum     1626/1639/34
28 Maart 1628 Rudolph Wicheringe        1626/1639/34
4 Mei 1629  Gerrit Claesz Brouwer      1626/1639/39vo
24 Juli 1629 Reyn Evertsz           1626/1629/52vo
22 April 1630 Willem Ubbena toe Enum      1626/1639/72
10 Maart 1631 Cornelis Heermans        1626/1639/86vo
20 Maart 1631 Gijsbert van Aersma       1626/1639/87vo
20 Maart 1631 Douwe van Hottinga        1626/1639/87vo
20 Maart 1631 Frederick Groustins       1626/1639/87vo
20 Maart 1631 Sybrant Osinga (Dokkum)     1626/1639/87vo

Geen opmerkingen: